Documents

Opći akti
Statut instituta za fizikupdf4.73 MB
Organizacijska strukturapdf0.09 MB
Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada institutapdf1.31 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor na radna mjestapdf0.11 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor zaslužnih znanstvenika i njihovim pravima i obvezamapdf0.91 MB
Poslovnik o radu Upravnog vijećapdf0.81 MB
Pravilnik o radupdf6.47 MB
Izmjene i dopune Pravilnika o radupdf0.77 MB
Pravilnik o intelektualnom vlasništvupdf2.31 MB
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajnipdf1.95 MB
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivapdf4.83 MB
Pravilnik o dijelu postupka za izbor u znanstvena znanjapdf0.05 MB
Pravilnik o mentorstvu i radu asisitenatapdf2.14 MB
Poslovnik o radu Znanstvenog vijećapdf0.06 MB
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijecapdf0.56 MB
Pravilnik o zaštiti od požarapdf0.61 MB
Pravilnik o zaštiti na radupdf0.39 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta na Institutu za fizikupdf1.52 MB
Procedura_stvaranja_ug_obveza.pdfpdf1.52 MB
Etički kodekspdf3.83 MB
Akt o ustroju i provedi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenjapdf2.41 MB
Procedura o dodjeli stipendija redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike - istraživačkog smjerapdf0.45 MB
Financijski plan
Obrazlozenje financijskog plana 2016-2018.pdf0.41 MB
Financijski plan 2016-2018xlsx0.27 MB
Prijedlog financijskog plana za prva tri mjeseca 2016.pdf0.17 MB
Open archive     
Financial statements
Financijski izvještaj za 2017 (01.01. - 31.03.)pdf1.66 MB
Financijski izvještaj za 2016 (01.01. - 31.12.)pdf12.52 MB
Financijski izvještaj za 2016 (01.01. - 30.09.)pdf3.16 MB
Open archive     
Podaci o višegodišnjem institucijskom financiranju
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2015pdf0.25 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2014 pdf0.51 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2013pdf0.21 MB
Javna nabava
Poziv za dostavu ponude - 12.07.2016.pdf0.13 MB
Članak 13 Zakona o javnoj nabavipdf0.17 MB
Registar ugovorapdf0.18 MB
Odluka o provedi postupka bagatelne nabavepdf0.2 MB
Plan nabave 2017pdf0.43 MB
Plan nabave 2016pdf0.26 MB
Plan nabave 2015 - rebalanspdf0.05 MB
Plan nabave 2015pdf0.26 MB
Open archive