Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
15.09.2020. Membrana mreže nano-klastera

Naši kolege Davor Čapeta i Marko Kralj, u sklopu međunarodne suradnje, objavili su rad u prestižnom časopisu ACS Nano. U radu je demonstrirana mogućnost formiranja slobodnostojeće nano-mambrane, koja se sastoji od periodične mreže metalnih nano-klastera na grafenu, dodatno učvršćene i zaštićene slojem amorfnog ugljika.

17.08.2020. Linewidth narrowing with ultimate confinement of alkali multipole plasmon by modifying surface electronic wavefunction with two dimensional materials

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj, u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Kyotu, objavili su rad u časopisu Physical Review Letters. Interkalacija i adsorpcija alkalijskih atoma korištena je za stvaranje sendviča 2D materijala i alkalija što vodi na izraženu lokalizaciju valne funkcije tog sustava i formiranje oštrog višepolnog plazmona.

14.07.2020. Anomalous temperature dependence of exciton spectral diffusion in tetracene thin film

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj, u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Kyotu, objavili su rad u visoko-rangiranom časopisu The Journal of Physical Chemistry Letters. Korištenje epitaksijalnog grafena kao podloge za pripremu tankog filma tetracena je omogućilo karakterizaciju novih procesa relevantnih za spektralnu difuziju ekscitona u tetracenu.

28.05.2020. Kvazi-jednodimenzionalna elektronska stanja i preferencijalno vođenje struje između ravnina u 1T-TaS2

Kolega Eduard Tutiš, zajedno s grupom znanstvenika iz Švicarske, Njemačke te Fizičkog odsjeka PMF-a, objavio je rad u časopisu npj 2D materials and Applications. Rad donosi eksperimentalni i teorijski uvid u novo stanje u slojastim kristalima, gdje se elektronske orbitale samoorganiziraju u jednodimenzionalne metalične objekte („lance od zvijezda“) koji se pružaju u smjeru okomitom na slojeve.

21.02.2020. Ultrafast hot phonon dynamics in MgB2 driven by anisotropic electron-phonon coupling

Naš kolega Dino Novko u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Humboldt u Njemačkoj i Istituto di Struttura della Materia u Italiji objavio je članak u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori istražuju jedinstvenu dinamiku vrućeg E2g fononskog moda u MgB2 pomoću teoretskih pristupa kvantnog polja iz prvog principa.

slika-za-naslovnicu 14.07.2020. Institut za fiziku na popisu EU znanstvene infrastrukture u programu Obzor Europa Zahvaljujući projektu CALT i članstvu u Laserlab konzorciju, IF je uz IRB jedini nacionalni institut čiji je infrastrukturni potencijal prepoznat u Okvirnom programu za nadolazeće razdoblje.
slika-za-naslovnicu 02.06.2020. Potpisana dva ugovora o javnoj nabavi opreme u sklopu KaCIF projekta U okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s tvrtkom Aparatura d.o.o. potpisana su dva ugovora za nabavu opreme.
slika-za-naslovnicu 18.02.2020. Laserska sinteza nanočestica i primjene Dobiven je vrijedan projekt Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi kolega dr. Nikša Krstulović u suradnji s nekoliko fakulteta i ustanova te okuplja desetak znanstvenika različitih struka. 
07.09.2020. Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Mikrovaga", evidencijski broj nabave JN-R-45/2020.
01.09.2020. Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - pulsni laserski sustavi i pripadajuća oprema za CALT
28.08.2020. Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Ćelije za visoki tlak (MV-R-03/2020)
07. - 10.12.2020. Konferencija: ECMetAC - Days 2020 from December 7 to 10, 2020 in Split Split
18. - 21.09.2020. (događaj je završio) Stručni skup: Obilježavanje 70. godišnjice MFL-a Online - Stručni skup - Okrugli stol - Izvanredni broj MFL-a
11.03.2020. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Silvije Vdović
Femtosekundna laserska spektroskopija: mogućnosti i izazovi IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Cluster Superlattice Membranes
Simultaneous dual-species laser cooling using an optical frequency comb
Magnetic-field-induced reorientation in the spin-density-wave and the spin-stripe phases of the frustrated spin-1/2 chain compound β-TeVO4
New insights into the structural properties of κ-(BEDT-TTF) 2 Ag 2 (CN) 3spin liquid
Conformal invariance in the nonperturbative renormalization group: A rationale for choosing the regulator
Anomalous Temperature Dependence of Exciton Spectral Diffusion in Tetracene Thin Film
IF Ⓒ 2017