This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Scientific project

A A A

 

HrZZ - IP-2020-02-5556

 

Plazmoni i eksiton-polaritoni u kvazi-2D kristalima (2DPlasEx)

  
project leader

Vito Despoja

  
associatesDino Novko
Josip Jakovac
  
start date01.02.2021.
end date31.01.2025.
  
total ammount978.000,00 Kn
  
research areasSolid state physics

 

Abstract

Cilj ovog projekta je istražiti elektromagnetske modove u vodljivim i poluvodičkim 2D kristalima poput grafena ili heksagonalnog borovog-nitrida (hBN) dopiranih atomima alkalijskih metala (Li, K, Cs) ili u dihalkogenidima prijelaznih metala (TMDs). Naglasak ce biti na izučavanju inteziteta i disperzijskih relacija kolektivnih elektromagnetskih modova, tj. plazmon-polaritona i eksiton-polaritona u 2D kristalima. Istraživanje će se provesti u okviru mnogočestične perurbacijske teorije, točnije riješavati će se Bethe-Salpeterova jednadžba u kojoj će se kao baza koristiti DFT osnovno stanje dobiveno pomoću programskog paketa QuantumEspresso. U mnogočestični formalizam biti će uključeni efekti retardacije, interakcija (raspad i hibridizacija) plazmon-polaritona sa fononima te utjecaj metalnog ili poluvodičkog substrata na elektromagnetska svojstva 2D kristala. Ovo metodu čini superiornijom u odnosu na dosad korištene metode i omogućiti će otkrivanje novih još neistraženih fenomena. Razumijevanje novih fenomena moglo bi pomoći u proizvodnji nove klase optoelektroničkih uređaja kao što su 2D fotodetektori, fotodiode ili fotonaponski uređaji ili plinski, kemijski i organski detektori. Na poslijetku, razumjevanje interakcije plazmon-polaritona sa LO fonona u dopiranim 2D kristalima moglo bi razjasniti granice primjenjivosti plazmon-polaritona u telekomunikacijama.
 

Publications

image

D. Novko, K. Lyon, D. J. Mowbray, V. DespojaAb initio study of electromagnetic modes in two-dimensional semiconductors: Application to doped phosphorene
Physical Review B 104, 115421 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevB.104.115421 20210917

image

D. Novko, V. DespojaCavity exciton polaritons in two-dimensional semiconductors from first principles
Physical Review Research 3, L032056 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.L032056 20210903

IF Ⓒ 2017