Natječaji — 18.09.2017.

Natječaj

Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 1 godine na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja iz nanofizike na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D);

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji su u radu pokazali značajnu sklonost sudjelovanju u razvoju novih eksperimentalnih tehnika i sudjelovanju u pripremi znanstvenih publikacija te objavljivali u časopisima sa faktorom utjecaja iz Q1 kvartila, izlagali na znanstvenim skupovima, znanstveno posjećivali institucije u inozemstvu.

Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji imaju iskustvo sa eksperimentalnim tehnikama površinske fizike kao što su ambijentalni i UHV STM, ARPES i LEED te tehnikama fizike meke tvari kao što su AFM i QCM-D te iskustvo u pripremi i u radu sa 2D materijalima

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika te kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objavljeno u NN: 15.09.2017.
Traje do: 16.10.2017

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda