Seminar: Numeričke simulacije u automobilskoj industriji: Neočekivao raznoliko područje! (iskustvo jednog fizičara) Dr. rer. nat. Zlatko Penzar
25.03.2019. u 15:00h
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić

U Njemačkoj je postojalo dugogodišnje uvjerenje da fizičari teoretičari, koji nisu aktivni u znanstvenim istraživanjima ili nastavi, konačno završe kao programeri u SAP-u!

Moj slučaj je jedan od primjera koji pokazuje da je to bila samo predrasuda: Nakon vrlo uspješno obranjenog doktorata u području teorijske fizike na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, i ponuda za habilitacijski ugovor na vodećem njemačkom sveučilištu, želio sam se ipak informirati o zanimljivim pozicijama u industriji.

U tom trenutku velika automobilska tvrtka tražila je osobu koja bi mogla uvesti tehnologiju numeričke simulacije u razvoj elektromagnetskih senzora. Ova privlačna mogućnost oblikovala je moju odluku da postanem “industrijski teoretski fizičar”. Nikad nisam zažalio zbog toga!

U mom predavanju dat ću kratak pregled bogatog polja fizičkih simulacija u automobilskoj industriji: Procjena mehaničkih, termičkih, elektromagnetskih, akustičkih efekata, efekata dinamike fluida, te njihove interakcije, koristeći dobro utemeljene metode kao analize konačnih elemenata (FEA), računalna dinamika fluida (CFD), metoda graničnih elemeneta (BEM), simulacije sustava (“1D” -fizičke mreže) i, naravno, “closed-form” matematika!

Ali, da sve ne ostane na razini općeg pregleda, želim s vama podijeliti praktična iskustva o nekoliko odabranih tema iz vlastite aktivnosti:

- Razvoj piezo-otpornog senzora okretnog momenta za električno upravljanje.

- Dinamička simulacija tekućine koja smanjuje buku pumpe za gorivo.

- Simulacija magnetskog polja senzora kutnog položaja za elektronički komutirani elektromotor.

Sve su te komponente radikalno poboljšane primjenom odgovarajućih fizičkih simulacija.

Ovu temu ću završiti skicom na koji način se takve komponente mogu integrirati u kompletan virtualni automobil i testirati u tom okruženju pod raznim uvjetima vožnje, uključujući i ekstremne situacije (kao npr. sudar).

 

IF Ⓒ 2017