Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 16.02.2022.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radno mjesto Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUTA ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje: 

NATJEČAJ

 Raspisuje se natječaj za radno mjesto prema tekstu natječaja kako slijedi:

Ad. 1. Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine na poslovima vezanim uz provođenje projekta CALT – „Centar za napredne laserske tehnike“ i projekta NImSoQ: „New Imaging and control Solutions for Quantum processors and metrology“. Voditelj poslijedoktoranda je dr. sc. Neven Šantić (nsantic@ifs.hr). Konkretni ciljevi rada uključuju izgradnju novog eksperimentalnog postava za hlađenje stroncija te dizajn, izgradnja prototipa i validacija kroz upotrebu u visokorazlučivoj spektroskopiji atoma stroncija nove kamere prilagođene zahtjevima očitanja i kontrole qubita u atomskim sustavima.

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje atomske fizike, klasične i kvantne optike, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju prijašnje istraživačko iskustvo u području eksperimentalne fizike hladnih atoma.

***

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka u području hladnih atoma od kojih je moguće tražiti preporuku

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti
pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu,
na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj (PDF)

Natječaj traje od 16.02.2022. do 18.03.2022. godine.

NN 20/22

IF Ⓒ 2017