Obavijesti o ishodu natječajnog postupka — 09.04.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta objavljenog 22.02.2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta:

1. Znanstveno radno mjesto (1 izvršitelj, poslijedoktorand)

Odabran je Dr.sc. Dean Popović  

2. Suradnička radna mjesta (2 izvršitelja, asistent)

Odabrani su Mag.edu.phys. Josip JakovacMag.edu. phys. Luka Sinković 

IF Ⓒ 2017