Natječaji — 07.03.2019.

Natječaj za radna mjesta

 

 

Institut raspisuje natječaj za suradničko radno mjesta asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme najkasnije do 31. listopada 2022. godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.01.0001), istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D).

Obvezni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike. Prednost imaju kandidati s iskustvom u području sinteze 2D materijala, kao i u eksperimentalnoj karakterizaciji svojstava 2D slojeva i heterostruktura.

Uz prijavu za natječaj za radna mjesta potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 06.03.2019. do 05.04.2019. godine.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radno mjesto objavljenog 07.03.2019.

IF Ⓒ 2017