Seminar: 2D dihalkogenidi prijelaznih metala za fotokatalitičko cijepanje vode dr. Nikola Biliškov
Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva,
Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković
23.05.2018. u 15:00h
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić

Fotokatalitičko cijepanje vode je proces koji omogućuje pretvorbu sunčeve u kemijsku energiju, potrebnu za cijepanje molekule vode na površini neke katalitički aktivne tvari. Taj proces je postao vrlo zanimljiv u kontekstu upotrebe vodika kao nosača energije, koji bi omogućio učinkovitije korištenje obnovljivih izvora. Naime, znajući da elementarni vodik praktički ne postoji na Zemlji, kao veliki tehnološki izazov nametnula se njegova proizvodnja na čist, održiv, efikasan i ekonomski isplativ način. Odnedavno se kao vrlo efikasni katalizatori za fotokatalitičko cijepanje vode razmatraju i intenzivno proučavaju dvodimenzionalni dihalkogenidi prijelaznih metala. Kombinacija njihovih adaptabilnih elektronskih i mikrostrukturnih svojstava s dostupnošću i relativno niskom cijenom čini te materijale jednim od najizglednijih nadomjestaka za plemenite metale. Cilj ovog predavanja je ukratko prikazati naša dosadašnja istraživanja na tom polju, koja se za sada uglavnom svode na sintezu i temeljnu karakterizaciju. Također će biti prikazani neki planovi, kao i perspektive i izazovi za budućnost.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda