Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Vijesti

A A A
18.05.2022. — Znanstvene vijestiTransformacija prostora uz pomoć ne-Hermitskih dielektrika

Naš kolega Ivor Krešić objavio je rad u časopisu Physical Review Letters, u kojem su nekonformalne geometrijske deformacije dvodimenzionalnog prostora povezane s ne-Hermitskim dielektričnim odzivom optički izotropnih materijala. Teorijski uvidi iskorišteni su za dizajn širokopojasnog “plašta nevidljivosti”, koji sprječava detekciju željenog predmeta kontinuiranim ali i pulsnim zračenjem.

06.05.2022. — Znanstvene vijestiMehanička manipulacija velikih dvodimenzionalnih slojeva bora

Članovi naše SIMAT grupe, s doktorandom Bornom Radatovićem kao vodećim autorom, objavili su rad u prestižnom časopisu ACS Applied Materials & Interfaces, u kojem su uspješno povezali sintezu borofena na velikim skalama i njegov transfer na proizvoljne podloge. Kvaliteta transferiranog borofena, koja je ključna za buduće primjene, u radu je potvrđena kombiniranim eksperimentalnim i teorijskim pristupom.

14.03.2022. — Znanstvene vijestiUltrabrza plazmonska dinamika u sendviču alkalijskih metala i 2D materijala

Naši kolege Dino Novko, Marin Petrović i Marko Kralj, u sklopu suradnje s kolegama iz Japana (Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute, Open University of Japan), objavili su rad u časopisu ACS Photonics o ultrabrzoj vremenskoj dinamici višepolnog plazmona u heterostruturi baziranoj na 2D materijalima.

02.03.2022. — Znanstvene vijestiMetal-oksidne nanočestice za poboljšanje svojstava ionski-selektivnih elektroda osjetljivih na ione kalija

Naši kolege Nikša Krstulović, Damjan Blažeka i Julio Car, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Maria Curie-Sklodowska te Lublin University of Technology objavili su značajan rad u časopisu Talanta gdje su po prvi puta korištene metal-oksidne nanočestice za poboljšanje svojstava ionskih selektivnih elektroda. Rad je važan jer otvara konkretnu mogućnost suradnje sa kolegama iz Poljske.

04.02.2022. — Znanstvene vijestiMultidimensional multiphoton momentum microscopy of the anisotropic Ag(110) surface

Naši kolege Dino Novko i Branko Gumhalter, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pittsburghu i Georg-August-Universität Göttingen, objavili su rad u časopisu Physical Review B, u kojem otkrivaju dosada neistražene vrpčaste strukture anizotropne Ag(110) površine. Urednik časopisa uvrstio je članak među istaknute tekstove.

11.11.2021. — Znanstvene vijestiPolymerization kinetics of experimental resin composites functionalized with conventional (45S5) and a customized low-sodium fluoride-containing bioactive glass

Naš kolega Hrvoje Skenderović u suradnji s kolegama sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i stomatolozima Sveučilišta u Zurichu objavio je zanimljiv rad u prestižnom časopisu Scientific Reports u kojem je istražena in vitro brzina polimerizacije kompozitnih smola s dodatkom bioaktivnog stakla.

21.10.2021. — Znanstvene vijestiElectronic Structure of Quasi-Freestanding WS2/MoS2 Heterostructures

Naš doktorand Borna Pielić i nekoliko članova SIMAT grupe, zajedno sa suradnicima sa Sveučilišta u Siegenu i Sveučilišta u Zagrebu, objavili su znanstveni rad u prestižnom časopisu ACS Applied Materials & Interfaces na temu rasta i karakterizacije kvazi-slobodnostojećih WS2/MoS2 heterostruktura.

29.09.2021. — Znanstvene vijestiKontrola polarnog uređenja u vektorskom kiralnom magnetu

Naši kolege Martina Dragičević, David Rivas Góngora, Željko Rapljenović, Mirta Herak, Vedran Brusar, Damir Altus i Tomislav Ivek su u suradnji sa suradnicima na IJS, Slovenija i EPFL, Švicarska objavili članak o kontroli feroelektričnosti u antiferomagnetskom materijalu sa spiralnim uređenjem spinova β-TeVO4.

07.09.2021. — Znanstvene vijestiMikroskopska teorija nastanka eksciton polaritona u realističnim dvodimenzionalnim nanošupljinama

Naši kolege Dino Novko i Vito Despoja objavili su članak u časopisu Physical Review Research (Letter). Autori predstavljaju mikroskopsku teoriju iz prvih principa koja je u mogućnosti simulirati nastanak eksciton polaritona u realističnim dvodimenzionalnim nanošupljinama.

31.08.2021. — Znanstvene vijestiNove faze dvodimenzionalnih dihalkogenida prijelaznih metala

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj u suradnji sa kolegama s više institucija (Sveučilišta u Siegenu, Kölnu i Münsteru u Njemačkoj, te Sveučilišta King Abdullah u Saudijskoj Arabiji) objavili su članak u prestižnom časopisu ACS Nano, na temu kontrolirane sinteze dvije različite faze jednoslojnog tantalovog sulfida.

IF Ⓒ 2017