Activities

13/01/2020/ at 11:00hNastupno predavanje: dr. sc. Ida Delač Marion
Funkcionalizirani 2D materijali i dizajnirane nanostrukture niske dimenzionalnosti
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
18/12/2019/ at 11:00hSeminar: dr. Sanjin Marion
Nanofluidics with nanopores
IF - predavaonica u krilu I
04/12/2019/ at 11:00hSeminar: Prof. Károly Osvay
Ultrashort pulse laser developments and applications: from a University lab to the ELI-ALPS Facility
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
29/11/2019/ at 11:00hOther Activities: dr. sc. Bojan Resan
Primjena femtosekundnih lasera u industriji
IF - Dvorana Mladen Paić
29/11/2019/ at 13:00hOther Activities: Godišnji sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društvaIF – dvorana Mladen Paić, laboratorij 125
27/11/2019/ at 11:00hSeminar: Prof. dr. sc. Bojan Resan
Ultrabrzi laseri i primjene u medicini, mikro-obradi materijala i telekomunikacijama
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06/11/2019/ at 15:00hSeminar: dr. Anže Lošdorfer Božić
Hyperuniformity and classification of order on the sphere
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
25/10/2019/ at 15:00hNastupno predavanje: dr. sc. Neven Šantić
Kvantna i analogna simulacija s hladnim atomskim sustavima i njihova interakcija sa svjetlošću
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
18/10/2019/ at 15:00hSeminar: dr. Szymon Malinowski
Soft Plasma Polymerization technique in laccase-based biosensor construction
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
18/10/2019/ at 11:00hNastupno predavanje: dr. sc. Iva Šrut Rakić
Iz 2D u 3D: moduliranje grafena na nano-skali i pripadni efekti
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
IF Ⓒ 2017