Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 02.06.2021.

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto: tehnički suradnik- radno mjesto III. vrste, (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46., poništava se dio javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 45/2021od 28. travnja 2021.g. za radno mjesto tehnički suradnik III vrste na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca te se istovremeno raspisuje:

 

                                   NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto: tehnički suradnik- radno mjesto III. vrste, (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Opis poslova:

 1. izrađuje i razvija mrežnu infrastrukturu i stranice Instituta te na te stranice postavlja sadržaj
 2. postavlja, nadzire i održava sustav za internu razmjenu dokumenata na Institutu (intranet)
 3. sudjeluje u održavanju računalne infrastrukture Instituta, pružanju pomoći i podrške te savjetovanju zaposlenika o uporabi računalne opreme i softvera
 4. ostali poslovi po nalogu voditelja odjela

 

Obvezni uvjeti:

 • SSS (informatički tehničar ili drugo srodno zanimanje)
 • poznavanje administriranja operacijskih sustava (Windows i Unix) u mrežnom okruženju, široko iskustvo u mrežnom administriranju i implementaciji mrežnih servisa
 • znanje programiranja internetskih aplikacija i administriranja baza podataka, iskustvo u podizanju i održavanju internetskih stranica, poznavanje PHP, JavaScript, HTML5, CSS

 

Prednosti:

 • poznavanje programskih jezika (C++, Fortran, Python)
 • odlično poznavanje engleskog jezika
 • sklonost inicijativi i samostalnom nuđenju rješenja
 • sklonost timskom radu

 

Plaća se utvrđuje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Posebne pogodnosti:

 • mogućnosti dodatnog stalnog obrazovanja (tečajevi, usavršavanja)
 • prilike za osobni razvoj i unaprjeđenje različitih vještina i sposobnosti
 • prilike da radite i budete dio institutskih projekata

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta – dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca ili mentora od kojeg se može zatražiti preporuka, ako je primjenjivo.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj, te dostaviti potrebnu dokumentaciju prema Zakonu o braniteljima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja mogu biti testirani.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 14 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 02.06.2021. do 16.06.2021.

NN 62/2021

Natječaj (pdf)

 

 

IF Ⓒ 2017