Natječaji — 16.09.2019.

Natječaj

Na temelju Procedure o dodjeli stipendija od 20.12.2016. godine  INSTITUT ZA FIZIKU u Zagrebu raspisuje

 NATJEČAJ za dodjelu stipendije

studentu diplomskog sveučilišnog studija fizike – stručnog smjera

Stipendija Instituta za fiziku za akademsku godinu 2019./2020. dodjeljuje se studentu 4. ili 5. godine diplomskog sveučilišnog studija fizike – stručni smjer.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija:

  • kriterij uspješnosti na studiju: prosjek ocjena svih položenih ispita (minimalni prosjek ocjena 4.00) i ukupno stečeni ECTS bodovi;

 

Prednosti za dodjelu stipendija:

  • prednost imaju kandidati s dodatnim postignućima tijekom studija: nagrade, objavljeni radovi, sudjelovanje na natjecanjima, sudjelovanje na konferencijama, sudjelovanje na znanstvenim projektima, aktivnosti u promicanju uloge znanosti u društvu,…;
  • prednost imaju kandidati mlađi od 24 godine, osim u slučaju opravdanih prekida u studiju.

 

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj:

  • potvrdu da je student upisan u ak. god. 2019./2020. diplomskog sveučilišnog studija fizike – stručnog smjera;
  • potvrdu s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do dana prijave na natječaj izračunatim na tri decimale te brojem ostvarenih ECTS bodova;
  • životopis.

Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka.

 

Stipendije će se koristiti tijekom akademske godine za koju su dodjeljene.

Ukupni iznos stipendije za ak.god. je 12.000,00 kn.

 

Obveza stipendista je izrada diplomskog rada na Institutu za fiziku.

Prijave za dodjelu stipendija potrebno je dostaviti do 16. listopada 2019. godine u .pdf formatu na e-mail: stipendije@ifs.hr.

IF Ⓒ 2017