Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 13.12.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: suradnik na projektu „ Kriogeni centar Instituta za fiziku“ ( KaCIF), na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca s mogućnosšću produženja trajanja ugovora, a najkasnije do završetka projekta.

Suradnik na projektu bit će angažiran na projektu KaCIF na uspostavi, opremanju i funkcionalizaciji prototipske radionice ugovorene tim projektom, napose instalacijom nove opreme: re-ukapljivačem tekućeg helija za mjerni kriostat i bez tekućinskog hladnjaka tipa PTR sa pripadnim kompresorom.

Obavezni uvjeti su akademski stupanj doktora znanosti iz fizike i istraživačko iskustvo u eksperimentalnoj fizici kondenzirane materije i kriogenici. Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji imaju sklonost istraživačko-razvojnom i inovacijskom radu.

Kandidat/kandidatkinja će u okviru projekta KaCIF uspostaviti, opremiti i pustiti u rad prototipske radionice. Posebna zadaća odnosi se na integraciju nove opreme s postojećom, i to bez-tekućinskog hladnjaka tipa PTR s postojećim prototipom kriostata, te re-ukapljivača tekućeg helija s postojećim mjernim kriostatima.

Uz prijavu za natječaj za radna mjesta potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom znanstvenih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata.

Prijave na natječaj za radno mjesto podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za  radna mjesta podnose se na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 13.12.2019. do 23.12.2019.

Tekst natječaja u Narodnim novinama

IF Ⓒ 2017