This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Seminar: Inovacije na Institutu za fiziku - Intellectual Property Booster, (IP Booster) Antonela Maričić
Institut za fiziku
03/05/2021/ at 11:30h
Online

Na Institutu za fiziku se od početka svibnja održavaju seminari iz ciklusa Inovacije na Institutu za fiziku. Cilj seminara je pomoći znanstvenoj zajednici Instituta za fiziku u komercijalizaciji inovacija i rezultata znanstvenih istraživanja, približiti pojam inovacija i patentiranja te povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom i industrijom. 

Voditelj ciklusa seminara dr. Mario Rakić ima višegodišnje iskustvo u tom području, te će zajedno s drugim etabliranim stručnjacima iz tog područja prenijeti znanje svim zainteresira znanstvenim novacima, poslijedoktorandima i znanstvenicima. 

Kratki pregled usluga i mogućnost prijave na otvoreni natječaj Intellectual Property Booster, (IP Booster) . Upravo činjenica da je spomenuti natječaj u tijeku potaknula je potrebu za navedenim predavanjem. Kolegica Antonela Maračić će ukratko objasniti mogućnost i proceduru prijave na natječaj, te odgovarati na pitanja. 

From the beginning of May, seminars from the Innovation cycle at the Institute of Physics have been held at the Institute of Physics. The aim of the seminar is to help the scientific community of the Institute of Physics in the commercialization of innovations and results of scientific research, to bring the concept of innovation and patenting and to connect science and technology with the economy and industry.

The leader of the seminar cycle, Dr. Mario Rakić, has many years of experience in this field, and together with other established experts in this field, he will transfer knowledge to all interested scientific novices, postdoctoral students and scientists.

A brief overview of services and the possibility of applying for the open tender Intellectual Property Booster, (IP Booster). Precisely the fact that the mentioned competition is in progress has stimulated the need for the mentioned lecture. The colleague Antonela Maračić will briefly explain the possibility and procedure of applying for the competition, and answer questions.

IF Ⓒ 2017