Izdvojeno
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
 • Novi pogled na fazni dijagram kupratnih supravodiča

  Vanjski suradnik IF-a Neven Barišić i kolegica Ana Smontara objavili su, unutar široke međunarodne suradnje a temeljem eksperimenata provedenim dijelom i u laboratorijima IFa, članak u PNAS (USA). Članak dokumentira univerzalnu prisutnost temperaturno linearne i kvadatratične ovisnosti otpornosti u pseudogap fazi visokotemperaturnih supravodiča te baca novo svjetlo na fazni dijagram tih još uvijek enigmatskih sistema.
  >> 
 • Kvantni size-effect u grafenskim nanostrukturama

  Efekt konačnosti veličine uzorka igra važnu ulogu u statističkoj fizici a često služi za demostraciju razdjelnice kvantnog i makrosvijeta. Kako se konačne granice očituju u kvantnom dvodimenzionalnom elektronskom sistemu grafenskih kvantnih točaka pokazuje rad našeg kolege Marka Kralja sa suradnicima sa sveučilišta u Kőlnu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.
  >> 
 • Nelokalne efektivne interakcije u mekanom koloidu

  Naš kolega Antonio Šiber objavio je nedavno, u suradnji s Primožem Ziherlom sa Institut Jožef Štefan, članak u časopisu Physical Review Letters. Njihov rad se bavi odzivom čestica koloida na rubne deformacije, pokazujući da označavanje čestica "mekanim" ili "tvrdim" ne razapinju potpunu bazu potrebnu za kvalitativan i kvantitativan opis deformabilnih čestica mekog koloida.
  >> 
 • Podesiva polaronska vodljivost anataze

  Naš kolega Osor Barišić objavio je nedavno, u suradnji s grupom istraživača iz SAD, Švicarske i Južne Koreje, članak u časopisu Physical Review Letters. Istražujući anatazu, strukturnu modifikaciju titan-dioksida ARPES tehnikom, autori su ustanovili da veliki polaroni predstavljaju osnovne kvazičestice elektronskog spektra sistema, s podesivim doprinosom električnoj vodljivosti.
  >> 
 • Kruta mreža DNA polielektrolita

  Naši kolege, K. Salamon, D. Aumiler i T. Vuletić, u suradnji s G. Pabst-om sa Sveučilišta Graz, objavili su članak u časopisu Macromolecules, vodećem časopisu u području znanosti o polimerima. Upotrebom raznih tehnika te istražujući kako strukturu tako i dinamiku, autori su pokazali kako polielektroliti deoksiribonukleinske i hijaluronske kiseline formiraju krutu trodimenzionalnu mrežu.
  >> 
 • Graphene stairways to Carbon

  Novi smjerovi istraživanja epitaksijalnog grafena razmatraju kontrolirani rast grafena na stepeničastim površinama kako bi se unijela periodička modulacija u elektronsku strukturu grafena. Rad naših kolega, posebno vodeće autorice Ive Šrut, na temu rasta grafena na stepeničastom Ir(332) predstavlja važnu kontribuciju ovom novom polju istraživanja i upravo je primljen za objavu u časopisu Carbon.
  >> 
    
Vijesti
27.8.2014..
Natječaj
Intstitut raspisuje natječaj za izbor 2 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na temelju natječaja HrZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme 2 + 2 godine,
18.8.2014..
Natječaj za Istraživačke stipendije
U okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada (Operativni programa „Razvoj ljudskih potencijala“, mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju) 8.8.2014. godine objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga.
24.7.2014..
Dr. sc. Marko Kralj dobitnik Državne nagrade za znanost
Naš viši znanstveni suradnik, dr.sc.Marko Kralj, pomoćnik ravnatelja, dobitnik je Državne nagrade za znanost u području prirodnih znanosti. 17.7.2014. Hrvatski Sabor je jednoglasno izglasao odluku o dodjeli 30 nagrada za 2013. Važnost ovog priznanja tim je veća s obzirom na značajnu konkurenciju kolega s ostalih znanstvenih institucija.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8