Vijesti — 20.02.2018.

Započinju dva nova HrZZ projekta

 silvije_natasa

Fotopobuđenja u 2D poluvodičima

HrZZ – UIP-2017-05-3869
01.03.2018. – 28.02.2023.
Voditelj: Nataša Vujičić
Suradnici: Luca Moretti (Department of Physics, Politechnico di Milano), Valentino Jadriško (IF), Borna Pielić (IF)
Područja istraživanja: Površinska fizika/Atomska i molekulska fizika

Voditeljica projekt dr. Nataša Vujičić o svom novom projektu rekla je slijedeće: ”Glavni cilj projekta ‘Fotopobuđenja u 2D poluvodičima’ je napredno istraživanje 2D poluvodičkih materijala i njihovih iznimnih svojstava koja se pojavljuju uslijed međudjelovanja svjetlosti s materijom. To međudjelovanje ne otkriva samo elektronsku strukturu materijala, već može biti izvrstan alat za istraživanje strukturnih karakteristika 2D kristala. Glavni eksperimentalni napori bit će usmjereni u poboljšanje trenutnih mogućnosti za mjerenje specifičnih optičkih odgovora, pri čemu ćemo iskoristiti postojeću institutsku ekspertizu u sintezi uzoraka, teorijskom modeliranju te primjeni i razvoju novih eksperimentalnih tehnika u području optike i femtosekundne spektroskopije. Kroz projekt se planira zapošljavanje doktoranda na vremenski period od četiri godine.  Vjerujemo da će ovaj projekt, kroz uspješnu suradnju članova projektnog tima, kolega suradnika s Instituta i stranih instituta i sveučilišta, kroz angažman motiviranih studenata ponuditi iskorak u razumijevanju optičkih fenomena u ovim naprednim materijalima.”

Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju

HrZZ-UIP-2017-05-5831
01.03.2018. – 28.02.2023.
Voditelj: Silvije Vdović
Suradnici: dr.sc. Mario Rakić (IF), dr.sc. Damir Dominko (IF), mag.appl.chem. Antonija Husak (IRB)
Područja istraživanja: Fizikalna kemija/Ultrabrza spektroskopija

Voditelj projekta dr. Silvije Vdović rekao je o projektu: ” U okviru petogodišnjeg uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost ‘Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju’, koji započinje u ožujku 2018., na Institutu za fiziku započinju interdisciplinarna istraživanja mehanizma fotokemijske reakcije nastajanja kinon-metida iz derivata fenola, naftola i antrola u fotokemijskoj reakciji dehidratacije. Važnost ovog istraživanja temelji se na činjenici da QM alkiliraju i križno spajaju lance DNA na temelju čega se zasniva antiproliferativno djelovanje nekih antitumorskih antibiotika korištenjem tehnike ultrabrze laserske tranzijentne apsorpcije. Grupa se sastoji od 4 istraživača, većinom s Instituta za fiziku, uz potporu nekolicine vanjskih suradnika (Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, strani instituti i sveučilišta). Projekt će biti financiran u iznosu od 865.600,00 kn te predviđa osnaživanje ljudskih resursa na institutu kroz zapošljavanje doktoranda u ranoj fazi projekta te poslijedoktoranda u završnoj fazi. Projekt će omogućiti visoku kvalitetu istraživanja u području koje do sada nije bilo razvijeno na institutu i stvoriti preduvjete za kvalitetan nastavak istraživanja u sklopu laboratorija za femtokemiju institutskog CALT centra.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda