Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 22.09.2021.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radno mjesto - Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUTA ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za radno mjesto prema tekstu natječaja kako slijedi:

Ad. 1. Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci za rad na projektu ‘Sinteza naprednih nanočestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima’.
Projekt je financiran od Hrvatske zaklade za znanost. Rad na ovom radnom mjestu započinje najkasnije 1. prosinca 2021. godine.

Ciljevi projekta

Projekt je baziran na inovativnoj laserskoj sintezi koloidnih otopina nančestica, obradi tekstilnih materijala pomoću atmosferskog plazmenog mlaza i njihove primjene u fotokatalizi i za razvoj tekstilnih materijala s poboljšanom antimikrobnm aktivnošću, UV zaštitom i biorazgradnjom.

Unutar ovog poslijedoktorskog usavršavanja kandidat će se koristiti atmosferskim plazmenim mlazom (APPJ) za tretman tekstilnih materijala da bi se dobili kompozitni materijali s dodanom vrijednošću. Plazmena obrada bit će popraćena prostorno-vremenskom dijagnostikom relevantnih procesa tijekom međudjelovanja plazme i materijala pomoću optičke emisijske i apsorpcijske spektroskopije i ostalih komplementarnih tehnika. APPJ će se koristiti za impregnaciju nanočestica u tekstilne materijale. Drugi focus projekta je na sitezi dvo-komponentnih nanočestica za primjene u fotokatalizi. Nanočestice će se sintetizirati pomoću laserske ablacije specijalno dizajniranih meta u vodi i analizirati pomoću sliejdećih tehnika HR-TEM, SEM/EDS, AFM, XRD, DLS, UV-Vis, XPS te testirati na fotokatalizu raznih organskih boja. Ukupni cilj ove poslijedoktorske pozicije je proizvesti tekstilni mateijal impregniran s nanočesticama s poboljšanom biorazgradivošću, UV zaštitom i antimikrobnom aktivnošću i sintetizirati nanočestice na naprednu fotokatalizu. Rezultati ovog projekta relevantni su za primjene u materijalima za pakiranje hrane i tekstilne materijale, razvoj senzora i materijala za pojačanu fotokatalizu i poboljšanje procesa pročišćenja vode.

***
Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike.
Praktično znanje iz laserskih tehnika i uporabe lasera, atomske i molekularne optičke spektroskopije, fizike plazme, laserske ablacije u tekućinama i sinteze nanočestica bit će prednost.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog recenzenta od kojeg se može zatražiti preporuka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 22.09.21. do 22.10.21.

NN 102/21

 

IF Ⓒ 2017