Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
Radi građevinskih radova u sklopu obnove II. i III. krila Instituta za fiziku trenutno imamo poteškoća s pozivima na fiksne telefone. Telefonski broj Instituta 469-8888 preusmjeren je automatski na dežurni mobitel pa se uvijek može nazvati taj broj. Hvala na razumijevanju.
17.08.2022. Pojačana fotodegradacijska stopa metilenskog modrila pomoću laserski sintetiziranih Ag dopiranih ZnO nanočestica

Naši znanstvenici iz PLASAR grupe osmislili su metodu za dobivanje dvokomponentnih Ag dopiranih ZnO nanočestica. Nanočestice su detaljno analizirane uz pomoć kolega sa Instituta Vinča. Pokazalo se da se ioni Ag ugrađuju u kristalnu rešetku ZnO nanočestica najviše na njihovoj površini što je vrlo pogodno za fotokatalizu.

18.07.2022. Nanometarske MoS2/grafen heterostrukture za primjenu u optoelektronici

Članovi SIMAT grupe, s doktorandom Valentinom Jadriškom kao vodećim autorom, objavili su rad u časopisu FlatChem, u kojem predstavljeni su rezultati uspješne MBE sinteze MoS2/grafen heterostrukture i naknadni prijenos uzorka na SiO2/Si podlogu, što postavlja temelj za moguću buduću primjenu visokokvalitetnih sintetiziranih TMD i srodnih heterostruktura u optoelektroničkim uređajima.

10.06.2022. Opažanje fotoničkih valova konstantnog intenziteta i inducirane transparencije u prilagođenim ne-Hermitskim rešetkama

Naš kolega Ivor Krešić teorijski je osmislio metodu za uklanjanje raspršenja u sintetičkoj fotoničkoj rešetci u sustavu vremenski multipleksiranih optičkih vlakana. Kolege sa Sveučilista u Rostocku primijenile su ovu metodu u eksperimentalnom sustavu sintetičke neuređene fotoničke rešetke stvorene korištenjem laserskih pulseva koji se propagiraju unutar optičkih vlakana.

02.06.2022. Far-from-Equilibrium Electron–Phonon Interactions in Optically Excited Graphene

Kolega Dino Novko, u suradnji sa znanstvenicima s Georg-August-Universitäta iz Göttingena, objavio je rad u časopisu Nano Letters, u kojem istražuju nove karakteristike mnogočestične elektron-fonon interakcije u fotopobuđenom grafenu na femtosekundnoj vremenskoj skali.

18.05.2022. Transformacija prostora uz pomoć ne-Hermitskih dielektrika

Naš kolega Ivor Krešić objavio je rad u časopisu Physical Review Letters, u kojem su nekonformalne geometrijske deformacije dvodimenzionalnog prostora povezane s ne-Hermitskim dielektričnim odzivom optički izotropnih materijala. Teorijski uvidi iskorišteni su za dizajn širokopojasnog “plašta nevidljivosti”, koji sprječava detekciju željenog predmeta kontinuiranim ali i pulsnim zračenjem.

slika-za-naslovnicu 29.09.2022. Borna Radatović uspješno obranio doktorat Doktorand Borna Radatović je 26.09.2022. uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju “Flexible devices based on layered 2D materials”. Čestitamo!
slika-za-naslovnicu 26.09.2022. Juraj Krsnik uspješno obranio doktorski rad Naš doktorand Juraj Krsnik je 22.9.2020.  uspješno obranio doktorski rad naslova   ”Manifestations of strong correlations and disorder in selected problems of condensed matter physics”.
slika-za-naslovnicu 26.09.2022. Emil Babić, jedan od pionira niskotemperaturne fizike u Hrvatskoj U prvom broju Matematičko-fizičkog lista, LXXIII 1 (2022. – 2023.) izašao je razgovor s kolegom Emilom Babićem, stalnim suradnikom Instituta za fiziku  i profesorom emeritusom  Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
26.09.2022. Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu održan je, 22. rujna 2022. godine, 2. Okrugli stol
projekta (kodni broj: KK.05.1.1.02.0004)
26.09.2022. Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu održan je 19. rujna 2022. godine 4. Info dan projekta “Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”
28.09.2022. Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor jedan izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik - savjetnik za pripremu i praćenje projekata
21.09.2022. u 10:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. John Naylor
Innovations on Institute of Physics: Vacuum and its application for thin film deposition Institute of Physics, lecture room 3rd wing
07.07.2022. u 11:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. Christian Teichert
Two-dimensional magnetism in layered minerals IRB 3rd wing, lecture hall
14.06.2022. u 15:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. Aleksandar Matkovic
Mixed dimensional van der Waals interfaces and their potential applications IRB 1st wing lecture hall
Najnovije publikacije
Fitting Procedure to Reconstruct the SizeDistribution and the Concentration of Silver ColloidalNanoparticles from UV-Vis Spectra
Importance of coupling strength in shaping electron energy loss and phonon spectra of phonon-plasmon systems
Enhancement of Methylene Blue Photodegradation Rate Using Laser Synthesized Ag-Doped ZnO Nanoparticles
Photodehydration mechanisms of quinone methide formation from 2-naphthol derivatives
Photon tunneling reconstitution in black phosphorus/ h BN heterostructure
Electron emission from plasmonically induced Floquet bands at metal surfaces
IF Ⓒ 2017