Scientific project

 

HrZZ IP-2019-04-6418

 

Laser synthesis of nanoparticles and applications

  
project leader

Nikša Krstulović

  
associatesDamjan Blažeka
Julio Car
Sanja Ercegović Ražić (TTF)
Jelena Peran (TTF)
Mario Ščetar (PBF)
Ivona Vidić Štrac (HZJZ)
Nino Dimitrov (HZJZ)
Bernarda Damianic (HZJZ)
Lucija Krce (UniSt)
Ivica Aviani (UniSt)
  
start date07.02.2020.
end date06.02.2024.
  
total ammount1499920 Kn
  

 

Abstract

Plazmene tehnologije poprimaju sve veće zanimanje i značenje u razvoju naprednih materijala nove generacije zbog svojih jedinstvenih svojstava, široke primjene i učinkovitosti djelovanja. Obrada materijala pomoću plazme sve se više koristi u industrijskim, tehnoloških i medicinskim primjenama. Ovaj projekt se zasniva na laserskoj inovativnoj sintezi koloidnih otopina nanočestica, obradi polimera pomoću atmosferskog plazmenog mlaza i njihovim primjenama u razvoju novih kompozitnih materijala. Cilj projekta je dobiti polimerne materijale relevantne za pakiranje hrane s boljim barijernim svojstvima i antimikrobnom aktivnošću i malom stopom curenja nanočestica iz materijala, te kompozitne tekstilne materijale s poboljšanim mehaničkim i optičkim svojstvima. 

Logo_LaSyNanoApp (1)

Publications

image

Lucija Krce, Matilda Šprung, Tomislav Rončević, Ana Maravić, Vedrana Čikeš Čulić, Damjan Blažeka, Nikša Krstulović, Ivica AvianiProbing the Mode of Antibacterial Action of Silver Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Water: What Fluorescence and AFM Data Tell Us
Nanomaterials 2020, 10, 0
DOI: 10.3390/nano10060000 20200529

IF Ⓒ 2017