Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
Radi građevinskih radova u sklopu obnove II. i III. krila Instituta za fiziku trenutno imamo poteškoća s pozivima na fiksne telefone. Telefonski broj Instituta 469-8888 preusmjeren je automatski na dežurni mobitel pa se uvijek može nazvati taj broj. Hvala na razumijevanju.
17.04.2023. Ultrabrza fotoeliminacija dušika iz viših pobuđenih stanja diazoalkana i rasvjetljavanje sudbine nastalih karbena

Naši ultrabrzi dečki u suradnji s kolegama s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad u časopisu Journal of Organic Chemistry u kojem su uz pomoć femtosekundne laserske spektroskopije istražili nekoliko fotokemijskih reakcija nastajanja karbena iz diazoalkana u anti-Kasha reakcijama.

05.04.2023. Objedinjavanje brzog računa za računalom generirane holograme i tiska za nove i postojeće tehnike proizvodnje

Naše su kolege A. L. Brkić, M. Rakić i H. Skenderović skupa s V. Cviljušcem s Grafičkog fakulteta objavili rad koji se bavi novom metodom računanja holograma, njihovog tiskanja na foliju, i upisivanjem holograma pomoću femtosekundnog lasera u staklo.

13.03.2023. Primjena nano-FTIR spektroskopije u proučavanju polimerizacije aromatskih nitrozo derivata na površini Au(111)

Naši kolege Iva Šrut Rakić i Marko Kralj, u suradnji s prof. Biljan s Kemijskog Odsjeka PMF-a, proučavali su polimerizaciju nitrozo molekula na zlatu. Značaj ovog rada je u uspješnoj upotrebi našeg novog mikroskopa bliskog polja za identifikaciju različitih molekularnih skupina na nanoskali.

23.02.2023. Uloga pulsne laserske depozicije u različitim atmosferama rasta na osjetljivost ZnO filmova na plinove

Naš kolega dr. sc. Nikša Krstulović u suradnji sa kolegama sa Instituta Ruđer Bošković te kolegama iz Španjolske i Češke objavio je rad u časopisu Sensors and Actuators B: Chemical u kojemu se bavi proučavanjem tankih filmova ZnO kao osjetljivih senzora na plinove.

08.11.2022. Tranzistori s efektom polja od monokristalne mreže nanovrpci izrađenih od proizvoljnih dvodimenzionalnih materijala

Naši kolege Antonio Supina i Marko Kralj, u sklopu bilateralne suradnje s istraživačima iz Leobena, objavili su rad u visoko rangiranom časopisu npj 2D Materials and Applications. Studija pokazuje univerzalni pristup za proizvodnju visokokvalitetnih mreža nanovrpci sačinjenih od proizvoljnih 2D materijala.

slika-za-naslovnicu 19.05.2023. Javni poziv za korištenje usluga JURK EDIH-a Temeljem ugovora sa Europskom komisijom i Ministarstvom gospodarstva i održivoga razvoja, otvoren je javni poziv za korištenje usluga JURK EDIH projekta tijekom trajanja projekta.
slika-za-naslovnicu 28.04.2023. Institut za fiziku i 'Ruđer' zajedno organiziraju 'Frizbijadu' Pripremite se za jedinstveno znanstveno iskustvo u Bijeničkoj cesti 46! Dva su instituta udružila snage u zajednički otvoreni dan, zanimljivog naziva Frizbijada! Pridružite nam se 2. lipnja 2023. od 9:00 do 17:00 sati  na prostorima Instituta za fiziku! 
slika-za-naslovnicu 19.04.2023. Održano prvo predstavljanje usluge Napredno računanje i resursa Supek i Vrančić Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), u suradnji s Institutom za Fiziku, Institutom Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organiziralo je  predstavljanje usluge Srca „Napredno računanje“.
23.05.2023. 2. odgovori i pojašnjenja dokumentacije - uredski materijal, evidencijski broj nabave JN-R-43/2023 - Institut za fiziku
19.05.2023. Odgovori i pojašnjenja dokumentacije - uredski materijal, evidencijski broj nabave JN-R-43/2023 - Institut za fiziku
19.05.2023. Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto - Ad1 - mladi istraživač - asistent - na određeno vrijeme
16.05.2023. u 11:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr.sc. Hrvoje Skenderović
Holography and coherent optics Institute of Physics, 1st Wing, Lecture room
15.05.2023. u 11:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. sc. Tonica Valla
How Angle Resolved Photoemission Spectroscopy and High Tc Superconductivity grew up together and what is next IF 1st wing, big lecture hall + online
03.05.2023. u 10:00h (događaj je završio) Ostala događaja: Research equipment and methods at the Institute of Physics, Zagreb Institute of Physics, 1st Wing, Lecture room
Najnovije publikacije
Pressure evolution of electronic and crystal structure of noncentrosymmetric EuCoGe3
Polymerization of aromatic dinitroso derivatives initiated by nitroso-terminated monolayer on Au(111) surface: Insights from ellipsometry, AFM and nano-FTIR spectroscopy
The optical properties of strontium manganite thin films prepared by novel phototreatment technique
Negative magnetoesistance in hopping regime of lightly doped thermoelectric SnSe
Laser ablation in water for silver and gold nanoparticle synthesis and their application for improvement of TEA CO2 LIBS setup Performance
Morphological, Pomological, and Nutritional Value of Wild and Cultivated Rosehip (Rosa canina L.) Genotypes in Slavonia, Croatia
IF Ⓒ 2017