Natječaji — 12.08.2017.

Natječaj

Institut raspisuje natječaj za asistenta (ž/m, 2 izvršitelja) na određeno vrijeme od 1 godine (s mogućim produženjem ugovora do ukupno 5 godina radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti), na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja iz nanofizike na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D);

Obvezni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij fizike: istraživački smjer ili ekvivalent, te ispunjeni uvjeti za upis na odgovarajući smjer doktorskog studija fizike.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji su tijekom studija primili priznanja, nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i radu, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove ili izlagali na znanstvenim skupovima. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji imaju iskustvo sa eksperimentalnim tehnikama kao što su SEM, AFM, STM, e-beam, ion beam ili iskustvo u pripremi i u radu sa 2D materijalima

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika te kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na adresu: Institut za fiziku, Zagreb, Bijenička cesta 46 ili na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda