This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl
A A A
Stručni skup: Obilježavanje 70. godišnjice MFL-a18 — 21/09/2020
Online - Stručni skup - Okrugli stol - Izvanredni broj MFL-a

Povodom sedamdeset godina izlaženja Matematičko-fizičkog lista (MFL), Uredništvo
lista s Hrvatskim fizikalnim društvom (HFD), Hrvatskim matematičkim društvom (HMD), Institutom
za fiziku (IF), Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), Institutom Ruđer Bošković (IRB),
Fizičkim odsjekom (FO PMF) i Matematičkim odsjekom (MO PMF) Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva
(FER) a sve pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
organizira obilježavanje 70. godišnjice MFL-a.

Obilježavanje uključuje:
1. Stručni skup: „Relevantna područja moderne fizike kroz 70 godina izlaženja
Matematičko – fizičkog lista“ koji će se održati 18. 09. 2020. virtualno putem Google Meet
platforme.
2. Okrugli stol u suorganizaciji s HMD i MO PMF, na temu: „Matematičko-fizički list,
jučer, danas, sutra“ koji će se održati u ponedjeljak, 21. rujna 2020. u 14h u Bijeloj vijećnici
na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te biti virtualno popraćen putem Google Meet
platforme. url: https://meet.google.com/nwd-dnzn-smx
3. Izdavanje: Izvanrednog broja (J) Uz 70 godina Matematičko-fizičkog lista koji je
dostupan preko portala Hrčak. url:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19387

Organizacijom stručnog skupa želi se doprinijeti kontinuiranom obrazovanju
nastavnika fizike s ciljem da što kvalitetnijom nastavom fizike i dalje učenike uvode u metode
znanstvenog ispitivanja i znanstvenog mišljenja. U tom duhu, na skupu će kroz tematska
predavanja biti predstavljena nekolicina relevantnih područja moderne fizike. Predavači su
mahom naši istaknuti znanstvenici koji su tijekom godina aktivno sudjelovali i u
popularizaciji fizike te pisali za MFL

Okruglim stolom će se uz sudjelovanje naših istaknutih znanstvenika i popularizatora
znanosti kao i nastavnika i učenika, čitatelja lista, uz moderatore (akademici Andrej Dujella
(MO PMF) i Goran Pichler (IF)) diskutirati važnost lista i njegov položaj u prošloj i trenutnoj
nastavi matematike i fizike, s naglaskom na njegovoj ulozi u budućnosti.

Izvanredni broj MFL (J) posvećen je 70. obljetnici Matematičko-fizičkog lista. Na sto
stranica lista može se naći izbor najinteresantnijih članaka iz raznih područja matematike i
fizike objavljenih tijekom njegova dugotrajnog postojanja.

Prijave učitelja i nastavnika za skup primaju se putem portala http://ettaedu.azoo.hr/.
Ostali zainteresirani za praćenje stručnog skupa mogu se javiti direktno na e-mail
organizatorima kako bi dobili link za priključivanje.

Za organizatore skupa:
dr.sc. Petar Popčević (ppopcevic@ifs.hr)
Berti Erjavec, prof (berti@ifs.hr)
dr.sc. Ana Smontara (asmontara@ifs.hr)
Gordan Pihač, prof (gordan.pihac@azoo.hr)
prof. dr. sc. Vesna Županović (vesna.zupanovic@fer.hr)

Program stručnog skupa (pdf)

8:45     uvodni pozdravi
9:00     Dijana Dominis Prester (UNIRI)
            Svemir visokih energija
9:25     Krešimir Kumerički (PMF Zagreb)
            Tamna strana svemira
9:50     Goran Duplančić (IRB)
            Fizika elementarnih čestica – što znamo i čemu stremimo
10:15   Ticijana Ban (IF)
            Hladni atomi i kvantne tehnologije
10:40   pauza
10:55   Tatjana Ivošević (AZOO)
            Analiza finih frakcija aerosola
11:20   Tomislav Vuletić (IF)
            Biopolielektrolitni kompozit: smjesa hijalurona i DNK
11:45   Nenad Pavin (PMF Zagreb)
            Uloga sila u životu stanice
12:10   pauza za ručak
13:30   Neven Barišić (TU Beč, PMF Zagreb)
            Novi materijali za novi svijet – supravodljivi materijali
13:55   Ante Bilušić (PMF Split)
            Iskorištenje energije otpadne topline pomoću termoelektrika
14:20   Mirta Herak (IF)
            Neobični novi magneti
14:45   pauza
15:00   Marko Kralj (IF)
            Grafen i novi atomski tanki materijali i primjene
15:25   Igor Lukačević (Odjel za fiziku, Osijek)
            Teorijski pristup sintezi 2D materijala
15:50   Maja Mičetić (IRB)
            Materijali bazirani na kvantnim točkama: izrada i primjena

IF Ⓒ 2017