25.12.2019. Ravnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridija

Lijepa vijest stiže nam na sam Božić od kolege Marina Petrovića koji je, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Duisburg-Essen, došao je do novih rezultata važnih za razumijevanje sinteze jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida. Rezultati istraživanja tog atomski tankog, izolatorskog materijala objavljeni su u časopisu Scientific Reports, gdje je pokazano na koji način morfologija podloge koja se koristi za sintezu određuje oblik rastućih domena heksagonalnog borovog nitrida.

17.12.2019. Konvergencija aproksimacija neperturbativne renormalizacijske grupe

Kolega Ivan Balog, zajedno s grupom znanstvenika sa Sveučilišta Sorbonne, tvrtke Visage Technologies AB, CEA Saclay te Sveučilišta u Montevideu, objavio je rad u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori su proučavali konvergenciju derivacijskog razvoja, aproksimacije koja se često koristi za analitičke račune dugovalnih svojstava sustava u statističkoj fizici, fizici ondenzirane materije, ali i fizici visokih energija.

21.11.2019. Napredna detekcija signala u 2D nanoporama

Naš kolega Damir Altus, zajedno s alumnijima Instituta za fiziku, M. Lihter i S. Marionom koji su sada u grupi prof. A. Rađenović s École Polytechnique Fédérale de Lausanne, objavili su rad u prestižnom časopisu Nano Letters o detekciji DNK u nanoporama u trakicama atomski tankog molidbenovog disulfida. U radu se pored očitanja ionske struje kroz nanoporu, primjenjuje korelirano očitanje struje kroz MoS2 sloj u konfiguraciji tranzistora s efektom polja.

20.10.2019. Podešavanje toplinske vodljivosti u TiO2 anatazi

Kolega Osor Slaven Barišić, zajedno s grupom znanstvenika s Fizičkog odsjeka PMF-a i École Polytechnique Fédérale de Lausanne u Švicarskoj objavili su rad u prestižnom časopisu Communications Physics. Autori su proučavali toplinsku vodljivost u monokristalima anataze TiO2 te istražili utjecaj strukturiranja materijala na nanoskalama na svojstva transporta.

22.02.2019. Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem

Naš tim istraživača iz područja hladnih atomskih plinova N. Šantić, D. Buhin, D. Kovačić, I. Krešić, D. Aumiler i T. Ban objavio je rad u časopisu Scientific Reports u kojem se hlađenje atoma rubidija proučavalo koristeći nekonvencionalnu metodu hlađenja koja se temelji na upotrebi femtosekundnog lasera koji u spektralnoj domeni čini optički frekventni češalj. Navedena metoda mogla bi omogućiti hlađenje atoma sa snažnim prijelazima u UV području spektra koji se, zbog nedostatka kontinuiranih izvora svjetlosti u tom spektralnom području, ne mogu ohladiti laserom.

slika-za-naslovnicu 16.01.2020. CALT ugovor za građevinske radove Na Institutu za fiziku s tvrtkom STRABAG d.o.o. sklopljen je ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova za rekonstrukciju dijela Instituta za fiziku u okviru CALT projekta.
slika-za-naslovnicu 31.12.2019. Nabava opreme u projektu KaCIF Na Institutu za fiziku, 27. prosinca  2019. potpisan je ugovor o javnoj nabavi Kriostata sa supravodljivim magnetom i dilucijskog hladnjaka u sklopu projekta KaCIF.
slika-za-naslovnicu 16.12.2019. Državna nagrada za znanost Dr. sc. Dino Novko, naš znanstveni suradnik, primio je danas 16. prosinca u Hrvatskom Saboru Državnu nagradu za znanost u području prirodnih znanosti u kategoriji godišnje nagrade za mlade znanstvenike.
13.12.2019. Institut raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto - suradnik na projektu „ Kriogeni centar Instituta za fiziku“ (KaCIF) (ž/m 1 izvršitelj).
06.12.2019. Institut raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto - rukovoditelj odjela za projekte i financije – položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj).
18.11.2019. Institut raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta - viši znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) i znanstveni suradnik (ž/m, 2 izvršitelja).
13.01.2020. u 11:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Ida Delač Marion
Funkcionalizirani 2D materijali i dizajnirane nanostrukture niske dimenzionalnosti IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
18.12.2019. u 11:00h (događaj je završio) Seminar: dr. Sanjin Marion
Nanofluidics with nanopores IF - predavaonica u krilu I
04.12.2019. u 11:00h (događaj je završio) Seminar: Prof. Károly Osvay
Ultrashort pulse laser developments and applications: from a University lab to the ELI-ALPS Facility IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Photoemission signatures of nonequilibrium carrier dynamics from first principles
Equilibrium shape of single-layer hexagonal boron nitride islands on iridium
Phonon-assisted processes in the ultraviolet-transient optical response of graphene
Convergence of Nonperturbative Approximations to the Renormalization Group
Transverse detection of DNA using a MoS2 nanopore
Strong acoustic plasmons in chemically doped graphene induced by a nearby metal surface
IF Ⓒ 2017