slika iz zraka
06.07.2016. Oblici užadi od DNA kondenzirane unutar virusa

Antonio Šiber objavio je članak u časopisu Scientific Reports o strukturi i geometriji molekula DNA unutar virusa. Njegov model osim ranije predloženih načina pakiranja DNA predviđa i neke nove konformacije što je od važnosti za razumijevanje fizike DNA kondenzacije u geometrijskom ograničenju kao i za razjašnjenje funkcioniranja virusa.

05.04.2016. Stabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. Nano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

slika
02.06.2016.Najava natječaja

Institut za fiziku najavljuje natječaje za radna mjesta 6 doktoranada i 1 poslijedoktoranda. Za više informacija molimo obratite se mentorima.

18.07.2016.Natječaj za izbor znanstvenog savjetnika (ž/m) iz područja istraživanja Instituta (2 izvršitelja) i znanstvenog suradnika (ž/m) u polju fizika / eksperimentalna fizika kondenzirane materije, (1 izvršitelj)
25.08.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Jhuma Sannigrahi
Study of magnetic and dielectric properties of 3d transition metal oxides
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
07.07.2016.Natječaj za 1 doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.
27.06.2016. u 11:00hPredstavljanje projekta: Iva Šarić, Ivna Kavre Piltaver, Robert Peter i Mladen Petravić
SIZIF
IF - Dvorana Mladen Paić
slika
19.05.2016.Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za fiziku potpisali sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

07.07.2016.Poništenje natječaja temeljem obavijesti HRZZ-a za izbor 3 doktoranda (ž/m) objaveljnog 01. travnja 2016. u NN.
15.06.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Daniele Comparat
Ultra cold beam: electrons/ions/atoms/molecules
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
16.06.2016.Natječaj za izbor asistenta iz područja prirodnih znanosti – 2 izvršitelja/ice za rad na BICRO PoC projektima Instituta: QuartzNano i NanoporeArray.
31.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr. sc. Mladen Pavičić
Kvantna kontekstualnost u holografskom pristupu
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
An experimental study on the influence of trace impurities on ionization of atmospheric noble gas dielectric barrier discharges
Polaronic metal state at the LaAlO3/SrTiO3 interface
Pulse reshaping in nearly resonant interaction of femtosecond pulses with dense rubidium vapor
Effect of treatment by non-thermal plasma jet on the growth of various food spoilage bacteria in superfluous
On the combined use of GW approximation and cumulant expansion in the calculations of quasiparticle spectra: The paradigm of Si valence bands
Shapes of minimal-energy DNA ropes condensed in confinement