Natječaji — 04.06.2018.

Natječaj

NATJEČAJ za radna mjesta:

5 asistenata  (ž/m) na suradničkom radnom mjestu asistent u sustavu znanosti  i visokog obrazovanja na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme od 4 godine, prema uvjetima propisanim od strane HrZZ-a, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Rad će se odvijati na projektima:

a) Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti, HrZZ istraživački projekt (1 izvršitelj)

b) Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem, HrZZ istraživački projekt (1 izvršitelj)

c) Centar za napredne laserske tehnike (CALT), strateški infrastrukturni projekt, u područjima:

c1) ultrabrze molekulske spektroskopije (1 izvršitelj)

c2) laserskih plazmi (1 izvršitelj)

c3) optička svojstva 2D materijala (1 izvršitelj)

 

1 asistenta (ž/m) na suradničkom radnom mjestu asistent u sustavu znanosti  i visokog obrazovanja na određeno vrijeme od 1 godine (s mogućim produženjem ugovora do ukupno 5 godina radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti). Rad će se odvijati na projektu:

d) Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju, HrZZ uspostavni projekt (1 izvršitelj)

 

Obvezni uvjeti za sva radna mjesta: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, te osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, pismo motivacije s kratkim opisom poslovnih interesa i planova, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj za mjesta pod (a), (b), (c1), (c2), (c3), (d) mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaje za mjesta pod (a)-(b) podnose se u roku od 60 dana, za mjesta (c1)-(c3) u roku 90 dana a za mjesto (d) u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na Natječaj – 30 dana: do 06.07.2018.
Prijave na Natječaj – 60 dana: do 06.08.2018.
Prijave na Natječaj – 90 dana: do 06.09.2018.

 

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda