Vijesti — 02.10.2017.

Transport spina, naboja i energije u novim materijalima

hvar-workshop-2017

Na radionici koju organizira Institut za fiziku, a na kojoj sudjeluje široka znanstvena zajednica, posebno mladi znanstvenici, razmatrat će se najnovija dostignuća u području transporta spina, naboja i energije u suvremenim materijalima. Ta tematika  trenutno je na fronti znanosti o materijalima. Novi materijali za spintroniku, spin-kaloritronske, magneto- i elektro-kalorijske uređaje, korelirane termoelektrične materijale, nisko-dimenzionalne, nehomogene i višeslojne materijale, topološke izolatore i skirmione imaju veliki potencijal za tehnološku primjenu, zbog mogućnosti kombiniranja komponenti s vrlo različitim svojstvima koji utječu na različite čimbenike te pridonose ukupnoj uspješnosti uređaja. Razumijevanje transporta spina, naboja i energije u tim materijalima zahtijeva multidisciplinarni pristup i zajednički napor fizičara, kemičara, metalurga, te široku teorijsku potporu.

Konferencija će okupiti eksperimentalce i teoretičare iz različitih područja, kako bi razmijenili najnovije rezultate i ideje, te raspravljali o smjerovima budućeg rada. Unatoč raznolikosti, integracija glavnih tema, na tehničkoj razini i razini rasprava, zapravo je vrlo snažna. Većina pozvanih govornika su specijalisti u područjima o kojima se raspravlja na konferenciji, pa očekujemo da će premostiti razlike između različitih podpodručja i disciplina. To će omogućiti  jaču integraciju mlađih znanstvenika i sudionika iz različitih područja.

Organizacija i oblik konferencije poticat će neformalnu razmjenu ideja i promicati rasprave. Program će se trajati pet dana. Posebna pozornost posvetit će se mladim sudionicima, kako bi se potakla njihova integracija u tekuća istraživanja. Ključne prezentacije i predavanja trajat će 30 minuta plus 15 minuta za raspravu. Većina sudionika imat će priliku razgovarati i prezentirati rezultate svog rada; predviđamo kraće diskusije s predavačima, od po 1/2 sata, svaki dan. Svakodnevna poster sekcija će omogućiti dodatni prostor za raspravu i pružiti mogućnost sudionicima da prezentiraju svoj rad. Bit  će organizirano nekoliko predavanja na kojima će se razmotrili trenutni problemi i raspravljali o planovima za daljna istraživanja i suradnje. 

Pročitajte više: http://hvar2017.ifs.hr/

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda