Izdvojeno
 • Upravljanje Skyrmionskom rešetkom sistema Cu2OSeO3 električnim poljem

  Poznato je da se na Skyrmionsku rešetku itinerantnih sistema može djelovati strujom vodljivih elektrona ili toplinskim gradijentom. U radu suradnika iz brojnih instituacija, uključujući i našeg kolegu Ivicu Živkovića, nedavno objavljenog u PRL, pokazana je mogućnost upravljanja Skyrmionima vanjskim električnim poljem, u izolatorskom sistemu Cu2OSeO3, istraživanjem kojeg se Ivica Živković uspješno bavi već nekoliko godina.
  >> 
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
 • Novi pogled na fazni dijagram kupratnih supravodiča

  Vanjski suradnik IF-a Neven Barišić i kolegica Ana Smontara objavili su, unutar široke međunarodne suradnje a temeljem eksperimenata provedenim dijelom i u laboratorijima IFa, članak u PNAS (USA). Članak dokumentira univerzalnu prisutnost temperaturno linearne i kvadatratične ovisnosti otpornosti u pseudogap fazi visokotemperaturnih supravodiča te baca novo svjetlo na fazni dijagram tih još uvijek enigmatskih sistema.
  >> 
 • Kvantni size-effect u grafenskim nanostrukturama

  Efekt konačnosti veličine uzorka igra važnu ulogu u statističkoj fizici a često služi za demostraciju razdjelnice kvantnog i makrosvijeta. Kako se konačne granice očituju u kvantnom dvodimenzionalnom elektronskom sistemu grafenskih kvantnih točaka pokazuje rad našeg kolege Marka Kralja sa suradnicima sa sveučilišta u Kőlnu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.
  >> 
 • Nelokalne efektivne interakcije u mekanom koloidu

  Naš kolega Antonio Šiber objavio je nedavno, u suradnji s Primožem Ziherlom sa Institut Jožef Štefan, članak u časopisu Physical Review Letters. Njihov rad se bavi odzivom čestica koloida na rubne deformacije, pokazujući da označavanje čestica "mekanim" ili "tvrdim" ne razapinju potpunu bazu potrebnu za kvalitativan i kvantitativan opis deformabilnih čestica mekog koloida.
  >> 
 • Podesiva polaronska vodljivost anataze

  Naš kolega Osor Barišić objavio je nedavno, u suradnji s grupom istraživača iz SAD, Švicarske i Južne Koreje, članak u časopisu Physical Review Letters. Istražujući anatazu, strukturnu modifikaciju titan-dioksida ARPES tehnikom, autori su ustanovili da veliki polaroni predstavljaju osnovne kvazičestice elektronskog spektra sistema, s podesivim doprinosom električnoj vodljivosti.
  >> 
 • Kruta mreža DNA polielektrolita

  Naši kolege, K. Salamon, D. Aumiler i T. Vuletić, u suradnji s G. Pabst-om sa Sveučilišta Graz, objavili su članak u časopisu Macromolecules, vodećem časopisu u području znanosti o polimerima. Upotrebom raznih tehnika te istražujući kako strukturu tako i dinamiku, autori su pokazali kako polielektroliti deoksiribonukleinske i hijaluronske kiseline formiraju krutu trodimenzionalnu mrežu.
  >> 
    
Vijesti
22.7.2014..
Dr. sc. Rok Zaplotnik dobitnik je NEWFELPRO jednogodišnje poslije doktorske stipendije
Kolega Zaplotnik, sa Instituta Jozef Stefan u Ljubljani, jedan je od 12 dobitnika NEWFELPRO jednogodišnje poslijedoktorske stipendije na prvom natječaju raspisanom 2013.
27.8.2014..
Natječaj
Intstitut raspisuje natječaj za izbor 2 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na temelju natječaja HrZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme 2 + 2 godine,
18.8.2014..
Natječaj za Istraživačke stipendije
U okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada (Operativni programa „Razvoj ljudskih potencijala“, mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju) 8.8.2014. godine objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8