This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Seminar: Inovacije na Institutu za fiziku: Zaštita patentom Igor Bošnjaković
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
13 — 14/09/2021
Online u 11:00

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se brojne mogućnosti ne samo za poduzeća, već i za znanstveno-istraživačku zajednicu za sudjelovanje na jednom od najrazvijenijih tržišta. Sudjelovanje u Europskom istraživačkom prostoru otvara brojne mogućnosti za domaću znanstveno-istraživačku zajednicu od poticanja slobodnog kretanja istraživača, razmjene znanstvenih spoznaja i inovacija te podupiranja razvoja konkurentnije domaće industrije, veće prekogranične suradnje, pristupa financiranju, tržišnog natjecanja a koji utječu na poboljšanje nacionalnih istraživačkih politika i sustava.

Prema ocjeni misije WIPO-a u RH iz 2019.g. uočeni su neki nedostaci koji utječu na slabiji prijenos rezultata istraživanja u gospodarstvo, te je u ocjeni sveučilišnih ureda/centara za prijenos tehnologija/znanja preporučeno revidiranje modela financiranja i boljeg strateškog planiranja upravljanja intelektualnim vlasništvom. Jedna od preporučenih metoda za svladavanje ovih barijera je povećanje ulaganja u edukaciju i jačanje kapaciteta naročito u pogledu upravljanja intelektualnim vlasništvom i tehnologijama, komercijalizacije rezultata istraživanja, jačanja svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva i razumijevanje procesa transfera znanja i tehnologija.

Među pravima intelektualnog vlasništva, za istraživačku zajednicu je od iznimnog značaja zaštita patentom. Patent je isključivo pravo koje kroz određeno vrijeme i na određenom području štiti nositelja patenta u gospodarskom iskorištavanju izuma. Zaštita koju daje patent sastoji se u pravu nositelja patenta da iskorištava patentom zaštićeni izum i da takvo iskorištavanje izuma onemogući svim drugim osobama.

Patent se stječe priznanjem prava od strane ovlaštenog tijela za dodjelu tog prava (u Republici Hrvatskoj Državni zavod za intelektualno vlasništvo), na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum.

Zaštita patentom predstavlja učinkovito poslovno sredstvo koje njegovim nositeljima (vlasnicima) omogućuje povrat sredstava uloženih u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija, kroz svojevrsni monopol na upotrebu zaštićenog tehničkog rješenja tijekom trajanja patentne zaštite.

Intelektualno vlasništvo temelj je rezultata istraživanja koje može učinkovito utjecati na cjelokupno društvo zbog njegove sposobnosti da svojim vlasnicima omogući konkurentsku prednost na tržištu. Za stvaranje dodane vrijednosti u ovom procesu, od presudne je važnosti uključenost svih dionika, od institucija za istraživanje i inovacije do poduzeća i dobro upravljanje intelektualnim vlasništvom kao nematerijalnom imovinom.

Pritom valja imati na umu da npr. velik broj patentnih prijava, iz različitih razloga, nikada ne postane patent, iako su u postupak zaštite prethodno uložena značajna sredstva i vrijeme. Stoga se prije podnošenja patentne prijave preporuča poduzeti određene pripremne radnje kako bi se mogući rizici smanjili na najmanju moguću mjeru. Kako bi se izbjegli najčešći problemi, između ostalog preporuča se upoznati sa mogućnostima i načinu zaštite intelektualnog vlasništva. Dostupne patentne informacije vrijedan su i sveobuhvatan izvor tehničkih, komercijalnih i pravnih informacija koje se mogu koristiti izravno u znanstvene i eksperimentalne svrhe te kao osnova za poticanje prilagodbe i unapređenja tehnologije opisane u patentnim dokumentima odmah nakon njihove objave. Prepoznajući važnost širenja tehničkih informacija, sve veći broj ureda i organizacija za intelektualno vlasništvo pristup bazama podataka svojih patentnih dokumenata omogućava preko Interneta.

 
 
IF Ⓒ 2017