Natječaji — 29.12.2017.

Natječaj

Savjetnik na projektima Instituta za fiziku

Radno mjesto savjetnik na projektima Instituta za fiziku.

 • 1 izvršitelj/-ica, na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine.

Uvjeti:

 • VSS, dipl.ing. fizike sa doktoratom znanosti,

 • iskustvo u vođenju istraživačkih timova u realizaciji EU i drugih međunarodnih istraživačkih projekata i u rada u konzorcijskom okruženju,

 • istraživačko iskustvo u eksperimentalnoj fizici kondenzirane materije i kriogenici

 • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

 • sklonost istraživačko-razvojnom, kreativnom i timskom radu.

 

Opis posla:

 • vođenje projektnih aktivnosti na H2020 projektima M4F i WPMAT/IREMEV pri Eurofuzijskom konzorciju na Institutu za fiziku.

 • obavljanje projektnih aktivnosti prema Grant Agreementu (za projekt M4F) i istraživačkih zadataka definiranih unutar Task MAT-5.5.09-T004-D001 (projekt WPMAT/IREMEV).

 • izrada stručnih izvješća i usaglašavanje istih s koordinatorom projekta M4F.

 • komunikacija i logistika unutar projektnih poslovnih procesa,

 • provedba poslova u timskom okruženju i EU konzorciju,

 • napredno korištenje znanstvenih i stručnih programskih alata,

 • suradnja sa znanstvenicima i ostali poslovi na realizaciji znanstveno-tehnoloških projekata.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, uvjerenje o završenom studiju/akademskom stupnju te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Institut za fiziku, Bijenička cesta 46, Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Objavljen u NN 27.12.2017.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda