Natječaji — 04.06.2018.

Natječaj

Ekonom – Dostavljač; Ekonom – radno mjesto III. vrste  (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti:

  • SSS
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu (uredske i internet aplikacije).
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima navedenim u opisu poslova
  • preporuka trenutnog ili prethodnog poslodavca kojom se dokazuju tražene prednosti kandidata

 

Prednosti:

  1. iskustvo, povjerljivost i pouzdanost u radu s poslovnim dokumentima te novčanim gotovinskim sredstvima i drugim sredstvima plaćanja u ime poslodavca
  2. iskustvo, povjerljivost i pouzdanost u rukovanju službenom opremom, vozilima i inventarom u vlasništvu poslodavca

spremnost na obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog voditelja

Opis poslova: obavlja poslove dostave, dopreme i otpreme, komunicira sa dobavljačima, održava vozila, po potrebi obavlja poslove skladištenja i evidencije u skladištu, poslove nabave male vrijednosti, provodi narudžbe, prati promet platnih naloga te obavlja druge poslove po nalogu neposrednog voditelja.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja mogu biti testirani.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu:  natjecaj@ifs.hr s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda