Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Nastupno predavanje: Nelinearna i nehermitska optika u dielektričnim materijalima-Nonlinear and non-Hermitian optics in dielectric media dr. sc. Ivor Krešić
Institute for Theoretical Physics, Technical University of Vienna (TU Wien) Wien, Austria
11.03.2021. u 13:00h
Online - Teams

Valna optika još uvijek slovi za jednu od najbrže razvijajućih grana fizike. Bogatstvo fenomena koje je u optičkim sustavima moguće proučavati proizlazi ne samo iz univerzalnosti valnih efekata i raznolikosti optičkih medija, nego i iz izrazito visokog stupnja eksperimentalne kontrole koju je nad njima moguće uspostaviti. U ovom predavanju ću predstaviti rezultate svojih dosadašnjih teorijskih i eksperimentalnih istraživanja valnih pojava u dielektričnim medijima. Na početku ću opisati rezultate vezane za nelinearnu magneto-optičku samoorganizaciju u hladnim atomima. U tom sustavu se magnetska interakcija između dipola i kvadrupola u atomskom oblaku prenosi laserskom zrakom, te stoga ovi eksperimenti čine realizaciju analognog kvantnog simulatora. Zatim ću pokazati rezultate istraživanja međudjelovanja femtosekundnog optičkog češlja s oblakom hladnih atoma. Zbog svoje stabilnosti i velikog broja optičkih modova, femtosekundi češljevi potencijalno su izrazito atraktivni kao prijenosnici količine gibanja i informacije u budućim kvantnim tehnologijama. Posljednja tema na koju ću se osvrnuti u predavanju je raspršenje u neuređenim dielektričnim sustavima. Prvo ću pokazati eksperimentalne rezultate vezane za kooperativno raspršenje u slobodnom oblaku hladnih atoma, što predstavlja prvu demonstraciju superradijantnosti fenomena u režimu linearne optike. Također ću pokazati i recentni teorijski rad vezan za kontrolu propagacije svjetlosti u neuređenim fotoničkim sustavima u režimu Hermitske i ne-Hermitske optike. Predavanje ću završiti opisom planiranih budućih istraživanja na Institutu za fiziku, koja će biti provedena u suradnji s Laboratorijem za kvantne simulatore i senzore, koji će uskoro biti uspostavljen u okviru CALT projekta.

Wave optics is still considered to be one of the fastest growing areas of physics. The richness of the phenomena studied in optical systems is not only a consequence of the universality of wave physical effects and the diversity of optical media, but also the high degree of experimental control available in this field. In this lecture I will present the results of my theoretical and experimental research of wave phenomena in dielectric media. At the start, I will describe the results pertaining to nonlinear magneto-optical self-organization in cold atoms. In this system the magnetic interaction between dipoles and quadrupoles of the atomic medium is mediated by a retro-reflected laser beam, and the experiments constitute a realization of an analog quantum simulator.

Then I will show the results of the investigation of light-matter interaction of a femtosecond comb with a cold atomic cloud. Due to its stability and a great number of optical modes, femtosecond combs may be utilized as carriers of light momentum and information in future quantum technologies. The last topic I will discuss is scattering in disordered dielectric media. I will first show the experimental results of cooperative scattering in a cold atomic cloud, which constitutes the first demonstration of superradiance in the linear optical regime. I will also show the recent theoretical work on controlling light propagation in inhomogeneous Hermitian and non-Hermitian photonic media. I will conclude the lecture with a description of the planned future research at the Institute of Physics, which will be performed in collaboration with the Laboratory for Quantum Simulation and Sensors, to be established as part of the CALT project. Predavanje će se održati putem Teams aplikacije. Poveznica putem koje se može pratiti predavanje:

Dr. sc. Ivor Krešić nastupno predavanje Znanstveni suradnik

Preporuča se pratiti predavanje putem internet preglednika, bez prijavljivanja u AAI@EduHr. Prijavljivanje u AAI sustav može onemogućiti priključivanje Teams sastancima na drugim institucijama. Ako preglednik traži prijavu u AAI sustav, koristite alternativni preglednik.

IF Ⓒ 2017