This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Seminar: Inovacije na Institutu za fiziku - Patenti, prvi dio Nikola Brčić
4a technology GmbH
14/05/2021/ at 11:00h
Online

Na Institutu za fiziku se od početka svibnja održavaju seminari iz ciklusa Inovacije na Institutu za fiziku. Cilj seminara je pomoći znanstvenoj zajednici Instituta za fiziku u komercijalizaciji inovacija i rezultata znanstvenih istraživanja, približiti pojam inovacija i patentiranja te povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom i industrijom.

Nikola Brčić zaposlen je kao Patentni Manager u firmi 4a technology GmbH te je uvodno predavanje posvetio općenito o patentima. Predavanje je obuhvatilo slijedeće teme:

1. Osnovni pojmovi
1.1. Što je patent
1.2. Zašto tražiti patentnu zaštitu
1.3. Kako se ostvaruje patentna zaštita i povezani troškovi
1.4. Nacionalni i regionalni patentni uredi
1.4. PCT ruta
1.5. Održavanje patenta i povezani troškovi
 

From the beginning of May, seminars from the Innovation cycle at the Institute of Physics have been held at the Institute of Physics. The aim of the seminar is to help the scientific community of the Institute of Physics in the commercialization of innovations and results of scientific research, to bring the concept of innovation and patenting and to connect science and technology with the economy and industry.

Nikola Brčić is employed as a Patent Manager at 4a technology GmbH and gave an introductory lecture on patents in general. The lecture covered the following topics:

1. Basic concepts
1.1. What is a patent
1.2. Why seek patent protection
1.3. How patent protection and related costs are realized
1.4. National and regional patent offices
1.4. PCT route
1.5. Patent maintenance and associated costs

 

IF Ⓒ 2017