Izdvojeno — 31.12.2019.

Nabava opreme u projektu KaCIF

Na Institutu za fiziku, 27. prosinca  2019. potpisan je ugovor o javnoj nabavi Kriostata sa supravodljivim magnetom i dilucijskog hladnjaka u okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o javnoj nabavi opreme u sklopu projekta  Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF kliknite ovdje.

IF Ⓒ 2017