Izdvojeno
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
 • Novi pogled na fazni dijagram kupratnih supravodiča

  Vanjski suradnik IF-a Neven Barišić i kolegica Ana Smontara objavili su, unutar široke međunarodne suradnje a temeljem eksperimenata provedenim dijelom i u laboratorijima IFa, članak u PNAS (USA). Članak dokumentira univerzalnu prisutnost temperaturno linearne i kvadatratične ovisnosti otpornosti u pseudogap fazi visokotemperaturnih supravodiča te baca novo svjetlo na fazni dijagram tih još uvijek enigmatskih sistema.
  >> 
 • Kvantni size-effect u grafenskim nanostrukturama

  Efekt konačnosti veličine uzorka igra važnu ulogu u statističkoj fizici a često služi za demostraciju razdjelnice kvantnog i makrosvijeta. Kako se konačne granice očituju u kvantnom dvodimenzionalnom elektronskom sistemu grafenskih kvantnih točaka pokazuje rad našeg kolege Marka Kralja sa suradnicima sa sveučilišta u Kőlnu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.
  >> 
 • Nelokalne efektivne interakcije u mekanom koloidu

  Naš kolega Antonio Šiber objavio je nedavno, u suradnji s Primožem Ziherlom sa Institut Jožef Štefan, članak u časopisu Physical Review Letters. Njihov rad se bavi odzivom čestica koloida na rubne deformacije, pokazujući da označavanje čestica "mekanim" ili "tvrdim" ne razapinju potpunu bazu potrebnu za kvalitativan i kvantitativan opis deformabilnih čestica mekog koloida.
  >> 
 • Podesiva polaronska vodljivost anataze

  Naš kolega Osor Barišić objavio je nedavno, u suradnji s grupom istraživača iz SAD, Švicarske i Južne Koreje, članak u časopisu Physical Review Letters. Istražujući anatazu, strukturnu modifikaciju titan-dioksida ARPES tehnikom, autori su ustanovili da veliki polaroni predstavljaju osnovne kvazičestice elektronskog spektra sistema, s podesivim doprinosom električnoj vodljivosti.
  >> 
 • Kruta mreža DNA polielektrolita

  Naši kolege, K. Salamon, D. Aumiler i T. Vuletić, u suradnji s G. Pabst-om sa Sveučilišta Graz, objavili su članak u časopisu Macromolecules, vodećem časopisu u području znanosti o polimerima. Upotrebom raznih tehnika te istražujući kako strukturu tako i dinamiku, autori su pokazali kako polielektroliti deoksiribonukleinske i hijaluronske kiseline formiraju krutu trodimenzionalnu mrežu.
  >> 
 • Graphene stairways to Carbon

  Novi smjerovi istraživanja epitaksijalnog grafena razmatraju kontrolirani rast grafena na stepeničastim površinama kako bi se unijela periodička modulacija u elektronsku strukturu grafena. Rad naših kolega, posebno vodeće autorice Ive Šrut, na temu rasta grafena na stepeničastom Ir(332) predstavlja važnu kontribuciju ovom novom polju istraživanja i upravo je primljen za objavu u časopisu Carbon.
  >> 
 • Toplinski transport u dopiranom Mott-izolatoru

  Naš kolega Veljko Zlatić, zaslužni znanstvenik IF-a, upravo je objavio, u suradnji s J.K.Freericksom, članak u Physical Review Letters. Analitičkim teorijskim tretmanom dopiranog Mott-izolatora autori pokazuju da, ovisno o temperaturi i fizikalnim parametrima, faktor termoelektrične izvrsnosti ZT ('figure of merit') takvog sistema može poprimiti vrijednost veću od 100, željeni cilj potrage za novim superiornim termoelektricima.
  >> 
    
Vijesti
14.4.2014..
Deseta gimnazija u Zagrebu “DANI IVANA SUPEKA”
Deseta gimnazija u Zagrebu nosi ime Ivana Supeka, velikog hrvatskog fizičara, filozofa i humanista. Ivan Supek preminuo je 5. ožujka 2007. godine, te gimnazija svake godine od 5. ožujka do 30. travnja održava „Dane Ivana Supeka“. Znanstvenici Instituta za fiziku svojim učešćem uveličali su ove godine tu manifestaciju.
20.3.2014..
Natječaj
Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, iz polja fizike, područja eksperimentalne fizike.
20.3.2014..
Natječaj
Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme, iz polja fizike, područja eksperimentalne fizike.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8