slika iz zraka
06.07.2016. Oblici užadi od DNA kondenzirane unutar virusa

Antonio Šiber objavio je članak u časopisu Scientific Reports o strukturi i geometriji molekula DNA unutar virusa. Njegov model osim ranije predloženih načina pakiranja DNA predviđa i neke nove konformacije što je od važnosti za razumijevanje fizike DNA kondenzacije u geometrijskom ograničenju kao i za razjašnjenje funkcioniranja virusa.

05.04.2016. Stabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. Nano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

slika
02.06.2016.Najava natječaja

Institut za fiziku najavljuje natječaje za radna mjesta 6 doktoranada i 1 poslijedoktoranda. Za više informacija molimo obratite se mentorima.

18.07.2016.Natječaj za izbor znanstvenog savjetnika (ž/m) iz područja istraživanja Instituta (2 izvršitelja) i znanstvenog suradnika (ž/m) u polju fizika / eksperimentalna fizika kondenzirane materije, (1 izvršitelj)
27.06.2016. u 11:00hPredstavljanje projekta: Iva Šarić, Ivna Kavre Piltaver, Robert Peter i Mladen Petravić
SIZIF
IF - Dvorana Mladen Paić
07.07.2016.Natječaj za 1 doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.
15.06.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Daniele Comparat
Ultra cold beam: electrons/ions/atoms/molecules
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
slika
30.12.2015.Institut za fiziku - prvih pola stoljeća

“Institut za fiziku – prvih pola stoljeća” – monografija o institutu povodom pedeset godišnjice postojanja.

PDF – 11.4 MB

07.07.2016.Poništenje natječaja temeljem obavijesti HRZZ-a za izbor 3 doktoranda (ž/m) objaveljnog 01. travnja 2016. u NN.
31.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr. sc. Mladen Pavičić
Kvantna kontekstualnost u holografskom pristupu
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
16.06.2016.Natječaj za izbor asistenta iz područja prirodnih znanosti – 2 izvršitelja/ice za rad na BICRO PoC projektima Instituta: QuartzNano i NanoporeArray.
17.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr.sc. Mladen Pavičić
Kvantni kontekstualni eksperimenti
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Pulse reshaping in nearly resonant interaction of femtosecond pulses with dense rubidium vapor
Effect of treatment by non-thermal plasma jet on the growth of various food spoilage bacteria in superfluous
Shapes of minimal-energy DNA ropes condensed in confinement
Influence of gas phase plasma and high power ultrasound on fatty acids in goat milk
Satellite bands of the RbCs molecule in the range of highly excited states
Bixbyite-Ta2N3 thin films: Characterization and electrical properties