This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Seminar: Inovacije na Institutu za fiziku - Procedura podnošenja inovacije na Institut za fiziku dr.sc. Mario Rakić
Institut za fiziku
03/05/2021/ at 11:00h
Online

Na Institutu za fiziku se od početka svibnja održavaju seminari iz ciklusa Inovacije na Institutu za fiziku. Cilj seminara je pomoći znanstvenoj zajednici Instituta za fiziku u komercijalizaciji inovacija i rezultata znanstvenih istraživanja, približiti pojam inovacija i patentiranja te povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom i industrijom. 

Voditelj ciklusa seminara dr. Mario Rakić ima višegodišnje iskustvo u tom području, te će zajedno s drugim etabliranim stručnjacima iz tog područja prenijeti znanje svim zainteresira znanstvenim novacima, poslijedoktorandima i znanstvenicima. 

U ovom predavanju ću sasvim ukratko ispričati proceduralni tijek potencijalne inovacije na Institutu za fiziku. U predavanju ću se također ukratko osvrnuti na moguće daljnje smjerove u razvoju inovacije. Očekujem aktivno sudjelovanje i  postavljanje pitanja te diskusiju. 

From the beginning of May, seminars from the Innovation cycle at the Institute of Physics have been held at the Institute of Physics. The aim of the seminar is to help the scientific community of the Institute of Physics in the commercialization of innovations and results of scientific research, to bring closer the concept of innovation and patenting, and to connect science and technology with the economy and industry.

The leader of the seminar cycle, Dr. Mario Rakić, has many years of experience in this field, and together with other established experts in the field, he will transfer knowledge to all interested scientific novices, postdoctoral students and scientists.

In this lecture, I will briefly describe the procedural course of potential innovation at the Institute of Physics. In the lecture, I will also briefly look at possible further directions in the development of innovation. I expect active participation and asking questions and discussion.

 

IF Ⓒ 2017