Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
14.05.2021. Plazmonski potpomognuti kanali fotoemisije metala

Naši kolege Dino Novko, Vito Despoja i Branko Gumhalter, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pittsburghu i Georg-August Sveučilišta u Göttingenu,  objavili su članak u časopisu Physical Review B, u kojem teorijski istražuju jedinstvenu nelinearnu fotoemisiju s površina srebra induciranu plazmonskim poljem. Urednik časopisa uvrstio je članak među istaknute tekstove.

01.04.2021. Sinteza 2D bora na velikim skalama

Naš kolega Marin Petrović je objavio novi članak u kojem se demonstrira skalabilna metoda sinteze 2D sloja bora debljine samo jednog atoma. Članak je rezultat suradnje s istraživačima sa Sveučilišta Duisburg-Essen i Sveučilišta u Kölnu, te je objavljen u časopisu ACS Nano. Prezentirani rezultati otkrivaju nove mogućnosti za proizvodnju velikih, visokokvalitetnih slojeva nadolazećih 2D materijala.

28.01.2021. Rasvjetljavanje elektron-fonon međuigre i dinamičkog protoka energije vrućih nosioca naboja u hibridnim halidnim perovskitima

Naš kolega Dino Novko, u suradnji s Ivorom Lončarićem s Instituta Ruđer Bošković i znanstvenicima iz Hong Konga i Guangzhoua (N. R. Kina),  objavio je članak u prestižnom časopisu Advanced Energy Materials. Autori razjašnjavaju ulogu elektron-fonon interakcija u ultrabrzim procesima hlađenja vrućih nosioca naboja za nekoliko reprezentativnih hibridnih halidnih perovskita primjenom tranzijentne apsorpcijske spektroskopije i perturbativne teorije funkcionala gustoće.

11.01.2021. Plazmonska fotoemisija s monokristalnog srebra

Naši kolege Dino Novko i Branko Gumhalter, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pittsburghu i Georg-August Sveučilišta u Göttingenu,  objavili su članak u prestižnom časopisu ACS Photonics. Autori istražuju jedinstvenu nelinearnu fotoemisiju s površina srebra induciranu plazmonskim poljem.

28.11.2020. Molekularni kvantni materijali: elektronske faze i dinamika naboja u dvodimenzionalnim organicima

Naša kolegica Silvia Tomić, zajedno s Martinom Dresselom sa Sveučilišta u Stuttgartu, objavila je pregledni rad u prestižnom časopisu Advances in Physics. Autori daju perspektivu nedavnog napretka u razumijevanju novih kvantnih fenomena u fizici dvodimenzionalnih organika. Ovi materijali predstavljaju iznimnu klasu jako koreliranih elektronskih sistema te su prepoznati kao svestrani kvantni materijali u kojima su prisutni brojni kvantni fenomeni koji su u centru pažnje današnje fizike kondenzirane materije.

slika-za-naslovnicu 03.02.2021. Sastanak Znanstvenog savjeta Instituta Dana 2.veljače 2021. održao se sastanak Znanstvenog savjeta instituta za fiziku. Znanstveni savjet okupio se s ciljem upoznavanja članova s aktivnostima Instituta u posljednjih pet godina, pri čemu je poseban naglasak bio na provedbi infrastrukturnih projekta.  
slika-za-naslovnicu 14.07.2020. Institut za fiziku na popisu EU znanstvene infrastrukture u programu Obzor Europa Zahvaljujući projektu CALT i članstvu u Laserlab konzorciju, IF je uz IRB jedini nacionalni institut čiji je infrastrukturni potencijal prepoznat u Okvirnom programu za nadolazeće razdoblje.
slika-za-naslovnicu 02.06.2020. Potpisana dva ugovora o javnoj nabavi opreme u sklopu KaCIF projekta U okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s tvrtkom Aparatura d.o.o. potpisana su dva ugovora za nabavu opreme.
14.05.2021. Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - PONOVLJENI POSTUPAK Grupa 1.
06.05.2021. Naručitelj Institut za fiziku objavljuje Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave radova “Izrada šahta za ugradnju kriostata”, evidencijski broj nabave JN-RA-01/2021.
05.05.2021. Poziv na drugo prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Neznanstvena oprema za CALT, evidencijski broj nabave VV-R-05/2021.
11.03.2021. u 13:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Ivor Krešić
Nelinearna i nehermitska optika u dielektričnim materijalima-Nonlinear and non-Hermitian optics in dielectric media Online - Teams
10.03.2021. u 11:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: Doc. dr. sc. Damir Aumiler
Hlađenje atoma frekventnim češljem Online - Teams
08.03.2021. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Matija Čulo
Anomalous transport mechanisms in strongly correlated electron systems Online - Teams
Najnovije publikacije
Plasmonically assisted channels of photoemission from metals
Controlling: the composition of plasma-activated water by Cu ions
Investigation of Ion Irradiation Effects in Silicon and Graphite Produced by 23 MeV I Beam
First-principles study of ultrafast dynamics of Dirac plasmon in graphene
Acoustic-Pressure-Assisted Engineering of Aluminum Foams
Segregation-enhanced epitaxy of borophene on Ir(111) by thermal decomposition of borazine
IF Ⓒ 2017