Natječaji — 04.10.2018.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

I Znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Od pristupnika se očekuje iskustvo u teorijskom modeliranju mnogočestičnih fenomena poput kvazičestičnih i kolektivnih pobuđenja te njihove međusobne interakcije u molekulskim sustavima i u novim 2D materijalima koje će omogućiti simulaciju raznih spektroskopskih tehnika poput EELS,  ARPES, optičke (VIS), IR ili Raman spektroskopije. Očekuje se da pristupnik posjeduje odlično znanje teorije funkcionala gustoće i raznih tehnika u okviru mnogočestične teorije koje su neophodne za dobar opis spomenutih mnogičestičnih fenomena. Prednost je iskustvo u teorijskom modeliranju netermalne i tranzijentne dinamike na metalnim i poluvodičkim dvodimenzionalnim sustavima, u svrhu razumijevanja vremenskih skala površinskih reakcija i vremena života tranzijentnih kvazičestičnih pobuđenja.

II Viši znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Od pristupnika se očekuje iskustvo u eksperimentalnom istraživanju utjecaja magnetske anizotropije na formiranje nekonvencionalnih magnetskih faza u niskodimenzionalnim i frustriranim magnetskim i magnetoelektričnim materijalima. Od posebnog je interesa iskustvo u radu s naprednim tehnikama za mjerenje magnetske anizotropije poput torque magnetometrije i ESR-a te iskustvo u razvoju naprednih eksperimentalnih postava za mjerenje magnetskih svojstava materijala. Od kandidata se očekuje rad na uspostavljanju Laboratorija za istraživanje magnetskih svojstava koji će se formirati provedbom infrastrukturnog projekta KaCIF, što treba rezultirati proširenjem mogućnosti magnetskih mjernih tehnika u širokom temperaturnom rasponu i visokim magnetskim poljima.

***

Prednost imaju pristupnici koji mogu pokazati sposobnost pridobivanja kompetitivnog financiranja i samostalnog vođenja znanstvenih projekata te pokretanja novih pravaca istraživanja kojima bi povezali svoje prethodno iskustvo sa strateškim potrebama Instituta i resursima koji će biti osigurani nastupajućim iskoracima Instituta, za radno mjesto pod II uspostavom Kriogenog centra Instituta za fiziku (kacif.ifs.hr) te za radno mjesto pod I uspostavom Centra za napredne laserske tehnike (calt.ifs.hr).

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku. Obvezan je doktorat iz fizike kondenzirane materije ili fizike materijala.

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa opisom istraživačkih interesa i planom rada na srednji rok, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika te kontakt podatke dva znanstvenika od kojih se može zatražiti preporuka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 04.10.18 do 02.11.18.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda