Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Vijesti

A A A
24.10.2023. — Znanstvene vijestiPhonon Self-Energy Corrections: To Screen, or Not to Screen

U radu objavljenom u časopisu Physical Review X, naša kolegica Nina Girotto  doprinijela je  istraživanju u sklopu međunarodne suradnje da se kvantificira usporedba kontroverznih pristupa računima vlastite energije fonona metodom svođenja problema na efektivni nisko-energetski sustav. Ovaj rad razrješava neslaganje u zajednici oko prigodne formulacije vlastite energije fonona u kontekstu izračuna iz prvih principa.

08.10.2023. — Znanstvene vijestiPosljedice foto-pobuđenih elektronskih stupnjeva slobode na fononsku dinamiku grafena

Nina Girotto i Dino Novko objavili su rad u časopisu The Journal of Physical Chemistry Letters, gdje teorijski istražuju intrigantne posljedice foto-pobuđenih elektronskih stupnjeva slobode na fononsku dinamiku grafena

28.09.2023. — Znanstvene vijestiKomplementarni pertubativni i nepertubativni prikazi plazmonski inducirane elektronske emisije iz ravnih metalnih površina

Naši kolege Branko Gumhalter i Dino Novko objavili su u posebnom svesku revijalnog časopisa Progress in Surface Science  monografiju u kojoj se obrađuju komplementarni perturbativni i neperturbativni prikazi plazmonski inducirane elektronske emisije iz ravnih metalnih površina

19.09.2023. — Znanstvene vijestiKlackalica u svijetu 2D materijala

Korištenjem samo jedne kemikalije (prekursora) i iste metalne podloge, moguće je sintetizirati dva veoma različita 2D materijala – heksagonalni borov nitrid ili borofen – finim podešavanjem parametara sinteze. Pozadinski mehanizam „klackalice“ koji to omogućava je objašnjen u novom radu kolege Petrovića i suradnika sa Sveučilišta Duisburg-Essen.

02.09.2023. — Znanstvene vijestiKvantna holografija za bolje 3D slike

Naše kolege Denis Abramović, Nazif Demoli i Hrvoje Skenderović u suradnji s Mariom Stipčevićem (IRB) u radu objavljenom u časopisu Phys. Rev. A pokazuju da se holografska metoda može još uspješnije koristiti s kvantnom svjetlošću.

20.07.2023. — Znanstvene vijestiKvantna tekućina virova u supravodičima na bazi željeza FeSe1-xSx i FeSe1-xTex s elektronskim nematičnim uređenjem

U novom radu objavljenom u časopisu Nature Communications, naš kolega Matija Čulo je u suradnji sa znanstvenicima iz Engleske, Nizozemske i Japana, na temelju magnetotransportnih mjerenja u visokim magnetskim poljima pružio uvjerljive dokaze za postojanje egzotične i vrlo rijetke faze kvantne tekućine virova u supravodičima FeSe1-xSx i FeSe1-xTex s elektronskim nematičnim uređenjem.

11.07.2023. — Znanstvene vijestiAmbijentalna stabilnost grafen-borofen heterostruktura

U novom radu objavljenom u časopisu Advanced Electronic Materials, naš kolega Marin Petrović je u suradnji sa znanstvenicima sa sinkrotrona Elettra, Sveučilišta u Trstu i Sveučilišta u Veneciji demonstrirao novi način sinteze slojevitih grafen-borofen heterostruktura koje pokazuju iznimnu kemijsku i mehaničku stabilnost u ambijentalnim uvjetima.

17.04.2023. — Znanstvene vijestiUltrabrza fotoeliminacija dušika iz viših pobuđenih stanja diazoalkana i rasvjetljavanje sudbine nastalih karbena

Naši ultrabrzi dečki u suradnji s kolegama s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad u časopisu Journal of Organic Chemistry u kojem su uz pomoć femtosekundne laserske spektroskopije istražili nekoliko fotokemijskih reakcija nastajanja karbena iz diazoalkana u anti-Kasha reakcijama.

05.04.2023. — Znanstvene vijestiObjedinjavanje brzog računa za računalom generirane holograme i tiska za nove i postojeće tehnike proizvodnje

Naše su kolege A. L. Brkić, M. Rakić i H. Skenderović skupa s V. Cviljušcem s Grafičkog fakulteta objavili rad koji se bavi novom metodom računanja holograma, njihovog tiskanja na foliju, i upisivanjem holograma pomoću femtosekundnog lasera u staklo.

13.03.2023. — Znanstvene vijestiPrimjena nano-FTIR spektroskopije u proučavanju polimerizacije aromatskih nitrozo derivata na površini Au(111)

Naši kolege Iva Šrut Rakić i Marko Kralj, u suradnji s prof. Biljan s Kemijskog Odsjeka PMF-a, proučavali su polimerizaciju nitrozo molekula na zlatu. Značaj ovog rada je u uspješnoj upotrebi našeg novog mikroskopa bliskog polja za identifikaciju različitih molekularnih skupina na nanoskali.

IF Ⓒ 2017