Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 18.08.2021.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radno mjesto - Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUTA ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

 NATJEČAJ 

Raspisuje se natječaj za radno mjesto prema tekstu natječaja kako slijedi:

Ad. 1. Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine za rad na poslovima vezanim uz Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS, G2D jedinica). Kandidat će raditi na sintezi atomski tankih slojeva i heterostruktura, kako bi se povećao spektar novih materijala i mogućnost manipulacije optičkog odgovora i vezanih primjena naprednih 2D materijala. Željene heteorostrukture dobivati će se direktnom sintezom i/ili mikromehaničkom manipulacijom pojedinih slojeva. Kandidat će provoditi i detaljnu karakterizaciju dobivenih struktura pomoću optičke mikroskopije i AFM topografske karakterizacije, kao i optičkih spektroskopija: Raman, PL i nano-FTIR. Te tehnike se implementiraju u sklopu nove infrastrukture Centra za napredne laserske tehnike (CALT), a kandidat će kroz istraživanja novih 2D materijala sudjelovati u uspostavi tih eksperimentalnih metoda.

Prednost će imati kandidati koji su pokazali izvrsnost u dosadašnjem radu (objavili u vrhunskim časopisima, dobili nagrade i slično) te koji posjeduju praktično iskustvo u sintezi 2D materijala, izradi heterostruktura i uređaja od 2D materijala, kao i poznavanje mikroskopskih i spektroskopskih karakterizacijskih tehnika

 

***

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike ili drugog srodnog područja i radno iskustvo u istraživanjima 2D materijala.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji. Potrebno je priložiti pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti
pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu,
na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 18.08.21. do 17.09.21.

NN 91/2021

IF Ⓒ 2017