Vijesti

15.03.2017. — Znanstvene vijestiInterkalirani epitaksijalni grafen

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj su sa suradnicima iz Njemačke, Španjolske, Švedske i Izraela objavili dva rada u časopisima visokog faktora utjecaja na temu interkaliranog epitaksijalnog grafena.

20.01.2017. — Znanstvene vijestiSniženje simetrije u kvantnom kagome antiferomagnetu

Mirta Herak je sa suradnicima iz Slovenije, Francuske i SAD-a objavila članak u časopisu Physical Review Letters na temu snižene simetrije herbertsmitita. Taj je kristal najbliža poznata realizacija kvantne kagome rešetke antiferomagneta, a iz ponašanja magnetskih svojstava po prvi put je pokazano da se njegova globalna simetrija snižava s hlađenjem.

01.12.2016. — Znanstvene vijestiRazlikovanje kompleksa DNK i proteina translokacijom kroz nanokapilare

Grupa prof. A. Rađenović s EPFL, Švicarska i Sanjin Marion, asistent na Institutu za fiziku su objavili članak u NanoLetters o translokaciji makromolekula kroz nanokapilare. Tehnika omogućuje razlikovanje kompleksa DNK-proteina i određivanje njihovih mjesta vezanja, te potvrđuje koncept praktičnih uređaja s nanoporama.

 

11.11.2016. — Znanstvene vijesti

dr. M. Presteru i dr. Đ. Drobcu dodijeljen je američki patent US 9,458,969 B2 za izum "Cryostat with PTR cooling and two stage sample holder thermalization".

31.10.2016. — Znanstvene vijestiSvojstva niskotemperaturnog uređenja u 1D poluvodiču (NbSe4)3I

Dvije grupe na Institutu za fiziku su nedavno objavile zajednički rad u časopisu Physical Review B na temu proučavanja faznih prijelaza u poluvodiču (NbSe4)3I tehnikom ultrabrze vremenski razlučive spektroskopije koja je time po prvi put do sada uspostavljena na Institutu. Ovo je ujedno i prva zajednička suradnja dvije grupe koje inače pokrivaju različite grane fizike: atomsku fiziku i fiziku kondenzirane materije.

24.09.2016. — Znanstvene vijestiSpektri kvazičestica računati kombinacijom GW aproksimacije i kumulantnog razvoja

Branko Gumhalter je zajedno sa suradnicima iz Zagreba i Oxforda objavio članak u časopisu Physical Review B o novom teorijskom okviru za proračun elektronskih spektara u kristalima kojim se po prvi put konzistentno povezuje dva teorijska pristupa, tzv. GW aproksimaciju i kumulantni razvoj.

06.07.2016. — Znanstvene vijestiOblici užadi od DNA kondenzirane unutar virusa

Antonio Šiber objavio je članak u časopisu Scientific Reports o strukturi i geometriji molekula DNA unutar virusa. Njegov model osim ranije predloženih načina pakiranja DNA predviđa i neke nove konformacije što je od važnosti za razumijevanje fizike DNA kondenzacije u geometrijskom ograničenju kao i za razjašnjenje funkcioniranja virusa.

05.04.2016. — Znanstvene vijestiStabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. — Znanstvene vijestiOtpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. — Znanstvene vijestiNano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda