Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 18.11.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na radna mjesta:

I viši znanstveni suradnik te IIa i IIb znanstveni suradnik – (ž/m, 3 izvršitelja). Kandidati/kandidatkinje su znanstvenici, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz fizike, i iskustvom rada u inozemstvu, u međunarodnom znanstvenom okruženju.

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku.

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa opisom istraživačkih interesa i kratkim (do 1 stranica) programom kojim se jasno zacrtava plan razvoja i financiranja istraživanja na Institutu za fiziku, a posebice u sklopu infrastrukturnog projekta Centar za napredne laserske tehnike (CALT), koji se provodi na Institutu za fiziku te opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika kao i popis barem tri nepristrana inozemna znanstvenika od kojih povjerenstvo u postupku izbora na znanstveno radno mjesto može zatražiti mišljenje o znanstvenoj zrelosti i kvalificiranosti pristupnika.

Mjesto I: Eksperimentalni fizičar u području ultrabrze spektroskopije. Mjesto višeg znanstvenog suradnika predviđeno je za voditelja Laboratorija za femtokemiju, koji će se uspostaviti u sklopu CALTa. Radi se o eksperimentalnom radnom mjestu vezanom uz rad u području proučavanja ultrabrze dinamike foto-induciranih kemijskih procesa. Laboratorij će koristiti vrhunsku opremu koja će pružati mogućnosti istraživanja u području kako fizike, tako i kemije te biti od interesa široj znanstvenoj i poslovnoj zajednici. Zapošljavanje na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika predstavlja za Institut za fiziku kadrovski napredak u području fizike ultrabrze fotodinamike.

Od kandidata se očekuje temeljito poznavanje metoda analize i obrade podataka, interpretacije rezultata, te različitih spektroskopskih tehnika kao što su tranzijentna apsorpcija, četverovalno miješanje, vremenski razlučivo koherentno Raman raspršenje, korištenje nelinearnih optičkih tehnika za karakterizaciju, konverziju i pojačanje ultrakratkih pulseva. Prednost će imati kandidati s iskustvom u primjeni tih tehnika na istraživanja ultrabrze dinamike procesa, kao što je foto-disocijacija, foto-ionizacija i prijenos energije s ciljem boljeg razumijevanja fotofizičkih svojstava molekula koje se mogu upotrijebiti za sintezu složenih molekula s biološkom aktivnošću, kao što su antivirusna i antitumorska sredstva, materijala za iduće generacije solarnih ćelija, kao što su složene organske boje, te biozenzora, što je centralna tema istraživanja u sklopu tematika proučavanja ultrabrze dinamike foto-induciranih procesa u CALT-u. Dodatna prednost će se dati kandidatima s iskustvom u privlačenju projektnog financiranja, iskustvom u razvoju novih eksperimentalnih tehnika, objavljivanju u vrhunskim časopisima, vođenju mlađih suradnika i organizacijskim sposobnostima (skupovi, radionice).

Mjesto IIa: Eksperimentalni fizičar u području fizike kondenzirane materije za rad na tematici karakterizacije pomoću pretražnih mikroskopija na površinama, 2D materijalima, hibridnim nanomaterijalima i strukturama niske dimenzionalnosti te funkcionaliziranim površinama uz povezano oslikavanje topografije, elektronskih, mehaničkih i optičkih svojstava na nano skali. Od novog istraživača se očekuje primarni doprinos na razvoju tehnika pretražnih proba (STM, AFM) u različitim uvjetima: u tekućinama, na zraku, u ultravisokom vakuumu, na sobnoj i niskim temperaturama. Također, očekuje se sposobnost definiranja znanstvenih problematika, ali i povezivanje sa vanjskim korisnicima opreme, tehnika i usluga CALTa te u konačnici uspješno prijavljivanje projekata i vođenja studenata i poslijedoktoranda. Radno mjesto uključuje rad na planiranju, uspostavi i razvoju laboratorija za pretražne probe i oslikavanje na nano-skali.

Od kandidata se očekuje temeljito poznavanje metoda mikroskopije pretražnom probom te različitih spektroskopskih tehnika u fizici kondenzirane materije. Prednost će imati kandidati s iskustvom u primjeni tih tehnika na istraživanja atomski tankih dvodimenzionalnih materijala, što je centralna tema istraživanja u sklopu sadašnjeg centra izvrsnosti CEMS te planiranim istraživanjima u sklopu nano-bio tematika u CALT-u. Dodatna prednost će se dati kandidatima s iskustvom u razvoju novih eksperimentalnih tehnika, objavljivanju u vrhunskim časopisima, iskustvom u prijavama na projekte i organizacijskim sposobnostima (skupovi, radionice).

Mjesto IIb: Eksperimentalni fizičar u području primijenjene spektroskopije za rad na tematici karakterizacije i razvoja novih optomehaničkih materijala i novih izvora svjetlosti. Od novog istraživača se očekuje primarni doprinos u razvoju uređaja sa specificiranim dizajnom i svojstvima uz pripadajuće detekcijske jedinice, novih laboratorijskih tehnika i uređaja, zatim patentiranju, komercijalizaciji, te sposobnost definiranja znanstvenih problematika, ali i povezivanje sa vanjskim korisnicima opreme, tehnika i usluga CALTa te u konačnici uspješno prijavljivanje projekata i vođenja poslijedoktoranda i studenata.

Od kandidata se očekuje iskustvo u laserskoj spektroskopiji i znanje potrebno za razvoj i potencijalnu primjenu novih izvora laserske svjetlosti i povezanih novih spektroskopskih tehnika. Prednost će imati kandidati s iskustvom u primjeni tih tehnika na razvoj novih solarnih ćelija baziranih na slojevitim i nanostrukturiranjim materijalima, rešetki kvantnih točaka, fotovoltaika s tankim filmovima, te dizajn novih molekulskih sustava za fotosenzitivni prijenos energije u sklopu tematika proučavanja ultrabrze dinamike foto-induciranih procesa u CALT-u. Područje istraživanja koje pokriva predloženo radno mjesto između ostaloga uključuje istraživanje sustava za efikasnu pretvorbu svjetlosne energije, optičkih svojstava biosenzora, razvoj novih spektroskopskih i optoelektroničkih tehnika i uređaja. Dodatna prednost će se dati kandidatima s iskustvom u razvoju novih eksperimentalnih tehnika, objavljivanju u vrhunskim časopisima, iskustvom u prijavama na projekte i organizacijskim sposobnostima (skupovi, radionice).

********

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument. U naslovu dokumenta navesti ime i prezime kandidata i oznaku mjesta za koje se prijavljuje (I, IIa ili IIb).

Tekst natječaja u Narodnim novinama

 

 

 

 

 

 

IF Ⓒ 2017