Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 13.11.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se objava dijela javnog natječaja Instituta za fiziku, objavljen u Narodnim novinama (br. 87/19) te internetskoj stranici HZZ za radno mjesto pod rednim brojem II.- viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata u Odjelu za projektne aktivnosti i financije –  radno mjesto I. vrste (ž/m) na neodređeno

NATJEČAJ za radna mjesta

 • Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata u Odjelu za projektne aktivnosti i financije, administrativno radno mjestu 1. vrste, (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Prednosti:

 • iskustvo u pripremi, prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske   

     unije

 • iskustvo u pripremi, prijavi i provedbi znanstvenih i istraživačkih projekta
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje regulatornog okvira relevantnog uz svoj djelokrug poslova

 

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda  

      HZMO-a)

 

Opis radnog mjesta – Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata: 

    pruža potporu u pripremi projektnih prijedloga članovima znanstveno-istraživačkog odjela, komunikacija između članova znanstveno-istraživačkog odjela i ostalih odjela tijekom pripreme projektnih prijava, pruža potporu u fazi provedbe projekata i pripreme projektnih izvještaja,  surađuje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala te obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Dokazi:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o ukupno radnom stažu ( ispis iz elektroničkog zapisa HZMO-a, ili potvrda HZMO-a)
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima pripreme i provedbe projekata od minimalno četiri godine
 • popis projekta na kojima je kandidat radio na prijavi i/ili provedbi s podacima o prijavitelju, javnom pozivu iz kojeg se projekt financira/na koji je projekt prijavljen, ukupnu vrijednost projekta

 

 • Savjetnik za računovodstvo i financije na određeno vrijeme do 13.3.2020.  na puno radno vrijeme uz probni rad (ž/m, 1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • područje ekonomije i ekonomskih znanosti – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) u području ili VSS stečena u području sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu
 • 4 godine radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

 

Prednosti:

 1. iskustvo u proračunskom računovodstvu
 2. iskustvo, povjerljivost i pouzdanost u radu s financijskom poslovnom dokumentacijom te novčanim gotovinskim sredstvima i drugim sredstvima plaćanja u ime poslodavca
 3. iskustvo u rukovođenju manjeg broja zaposlenika
 4. iskustvo u izradi zakonskih statističkih izvještaja, financijskih izvještaja te završnog računa
 5. posjedovanje certifikata iz područja javne nabave

 

Opis poslova: kontrola i provedba računovodstvenih procesa i procedura, koordinacija aktivnosti i procesa vezanih uz financije, računovodstvo i nabavu, kontrola računovodstveno-financijskih poslova vezanih uz obračun plaća, drugog dohotka, knjigovodstva, platnog prometa, putnih naloga, poslove nabave roba, radova i usluga, kontrola i usklađivanje poslovanja u odnosu na zakonske financijske i druge propise, praćenje obrada i objava informacija o radu Instituta, te obavlja ostale poslove iz djelokruga Odjela za projektne aktivnosti i financije.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji,
 • preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

 

Kandidati koji zadovolje obvezne uvjete natječaja mogu biti testirani.

  Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja u Narodnim novinama

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

 

 

 

 

IF Ⓒ 2017