Obavijesti o ishodu natječajnog postupka — 31.12.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta objavljenog 13.11.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta 

1.Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata u Odjelu za projektne aktivnosti i financijeadministrativno radno mjestu 1. vrste, (ž/m, 1 izvršitelj)

Odabrana je mag. edu. hist. art Antonela Maračić

IF Ⓒ 2017