slika iz zraka
05.04.2016. Stabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. Nano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

09.09.2015. Nesumjerljivi sustavi pokazuju staklasto ponašanje

Unatoč velikom istraživačkom trudu stakla su još uvijek neriješeni problem fizike kondenzirane materije. Iako su po mehanički svojstvima krutine, njihova strukturna neuređenost čini ih srodnijim tekućinama što bitno otežava primjenu koncepata kojima inače opisujemo uređenu, kristalnu čvrstu tvar. Katica Biljaković i Damir Starešinić s Instituta za fiziku su zajedno s francuskim i njemačkim kolegama objavili članak u Physical Review Letters o toplinskom kapacitetu ThBr4 koji ukazuje na vezu kristalnih nesumjerljivih sustava i dinamike stakala.

slika
02.06.2016.Najava natječaja

Institut za fiziku najavljuje natječaje za radna mjesta 6 doktoranada i 1 poslijedoktoranda. Za više informacija molimo obratite se mentorima.

16.06.2016.Natječaj za izbor asistenta iz područja prirodnih znanosti – 2 izvršitelja/ice za rad na BICRO PoC projektima Instituta: QuartzNano i NanoporeArray.
27.06.2016. u 11:00hPredstavljanje projekta: Iva Šarić, Ivna Kavre Piltaver, Robert Peter i Mladen Petravić
SIZIF
IF - Dvorana Mladen Paić
24.05.2016.Natječaj za izbor suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika za rad na projektu HrZZa IP-11-2013-1011.
15.06.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Daniele Comparat
Ultra cold beam: electrons/ions/atoms/molecules
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
slika
30.12.2015.Institut za fiziku - prvih pola stoljeća

“Institut za fiziku – prvih pola stoljeća” – monografija o institutu povodom pedeset godišnjice postojanja.

PDF – 11.4 MB

06.04.2016.Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) za rad na projektu Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem, HrZZ - IP-2014-09-7342.
31.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr. sc. Mladen Pavičić
Kvantna kontekstualnost u holografskom pristupu
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.04.2016.Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) za rad na projektu Jako korelirani elektroni u slojnim organskim materijalima i manganitima: niskofrekventna pobuđenja i nelinearna dinamika, HrZZ - IP-2014-09-7515.
17.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr.sc. Mladen Pavičić
Kvantni kontekstualni eksperimenti
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Pulse reshaping in nearly resonant interaction of femtosecond pulses with dense rubidium vapor
Influence of gas phase plasma and high power ultrasound on fatty acids in goat milk
Bixbyite-Ta2N3 thin films: Characterization and electrical properties
Metastable helium atom density in a single electrode atmospheric plasma jet during sample treatment
Phase map, composition and resistivity of reactively magnetron sputtered and annealed Ta–N films
Capillary Dielectric Barrier Discharge: Transition from Soft Ionization to Dissociative Plasma