11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. Nano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

09.09.2015. Nesumjerljivi sustavi pokazuju staklasto ponašanje

Unatoč velikom istraživačkom trudu stakla su još uvijek neriješeni problem fizike kondenzirane materije. Iako su po mehanički svojstvima krutine, njihova strukturna neuređenost čini ih srodnijim tekućinama što bitno otežava primjenu koncepata kojima inače opisujemo uređenu, kristalnu čvrstu tvar. Katica Biljaković i Damir Starešinić s Instituta za fiziku su zajedno s francuskim i njemačkim kolegama objavili članak u Physical Review Letters o toplinskom kapacitetu ThBr4 koji ukazuje na vezu kristalnih nesumjerljivih sustava i dinamike stakala.

07.09.2015. Eksperimentalna realizacija sintetske Lorentzove sile

Časopis Scientific Reports nedavno je objavio rezultate eksperimenata na hladnim atomskim plinovima koji su provedeni na Institutu za fiziku. Neven Šantić, Tena Dubček, Damir Aumiler, Hrvoje Buljan i Ticijana Ban opisuju kako se neutralni atomi ohlađeni na temperature od samo par desetaka µK iznad apsolutne nule pod utjecajem laserskog svjetla mogu ponašati kao nabijene čestice u magnetskom polju.

24.08.2015. Nabori grafena na mikro- i nano-skali

Epitaksijalni grafen, koji mnogi smatraju najboljim izvorom grafena za različite tehnološke primjene, često sadržava različite defekte koji narušavaju njegova intrinzična, superiorna svojstva. Među njima su i grafenski nabori (wrinkles) koji su tema istraživanja koje je predvodio naš kolega M. Petrović i koje je u suradnji s A. Šiberom i M. Kraljem te s J.T. Sadowskim iz BNL-a (SAD) objavljeno u časopisu Carbon.

30.04.2015. Uspješno proljeće za nano/bioznanost na IFu

Znanstvenici IFa, A. Šiber i T. Vuletić te doktorandi i suradnici I. Delač Marion, D. Grgičin, M. Lihter, S. Marion, K. Salamon, koji rade u području nano/bioznanosti, ovoga proljeća publicirali su više radova, redom u časopisima značajnog odjeka, ponajboljima u odgovarajućim znanstvenim područjima.

22.12.2014. Marko Kralj predstavlja News & Views u Nature Physics

U rubrici News & Views novog izdanja časopisaNature Physics naš kolega dr. Marko Kralj predstavlja istraživački prodor prema funkcionalizaciji grafena u spintronici, objavljen i opisan u istom broju časopisa kao posebna publikacija.

01.12.2014. Digitalna holografija u uvjetima niske razine signala

Sakupljanje optičke informacije digitalnom holografijom, u uvjetima intenziteta rasvjete ispod razine šuma detektora, izgleda kao ‘nemoguća misija’. Ipak, kolega N. Demoli u suradnji s H. Skenderovićem i M. Stipčevićem (IRB) pokazuje, radom napravljenim u Laboratoriju za koherentnu optiku IFa te nedavno objavljenom u prestižnom časopisi Optics Letters, da se i u uvjetima ekstremno niskog intenziteta rasvjete mogu uspješno optimizirati parametri snimanja digitalnog holograma.

12.11.2014. Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore

Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 10.11.2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti. Od ukupno sedam centara izvrsnosti, Institutu Ruđer Bošković zajedno s Institutom za fiziku odobren je Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, CEMS.

slika
30.12.2015.Institut za fiziku - prvih pola stoljeća

“Institut za fiziku – prvih pola stoljeća” – monografija o institutu povodom pedeset godišnjice postojanja.

PDF – 11.4 MB

29.12.2015.Natječaj za jednog znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme (ž/m) u polju fizika / teorijska fizika kondenzirane materije i jednog znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme (ž/m) u polju fizika / eksperimentalna fizika kondenzirane materije.
15.01.2016. u 11:00hSeminar: Dr. Robin Kaiser
Dicke Subradiance vs. Anderson Localization
IF - Dvorana Mladen Paić
10.12.2015.Natječaj za radno mjesto I. vrste – voditelj računovodstva na neodređeno vrijeme.
22.12.2015. u 11:00hKolokvij: Andras Kis
2D Dichalcogenide Electronic Materials And Devices
IF - Dvorana Mladen Paić
slika
15.12.2015.Zajednički kolokvij

U utorak 22. prosinca na IF-u prof. Andras Kis s EPFL-a održat će znanstveni kolokvij “2D dichalcogenide electronic materials and devices”. Kolokvij CEMS-a pripremljen je u zajedničkoj organizaciji IF-a, IRB-a i FO-PMF-a.

04.11.2015.Predstavljamo novu znanstvenu suradnicu na Institutu za fiziku, dr. Nikolinu Novosel.
26.10.2015. u 15:00hSeminar: Dr. Mislav Mustapić
Drug delivery system
IF - Dvorana Mladen Paić
29.10.2015.Obrana doktorata Vedrana Šantaka održat će se u četvrtak, 5. studenog 2015. godine u 12:00 sati
23.10.2015. u 11:00hNastupno predavanje: dr. sc. Osor S. Barišić
Elektron-fononsko vezanje i jake elektronske korelacije kroz nekoliko zanimljivih primjera
IF - Dvorana Mladen Paić
Najnovije publikacije
Lattice vibrations of the charge-trasnfer salt -(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3: Comprehensive explanation of the electrodynamic response in a spin liquid compound
Femtosecond spectroscopy on MoS2 flakes from liquid exfoliation: surfactant independent exciton dynamics
Large-scale transfer and characterization of macroscopic periodically nano-rippled graphene
Drawing and using free body diagrams: Why it may be better not to decompose forces
Li adsorption versus graphene intercalation on Ir(111): From quenching to restoration of the Ir surface state
New Insights into the Setting Processes of Glass Ionomer Cements from Analysis of Dielectric Properties