This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Scientific project

A A A

 

MZO, HR - SLO bilateralni projekt

 

Exploration of metal/metal-oxide sensor capabilities

  
project leader

Nikša Krstulović

  
associatesDamjan Blažeka
Julio Car
Gregor Filipič (IJS
voditelj SLO strane)
Martin Košiček (IJS)
Uroš Cvelbar (IJS)
Martina Modic (IJS)
Janez Zavašnik (IJS)
  
start date01.01.2020.
end date31.12.2021.
  
total ammount15 000 Kn
  
research areasPlasma physics

 

Abstract

U ovome projektu razvijat će se različiti senzori za praćenje sastava i za detekciju bioloških i opasnih tvari u okolišu.  Poluvodički i plazmonski senzori koriste slične površinske materijale koji su izloženi analitu i ti materijali mogu se poboljšati modifikacijom morfologije njihove površine. Proučavat ćemo metal / metal-okside kao materijale za nanostrukturirani senzorski sloj. Planiramo definirati energetske razine vrpci konduktometrijskih senzora izborom metalnog oksida (npr. ZnO), a zatim i modificirati položaj elektronskih vrpci konduktometrijskih senzora dodatnim nanošenjem nanočestica na površinskom sloju radi poboljšanja osjetljivosti i selektivnost senzora, uz smanjenje radne temperature. Nanošenje nanočestica izvršit će se pulsnom laserskom depozicijom (PLD). Nadalje, bavit ćemo se proučavanjem utjecaja vodene pare i ionosorpcije kisika na mehanizam detekcije plinova. Dodatni proboj ovog projekta predviđen je za optičke senzore istraživanjem načina na koje se povećava broj žarišta (hot spots) za pojačanje plazmonskog odziva, a time i znatnog povećanja osjetljivosti senzora. Tako projektirani senzori bit će testirani i na detekciju bakterija Escherichia coli i Staphylococcus.

IF Ⓒ 2017