Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
29.09.2021. Kontrola polarnog uređenja u vektorskom kiralnom magnetu

Naši kolege Martina Dragičević, David Rivas Góngora, Željko Rapljenović, Mirta Herak, Vedran Brusar, Damir Altus i Tomislav Ivek su u suradnji sa suradnicima na IJS, Slovenija i EPFL, Švicarska objavili članak o kontroli feroelektričnosti u antiferomagnetskom materijalu sa spiralnim uređenjem spinova β-TeVO4.

07.09.2021. Mikroskopska teorija nastanka eksciton polaritona u realističnim dvodimenzionalnim nanošupljinama

Naši kolege Dino Novko i Vito Despoja objavili su članak u časopisu Physical Review Research (Letter). Autori predstavljaju mikroskopsku teoriju iz prvih principa koja je u mogućnosti simulirati nastanak eksciton polaritona u realističnim dvodimenzionalnim nanošupljinama.

31.08.2021. Nove faze dvodimenzionalnih dihalkogenida prijelaznih metala

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj u suradnji sa kolegama s više institucija (Sveučilišta u Siegenu, Kölnu i Münsteru u Njemačkoj, te Sveučilišta King Abdullah u Saudijskoj Arabiji) objavili su članak u prestižnom časopisu ACS Nano, na temu kontrolirane sinteze dvije različite faze jednoslojnog tantalovog sulfida.

14.05.2021. Plazmonski potpomognuti kanali fotoemisije metala

Naši kolege Dino Novko, Vito Despoja i Branko Gumhalter, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pittsburghu i Georg-August Sveučilišta u Göttingenu,  objavili su članak u časopisu Physical Review B, u kojem teorijski istražuju jedinstvenu nelinearnu fotoemisiju s površina srebra induciranu plazmonskim poljem. Urednik časopisa uvrstio je članak među istaknute tekstove.

01.04.2021. Sinteza 2D bora na velikim skalama

Naš kolega Marin Petrović je objavio novi članak u kojem se demonstrira skalabilna metoda sinteze 2D sloja bora debljine samo jednog atoma. Članak je rezultat suradnje s istraživačima sa Sveučilišta Duisburg-Essen i Sveučilišta u Kölnu, te je objavljen u časopisu ACS Nano. Prezentirani rezultati otkrivaju nove mogućnosti za proizvodnju velikih, visokokvalitetnih slojeva nadolazećih 2D materijala.

slika-za-naslovnicu 30.09.2021. Izvještaj međunarodnog Znanstvenog savjeta Instituta za fiziku Posebno nas veseli izvijestiti kako je Znanstveni savjet Instituta (ZSI) za fiziku dovršio svoj Izvještaj, u kojem je dao svoju procjenu rada našeg instituta.
slika-za-naslovnicu 12.07.2021. Na Institutu instaliran novi Sustav za mjerenje magnetskih svojstava - MPMS3 Na Institutu za fiziku uspješno je dovršena instalacija novog Sustava za mjerenje magnetskih svojstava Quantum Design MPMS3. Nabavu uređaja financirao je kroz projekt KaCIF Operativni program Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj.
slika-za-naslovnicu 08.07.2021. Institutu za fiziku dodijeljena bespovratna sredstva za obnovu od potresa Institutu za fiziku dodijeljeno je 7.370.625,00 HRK bespovratnih financijskih sredstava koja će omogućiti otklanjanje svih potencijalno opasnih dijelova zgrade Instituta i sanaciju oštećenja konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata zgrade.
20.10.2021. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave "Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija...
14.10.2021. Sukladno clanku 80. stavak 2. tocka 1. Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) Institut za fiziku kao javni Narncitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata...
12.10.2021. IX. izmjena i dopuna plana nabave Instituta za fiziku 2021. - Institut za fiziku, Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb...
06. - 09.12.2021. Konferencija: Znanstveni sastanak ECMetAC Days 2021
30.09.2021. u 11:00h (događaj je završio) Seminar: Dr.Siham Benhabib
Photo-induced structural dynamics in Magnetite Room ``Mladen Paić", 3rd wing, and Zoom
13. - 14.09.2021. (događaj je završio) Seminar: Igor Bošnjaković
Inovacije na Institutu za fiziku: Zaštita patentom Online u 11:00
Najnovije publikacije
A quantitative analysis of colloidal solution of metal nanoparticles produced by laser ablation in liquids
Complex magnetic dynamics in an akaganéite-based iron deficiency drug
Transition from High-Entropy to Conventional Alloys: Which Are Better?
Broad background in electron diffraction of 2D materials as a signature of their superior quality
Ab initio study of electromagnetic modes in two-dimensional semiconductors: Application to doped phosphorene
Control of a polar order via magnetic field in a vector-chiral magnet
IF Ⓒ 2017