Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 17.03.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme - Viši asistent

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodna radna mjesta sa 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 10. ožujka 2023. godine i „per rollam“ Odluke Znanstvenog vijeća od 13. ožujka 2023. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 

1. Raspisuje se natječaj za radna mjesta:

Ad 1. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do 30.06.2025. godine, na poslovima vezanim uz eksperimentalnu atomsku fiziku

Zapošljavanje je planirano u okviru projekta Deployment of the first experimental QCI systems and network in the Republic of Croatia (CrOQCI) sa zadatkom razvoja modularnih sustava koji uključuje atome, šupljine visoke finese, laserske sustave, sheme stabilizacije frekvencije, njihovu integraciju u kvantnu memoriju kao i ispitivanje učinkovitosti i vremena skladištenja razvijene kvantne memorije. 

Mentor višeg asistenta je dr. sc. Ticijana Ban (ticijana@ifs.hr).

Od kandidata se očekuje prethodno iskustvo u eksperimentalnim metodama koje uključuju: lasersko hlađenje i zarobljavanje, visoko-razlučivu lasersku spektroskopiju, tehnike frekventne stabilizacije kontinuiranih lasera i optičkog frekventnog češlja.

Istraživanje se provodi u Grupi za kvantne tehnologije u CALT odsjeku na Institutu za fiziku.

Dodatno, od kandidata se očekuje visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost i samostalnost u dosadašnjem istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl), kao i kandidati koji imaju praktično iskustvo u radu s kvantnim sustavima.

Obvezni uvjet: završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike, smjer atomska i molekulska fizika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka u području fizike od kojih je moguće tražiti preporuku

 

Ad 2. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju do 06.02.2024. godine, odnosno do najviše 12 mjeseci u slučaju produljenja provedbe projekta, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost  pod nazivom ‘Laserska sinteza nanočestica i primjene’

Cilj projekta je sinteza i ugradnja nanočestica u polimere za primjene u tekstilu i pakiranju hrane.

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju prijašnje istraživačko iskustvo u području eksperimentalne fizike, biofizike i senzorike. Prednost je i iskustvo u korištenju lasera te sintezi nanočestica te njihovim primjenama.

Ovaj se projekt temelji na laserskoj sintezi koloidnih otopina nanočestica, obradi tekstilnih materijala i materijala za pakiranje hrane atmosferskim plazmenim mlazom (APPJ) i primjeni nanočestica u fotokatalizi te u razvoju materijala za pakiranje hrane i tekstilnim materijalima s poboljšanim antimikrobnim djelovanjem, barijernim svojstvima i UV zaštitom.

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje fizike i elektronike, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka iz područja teme doktorata od kojih je moguće tražiti preporuku

__________________________________________________________________________

Za oba radna mjesta:

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 17.03.23. do 17.04.23.
Natječaj
NN 31/2023

IF Ⓒ 2017