This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Conference: Solid State Science and Research 2021.10 — 11/06/2021
Online

https://scires2021.irb.hr/

scires

10.-11. lipnja 2021. održava se online znanstveni skup Solid State Science and Research 2021.

Solid State Science and Research je međunarodni skup u suorganizaciji Kemijskog i Fizičkog odsjeka PMF-a, Instituta Ruđer Bošković te Instituta za fiziku, prvi puta održan prije četiri godine na Kemijskom odsjeku, a ove se godine održava u obliku serije online predavanja. Skup je orijentiran na kemiju i fiziku krutina, uključujući i znanost o materijalima, geologiju i tehničke znanosti. Svrha je skupa okupiti znanstvenike, te osobito njihove mlađe suradnike, koji istražuju procese u čvrstom stanju, kako eksperimentalnim tako i teorijskim i računalnim metodama.

Sve detaljnije informacije vezane uz Skup uključujući registraciju i raspored predavanja mogu se naći na https://scires2021.irb.hr/

10.-11. June 2021, the online scientific conference Solid State Science and Research 2021 will be held.

Solid State Science and Research is an international conference co-organized by the Department of Chemistry and Physics of the Faculty of Science, Ruđer Bošković Institute and the Institute of Physics, first held four years ago at the Department of Chemistry, and this year in the form of a series of online lectures. The conference focuses on the chemistry and physics of solids, including materials science, geology, and technical sciences. The purpose is to bring together scientists, and especially their younger associates, who investigate solid-state processes, both experimentally and theoretically and computationally.

All more detailed information related to the Conference, including registration and lecture schedule can be found at https://scires2021.irb.hr/

IF Ⓒ 2017