Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 28.04.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme - Viši asistent

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodna radna mjesta sa 7. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. travnja 2023. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 1. Raspisuje se natječaj za radna mjesta:

Ad 1. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, uz mogućnost produljenja do maksimalno dvije godine, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na istraživačkom projektu EUROfusion

Cilj projekta je uspostava i primjena ‘Cavity ring-down’ spektroskopije za analizu laserskih plazmi.

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju prijašnje istraživačko iskustvo u području eksperimentalne fizike i fizike plazme.

Prednost je i iskustvo u korištenju lasera i njihovim primjenama u sintezi materijala, u dijagnostici plazme pomoću komplementarnih tehnika.

Ovaj se projekt temelji na proizvodnji laserskih plazmi i njenoj dijagnostici pomoću ‘Cavity ring-down’ spektroskopije, ali i laserski inducirane ‘breakdown’ spektroskopije te optičke emisijske spektroskopije. 

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje fizike plazme, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka iz područja teme doktorata od kojih je moguće tražiti preporuku

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 28.04.2023. do 29.05.2023. godine.
Natječaj
NN 46/23
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/100027

 

IF Ⓒ 2017