Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 06.12.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ za radno mjesto:

Rukovoditelj Odjela za projekte i financije – položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova: rukovodi radom Odjela, organizira, raspoređuje i nadzire rad vezan uz komunikaciju znanosti, aktivno prati regulativu iz djelokruga Odjela, komunicira i surađuje s osnivačem Instituta i drugim državnim i javnim institucijama radi rješavanja pitanja povezanih sa provođenjem projekata Instituta,  komunicira sa znanstvenicima Instituta radi pružanja administrativne potpore u pripremi i provedbi projekata, informira o mogućnostima financiranja projekata iz nacionalnih i međunarodnih izvora, priprema i provodi postupke javne nabave, prati financijsko izvještavanje i planiranje, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.

Obvezni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
  • radno iskustvo 5 godina na pripremi i provođenju međunarodnih projekata
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu

Prednosti:

  • iskustvo u pripremi i provođenju međunarodnih projekata, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, financiranih iz Strukturnih fondova i/ili sredstava Europske unije

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:  dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta – dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, dokaz o radnom iskustvu- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca ili mentora od kojeg se može zatražiti preporuka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 10 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu:natjecaj@ifs.hr

Natječaj traje 06.12.2019. do 16.12.2019.

Tekst natječaja u Narodnim novinama

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

IF Ⓒ 2017