Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 03.02.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – domaćin/ca na određeno vrijeme

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46 raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – domaćin/ca na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, na puno radno vrijeme uz probni rad

Uvjet:

  • SSS

Prednosti:

  • 1 godina iskustva na poslovima pripreme pića i serviranja hrana te čišćenja znanstvenih laboratorija i ureda kao i uređivanja i održavanja okoliša
  • sklonost timskom radu

Opis poslova: obavlja poslove pripreme hrane, napitaka i pića, priprema objekte u kojima se održavaju sjednice i sastanci, obavlja poslove čišćenja, uređivanja i održavanja prostora i okoliša Instituta, razvrstavanje otpada, prijenos otpada izvan prostorija radi odvoza te obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog voditelja iz djelokruga Odsjeka

Plaća se utvrđuje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaz o stručnoj spremi, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca od kojeg se može zatražiti preporuka, ako je primjenjivo.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od  03.02.2023. do 13.02.2023.g.

Natječaj
NN 13/23

 

IF Ⓒ 2017