Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 07.10.2020.

Natječaj: voditelj (šef) Odsjeka za tehničke poslove (07.10.2020. do 21.10.2020.)

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenička cesta 46. raspisuje:

                                                              NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto: voditelj (šef) Odsjeka za tehničke poslove -
položaj II. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3
mjeseca.

Opis poslova:
1. organizira i upravlja radom Odsjeka tehničke podrške
2. nadzire rad djelatnika koji obavljaju poslove tehničke podrške
3. briga za održavanje, nadogradnju i sigurnost računalne mreže i pripadnih servera na
Institutu
4. aktivno sudjeluje u planiranju i projektiranju i nadogradnji mrežne infrastrukture te
postojeće računalne opreme
5. tehnička podrška za mrežne servise i zajednički softver na razini Instituta
6. organizira poslove s pružateljima vanjskih usluga
7. pruža korisničku podršku djelatnicima Instituta i tijelima Instituta
8. obavlja druge poslove po nalogu rukovoditelja iz djelokruga Odsjek

Obvezni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili završen drugi preddiplomski studij odnosno
  studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na
  snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
  obrazovanju, VŠS
 • aktivno poznavanje engleskog jezika

Prednosti:

 • potrebno iskustvo administriranja Unix/Linux operativnih sustava
 • organizacijske vještine
 • komunikacijske vještine
 • sklonost timskom radu

Potrebni alati:

 • poznavanje Unix/Linux operacijskog sustava na administratorskoj razini,
 • dobro poznavanje mrežnih i sigurnosnih protokola,
 • poznavanje barem jednog od važnijih programskih jezika i alata (C, C++, skripta:
  Perl, Python, PHP, JavaScript…)

Plaća se utvrđuje prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama. Okvirna visina plaće iznosi oko 6.000,00 kuna neto.

Posebne pogodnosti:

 • mogućnosti dodatnog stalnog obrazovanja (tečajevi, usavršavanja)
 • prilike za osobni razvoj i unaprjeđenje različitih vještina i sposobnosti
 • prilike da radite i budete dio institutskih projekata

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta – dokaz o
stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo
kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca ili mentora od kojeg se
može zatražiti preporuka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je
pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti
pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja mogu biti testirani.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba
spola.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 14 dana od objave u Narodnim
novinama, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u NN 108/20

IF Ⓒ 2017