slika iz zraka
24.09.2016. Spektri kvazičestica računati kombinacijom GW aproksimacije i kumulantnog razvoja

Branko Gumhalter je zajedno sa suradnicima iz Zagreba i Oxforda objavio članak u časopisu Physical Review B o novom teorijskom okviru za proračun elektronskih spektara u kristalima kojim se po prvi put konzistentno povezuje dva teorijska pristupa, tzv. GW aproksimaciju i kumulantni razvoj.

06.07.2016. Oblici užadi od DNA kondenzirane unutar virusa

Antonio Šiber objavio je članak u časopisu Scientific Reports o strukturi i geometriji molekula DNA unutar virusa. Njegov model osim ranije predloženih načina pakiranja DNA predviđa i neke nove konformacije što je od važnosti za razumijevanje fizike DNA kondenzacije u geometrijskom ograničenju kao i za razjašnjenje funkcioniranja virusa.

05.04.2016. Stabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

slika
09.09.2016.Potpisani ugovori za tri nova PoC projekta

Potpisani su ugovori o sufinanciranju projekata prema programu provjere inovativnog koncepta između Hamag-BICRO, IRB (Prepoznati centar) i Instituta za fiziku (Korisnik).

20.09.2016.Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto - 1 asistent (ž/m) u svrhu stjecanja doktorata znanosti a na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetlosti (HI-WI).
03. — 07.09.2017.Konferencija:The Seventh Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7)Sveti Martin na Muri, Croatia
20.09.2016.Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto - 1 asistent (ž/m) u svrhu stjecanja doktorata znanosti a na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Dijagnostika Interakcije lasera i hladne plazme (LaCPID).
20.09.2016. u 15:00hSeminar: Antonija Grubišić Čabo
Time- and Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy as a Direct Probe of Free Carriers in Single-Layer Transition Metal Dichalcogenides
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
slika
15.06.2016.Najava natječaja

Institut za fiziku najavljuje natječaje za radna mjesta 6 doktoranada i 1 poslijedoktoranda. Za više informacija molimo obratite se mentorima.

20.09.2016.Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto - 1 asistent (ž/m) u svrhu stjecanja doktorata znanosti a na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS-G2D).
25.08.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Jhuma Sannigrahi
Study of magnetic and dielectric properties of 3d transition metal oxides
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
12.09.2016.Natječaj za izbor doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
27.06.2016. u 11:00hPredstavljanje projekta: Iva Šarić, Ivna Kavre Piltaver, Robert Peter i Mladen Petravić
SIZIF
IF - Dvorana Mladen Paić
slika
19.05.2016.Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za fiziku potpisali sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

12.09.2016.Natječaj za izbor doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
15.06.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Daniele Comparat
Ultra cold beam: electrons/ions/atoms/molecules
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
01.09.2016.Natječaj za izbor na radno mjesto III. vrste – ekonom, m/ž – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
31.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr. sc. Mladen Pavičić
Kvantna kontekstualnost u holografskom pristupu
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Effects of bleaching agent on physical and aesthetic properties of restorative materials
Anion effects on electronic structure and electrodynamic properties of the Mott insulator kappa-(BEDT-TTF)2Ag2(CN)3
Static and dynamic properties of the low temperature order in the one-dimensional semiconductor (NbSe4)3I
Step-induced faceting and related electronic effects for graphene on Ir(332)
Exchange anisotropy as mechanism for spin-stripe formation in frustrated spin chains
Analysis of antique bronze coins by Laser Induced Breakdown Spectroscopy and multivariate analysis