Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
Radi građevinskih radova u sklopu obnove II. i III. krila Instituta za fiziku trenutno imamo poteškoća s pozivima na fiksne telefone. Telefonski broj Instituta 469-8888 preusmjeren je automatski na dežurni mobitel pa se uvijek može nazvati taj broj. Hvala na razumijevanju.
08.11.2022. Tranzistori s efektom polja od monokristalne mreže nanovrpci izrađenih od proizvoljnih dvodimenzionalnih materijala

Naši kolege Antonio Supina i Marko Kralj, u sklopu bilateralne suradnje s istraživačima iz Leobena, objavili su rad u visoko rangiranom časopisu npj 2D Materials and Applications. Studija pokazuje univerzalni pristup za proizvodnju visokokvalitetnih mreža nanovrpci sačinjenih od proizvoljnih 2D materijala.

06.10.2022. Funkcija prilagodbe za rekonstrukciju raspodjele po veličini i određivanje koncentracije srebrnih koloidnih nanočestica iz UV-Vis spektra

Naši znanstvenici Julio Car i Nikša Krstulović osmislili su metodu za rekonstrukciju raspodjele po veličini i određivanje koncentracije srebrnih koloidnih nanočestica iz UV-Vis spektra koristeći funkciju prilagodbe baziranoj na Beer-Lambertovom zakonu, Mievoj teoriji raspršenja u dipolnoj aproksimaciji te log-normalnoj raspodjeli nanočestica

17.08.2022. Pojačana fotodegradacijska stopa metilenskog modrila pomoću laserski sintetiziranih Ag dopiranih ZnO nanočestica

Naši znanstvenici iz PLASAR grupe osmislili su metodu za dobivanje dvokomponentnih Ag dopiranih ZnO nanočestica. Nanočestice su detaljno analizirane uz pomoć kolega sa Instituta Vinča. Pokazalo se da se ioni Ag ugrađuju u kristalnu rešetku ZnO nanočestica najviše na njihovoj površini što je vrlo pogodno za fotokatalizu.

18.07.2022. Nanometarske MoS2/grafen heterostrukture za primjenu u optoelektronici

Članovi SIMAT grupe, s doktorandom Valentinom Jadriškom kao vodećim autorom, objavili su rad u časopisu FlatChem, u kojem predstavljeni su rezultati uspješne MBE sinteze MoS2/grafen heterostrukture i naknadni prijenos uzorka na SiO2/Si podlogu, što postavlja temelj za moguću buduću primjenu visokokvalitetnih sintetiziranih TMD i srodnih heterostruktura u optoelektroničkim uređajima.

10.06.2022. Opažanje fotoničkih valova konstantnog intenziteta i inducirane transparencije u prilagođenim ne-Hermitskim rešetkama

Naš kolega Ivor Krešić teorijski je osmislio metodu za uklanjanje raspršenja u sintetičkoj fotoničkoj rešetci u sustavu vremenski multipleksiranih optičkih vlakana. Kolege sa Sveučilista u Rostocku primijenile su ovu metodu u eksperimentalnom sustavu sintetičke neuređene fotoničke rešetke stvorene korištenjem laserskih pulseva koji se propagiraju unutar optičkih vlakana.

slika-za-naslovnicu 09.12.2022. Konferencija povodom završetka projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku Institut za fiziku organizira konferenciju na kojoj će se prezentirati rezultati projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku te pregled sadašnjih i budućih aktivnosti korisnika projekta.
slika-za-naslovnicu 01.12.2022. ECMetAC Days 2022 Naši kolege s Instituta za fiziku i partnerskih institucija predstavili su svoja istraživanja u obliku sedam predavanja i sedam poster prezentacija na godišnjem sastanku ECMetAC Days 2022 koji se održao u Splitu od 21. do 24. studenog 2022.
slika-za-naslovnicu 25.11.2022. Karijerni putevi na Institutu za fiziku U petak 11.11. 2022. Institut je organizirao druženje sa studentima na temu mogućih specijalizacija, izrade seminara, diplomskih radova i radova za rektorovu nagradu.
09.12.2022. Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme
23.11.2022. Odluka o poništenju natječaja i raspisivanju natječaja za radna mjesta Viši asistent i Asistent na određeno radno vrijeme
16.11.2022. Odluka o poništenju dijela natječaja pod oznakom Ad2 Poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno radno vrijeme
13.12.2022. u 10:00-13:00h (utorak) Konferencija: Conference on the occasion of the completion of the Cryogenic Center of the Institute of Physics project - KaCIF Institute of Physics, 3rd wing, big lecture hall and Zoom
08.12.2022. u 11:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: Dr. sc. Marko Kralj
Surfaces and atomically thin 2D layers: synthesis and characterization at the nanoscale Institut za fiziku, velika predavaonica u 3. krilu i putem Zoom-a
29.11.2022. u 9:00h (događaj je završio) Ostala događaja: 9:00 Sherif Kamal; 10:00 Ana Senkić; 11:00 Virna Kisiček
Javne obrane tema doktorskih disertacija Institut za fiziku, velika predavaonica u 3. krilu i putem Zoom-a
Najnovije publikacije
Electron correlations rule the phonon-driven instability in single-layer TiSe2
Migration of carbon atoms in irradiated and non-irradiated alpha-iron studied by magnetic after-effect
Transition from weak to strong light-molecule coupling: Application to fullerene C60 multilayers in metallic cavity
Single-crystalline nanoribbon network field effect transistors from arbitrary two-dimensional materials
Synthesis of Silver, Gold, and Platinum Doped Zinc Oxide Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Water
Analytical Model for Determination of Size-Distribution of Colloidal Silver Nanoparticles from Surface Plasmon Resonance Wavelength and Dielectric Functions
IF Ⓒ 2017