Vijesti — 19.07.2018.

Nova znanstvena suradnica

Od  17. srpnja 2018. godine na radnom mjestu znanstvenog suradnika u Znanstveno-istraživačkom odjelu počinje raditi dr.sc. Yuki Utsumi Boucher. Institut za fiziku time ima čast po prvi puta zaposliti  stranog djelatnika u stalni kolektiv, a svojim radom dr.sc. Utsumi Boucher  će doprinijeti kvaliteti znanstveno-istraživačkog rada instituta, kao i znanstvene zajednice u cjelini.

yuki_2

Dr.sc. Utsumi Boucher diplomirala je na Sveučilištu Hiroshima u Japanu, gdje je i uspješno obranila doktorsku disertaciju nakon čega je postdoktorsko usavršavanje provela na Max Planck Institutu za  fiziku kompleksnih sustava u Dresdenu, Njemačka gdje je izučavala elektronske strukture oksida prijelaznih metala i teške fermione korištenjem različitih spektroskopskih tehnika.

Postdoktorsko usavršavanje nastavila je na sinkrotronu Soleil u Francuskoj na projektu gdje je proučavala elektronski strukturu magnetskih Eu-sustava i halkogenide prijelaznih metala.

Na Institutu za fiziku prethodno je radila na projektu ‘Fizika mnogočestičnih sustava -iskorištavanje svijeta kompleksnosti’.

yuki_3

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda