Scientific project

 

MZT (0035009)

 

Magnetizam i supravodljivost kompleksnih oksida prijelaznih metala

  
project leader

Mladen Prester

  
associatesĐuro Drobac
Željko Marohnić
Ivica Živković
  
start date01.01.2002.
end date31.12.2006.
  
research areasSolid state physics
IF Ⓒ 2017