Izdvojeno
 • Uspješno proljeće za nano/bioznanost na IFu

  Znanstvenici IFa, A. Šiber i T. Vuletić te doktorandi i suradnici I. Delač Marion, D. Grgičin, M. Lihter, S. Marion, K. Salamon, koji rade u području nano/bioznanosti, ovoga proljeća publicirali su više radova, redom u časopisima značajnog odjeka, ponajboljima u odgovarajućim znanstvenim područjima.
  >> 
 • Marko Kralj predstavlja News & Views u Nature Physics

  U rubrici News & Views novog izdanja časopisa Nature Physics naš kolega dr. Marko Kralj predstavlja istraživački prodor prema funkcionalizaciji grafena u spintronici, objavljen i opisan u istom broju časopisa kao posebna publikacija.
  >> 
 • Digitalna holografija u uvjetima niske razine signala

  Sakupljanje optičke informacije digitalnom holografijom, u uvjetima intenziteta rasvjete ispod razine šuma detektora, izgleda kao 'nemoguća misija'. Ipak, kolega N. Demoli u suradnji s H. Skenderovićem i M. Stipčevićem (IRB) pokazuje, radom napravljenim u Laboratoriju za koherentnu optiku IFa te nedavno objavljenom u prestižnom časopisi Optics Letters, da se i u uvjetima ekstremno niskog intenziteta rasvjete mogu uspješno optimizirati parametri snimanja digitalnog holograma.
  >> 
 • Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore

  Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 10.11.2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti. Od ukupno sedam centara izvrsnosti, Institutu Ruđer Bošković zajedno s Institutom za fiziku odobren je Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, CEMS.
  >> 
 • Magnetska anizotropija spin-tetramerskog sistema SeCuO3

  Spinski sistemi s S=1/2 najčešće su opisani izotropnom Heisenbergovom interakcijom izmjene. SeCuO3 predstavlja S=1/2 sistem karakteriziran anizotropnom interakcijom izmjene, te je iscrpno analiziran i modeliran radom naše kolegice Mirte Herak i suradnika sa IF-a, IRB-a i EPFL-a. Opsežno istraživanje torque-magnetometrijom i ESR spektroskopijom nedavno je objavljeno u Physical Review B.
  >> 
 • Upravljanje Skyrmionskom rešetkom sistema Cu2OSeO3 električnim poljem

  Poznato je da se na Skyrmionsku rešetku itinerantnih sistema može djelovati strujom vodljivih elektrona ili toplinskim gradijentom. U radu suradnika iz brojnih instituacija, uključujući i našeg kolegu Ivicu Živkovića, nedavno objavljenog u PRL, pokazana je mogućnost upravljanja Skyrmionima vanjskim električnim poljem, u izolatorskom sistemu Cu2OSeO3, istraživanjem kojeg se Ivica Živković uspješno bavi već nekoliko godina.
  >> 
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
    
Vijesti
16.4.2015..
Natječaj
Institut raspisuje natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ponovni izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik) ž/m s iskustvom u području prirodnih znanosti, polje fizika – fizika kondenzirane materije/biološka fizika, ili atomska i molekulska fizika/fizika plazme (2 izvršitelja).
26.3.2015..
Novi zaposlenik
Zadovoljstvo nam je predstaviti novog znanstvenog suradnika na Institutu za fiziku, dr. Ivana Baloga. Kolega Balog izabran je na temelju javnog natječaja iz studenog 2014. za rad u području statističke fizike
11.3.2015..
Otvoreni dan IF-a
Zadovoljstvo nam je najaviti Otvoreni dan Instituta za fiziku koji će se održati u petak, 17. travnja 2015. Budući da je broj posjetitelja ograničen, molimo sve zainteresirane za posjet Institutu da se najave putem prijavnice koja se može naći na mrežnim stranicama.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8