Vijesti — 08.09.2017.

C-MAC EuroŠkola 2017: Fizikalna svojstva I

cmac-euroskola

C-MAC Europska škola iz znanosti o materijalima organizira se svake godine unutar Europskog integriranog centra za razvoj novih metalnih slitina i spojeva (C-MAC). Ovogodišnja škola u Splitu je dvanaesta u nizu. Prvih pet uspješnih škola (počevši od 2006) bile su organizirane u Ljubljani u okviru Europske mreže izvrsnosti kompleksnih metalnih slitina (European Network of Excellence Complex metallic Alloys, NoE CMA). Nakon toga, C-MAC je nastavio organizaciju EuroŠkole a mjesto održavanja škole se svake godine seli unutar Europe. EuroŠkola nastoji mladim znanstvenicima, doktorandima i studentima završnih godina ponuditi temeljna znanja s područja fizike novih i kompleksnih materijala i metalnih slitina.

Ove godine na školi će biti prikazana osnovna elektronska i fononska svojstva te njihova međudjelovanja u kompleksnim sustavima. Predavanja su pedagoški podijeljena na općenita uvodna koja slijede računalne i numeričke vježbe na kojima će polaznici primijeniti stečeno znanje na konkretne probleme. Teme koje će se obrađivati obuhvaćaju utjecaj složenosti strukture na elektronska i fononska svojstva te neke manifestacije elektron-fonon međudjelovanja (kao polaroni, valovi gustoće naboja i spina te supravodljivost). Kompleksne metalne slitine imaju velik potencijal za primjene, te će iz tog područja biti dan uvod u termoelektricitet te katalizu.

EuroŠkolu će ove godine pohađati oko 25 studenata s različitih institucija članica C-MAC-a te drugih hrvatskih institucija. S Instituta za fiziku školu će pohađati diplomand Juraj Krsnik te doktorandica Ines Markulin kao i vanjska suradnica Instituta doktorandica Marija Zorić. Među četrnaest renomiranih predavača dvojica su s Instituta za fiziku: dr. sc. Eduard Tutiš i dr. sc. Osor Slaven Barišić.

Organizaciju EuroŠkole 2017 podupiru Institut za fiziku u Zagrebu kao član C-MAC-a te Prirodoslovno matematički fakultet u Splitu kao domaćin škole.

Organizatori EuroŠkole zahvaljuju Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinskoj županiji te HEP-u na financijskoj potpori.

Kontakti:

Ante Bilušić, tel: 00385 21 302 431; E-mail: ante.bilusic@pmfst.hr

Petar Popčević, tel: 00385 1 469 8836; E-mail: ppopcevic@ifs.hr

Ana Smontara, tel: 00385 91 469 8827; E-mail: ana@ifs.hr

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda