Natječaji — 31.08.2018.

Na temelju Procedure o dodjeli stipendija od 20.12.2016.godine  Institut za fiziku u Zagrebu raspisuje

N A T J EČ A J

za dodjelu dvije stipendije

redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike – istraživačkog smjera

Stipendije Instituta za fiziku za akademsku godinu 2018./2019. dodjeljuju se redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike – smjer istraživački (4. i/ili 5.godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Kriteriji i uvjeti za dodjelu stipendija:

  • kriterij uspješnosti na studiju: prosjek ocjena svih položenih ispita (minimalni prosjek ocjena  4.00) i ukupno stečeni ECTS bodovi;
  • dodatna postignuća tijekom studija: nagrade, objavljeni radovi, sudjelovanje na natjecanjima, sudjelovanje na konferencijama, sudjelovanje na znanstvenim projektima, aktivnosti u promicanju uloge znanosti u društvu,…;
  • prednost imaju kandidati mlađi od 24 godine, osim u slučaju opravdanih prekida u studiju

 

Dokumenti i podaci potrebni za prijavu na natječaj:

  • Potvrdu da je redoviti student diplomskog sveučilišnog studija fizike – istraživačkog smjera upisan u ak.god. 2018./2019.;
  • Potvrdu s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do dana prijave na natječaj izračunatim na tri decimale te brojem ostvarenih ECTS bodova;
  • Potvrdu o neponavljanju godine tijekom dosadašnjeg studiranja.

Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka.

Stipendije će se koristiti tijekom akademske godine za koju su dodjeljene (čl.2, al.3. Procedure)

Ukupni iznos stipendije za ak.god. je 12.000,00 kn.

Obveza stipendista je izrada diplomskog rada na Institutu za fiziku.

Prijave za dodjelu stipendija potrebno je dostaviti do 15. listopada 2018. godine u .pdf formatu na e-mail: stipendije@ifs.hr.

Natječaj se objavljuje na web stranici Instituta za fiziku i otvoren je 45 dana od dana raspisivanja.

 

stipendije-2018

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda