Natječaji — 19.03.2018.

Natječaj

Institut raspisuje natječaj za radna mjesto:

Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove – položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Obvezni uvjeti:

područje prava i pravnih znanosti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

  • položen pravosudni ispit
  • radno iskustvo 5 godina u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
  • aktivno poznavanje rada na računalu
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • vozačka dozvola “B” kategorije

 Prednosti:

  1. Radno iskustvo na poslovima navedenim u opisu poslova
  2. Iskustvo u pravosudnim postupcima povezanim s radnim pravom djelatnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

Opis poslova: rukovodi radom Odjela, organizira, raspoređuje i nadzire rad općih, kadrovskih i pravnih poslova, komunicira i surađuje s osnivačem Instituta i drugim državnim i javnim institucijama radi rješavanja pravnih i drugih pitanja povezanih sa provođenjem djelatnosti Instituta, izrađuje prijedloge općih akata Instituta, obavlja poslove praćenja i primjene zakona, drugih propisa i općih akata Instituta, obavlja sve pravne poslove vezane uz postupke koji se vode pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima u kojima je stranka Institut, pruža pravnu obradu ugovora i ostalih dokumenata, podnesaka i dopisa iz nadležnosti Odjela, pruža pravna mišljenja, obavlja pravne poslove vezane uz utvrđenje povrede obveza iz radnog odnosa kao i pravne poslove u vezi s prijemom u radni odnos te prestankom radnog odnosa te obavlja  i druge poslove iz djelokruga Odjela.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda