Izdvojeno
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
 • Novi pogled na fazni dijagram kupratnih supravodiča

  Vanjski suradnik IF-a Neven Barišić i kolegica Ana Smontara objavili su, unutar široke međunarodne suradnje a temeljem eksperimenata provedenim dijelom i u laboratorijima IFa, članak u PNAS (USA). Članak dokumentira univerzalnu prisutnost temperaturno linearne i kvadatratične ovisnosti otpornosti u pseudogap fazi visokotemperaturnih supravodiča te baca novo svjetlo na fazni dijagram tih još uvijek enigmatskih sistema.
  >> 
 • Kvantni size-effect u grafenskim nanostrukturama

  Efekt konačnosti veličine uzorka igra važnu ulogu u statističkoj fizici a često služi za demostraciju razdjelnice kvantnog i makrosvijeta. Kako se konačne granice očituju u kvantnom dvodimenzionalnom elektronskom sistemu grafenskih kvantnih točaka pokazuje rad našeg kolege Marka Kralja sa suradnicima sa sveučilišta u Kőlnu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.
  >> 
 • Nelokalne efektivne interakcije u mekanom koloidu

  Naš kolega Antonio Šiber objavio je nedavno, u suradnji s Primožem Ziherlom sa Institut Jožef Štefan, članak u časopisu Physical Review Letters. Njihov rad se bavi odzivom čestica koloida na rubne deformacije, pokazujući da označavanje čestica "mekanim" ili "tvrdim" ne razapinju potpunu bazu potrebnu za kvalitativan i kvantitativan opis deformabilnih čestica mekog koloida.
  >> 
 • Podesiva polaronska vodljivost anataze

  Naš kolega Osor Barišić objavio je nedavno, u suradnji s grupom istraživača iz SAD, Švicarske i Južne Koreje, članak u časopisu Physical Review Letters. Istražujući anatazu, strukturnu modifikaciju titan-dioksida ARPES tehnikom, autori su ustanovili da veliki polaroni predstavljaju osnovne kvazičestice elektronskog spektra sistema, s podesivim doprinosom električnoj vodljivosti.
  >> 
 • Kruta mreža DNA polielektrolita

  Naši kolege, K. Salamon, D. Aumiler i T. Vuletić, u suradnji s G. Pabst-om sa Sveučilišta Graz, objavili su članak u časopisu Macromolecules, vodećem časopisu u području znanosti o polimerima. Upotrebom raznih tehnika te istražujući kako strukturu tako i dinamiku, autori su pokazali kako polielektroliti deoksiribonukleinske i hijaluronske kiseline formiraju krutu trodimenzionalnu mrežu.
  >> 
 • Graphene stairways to Carbon

  Novi smjerovi istraživanja epitaksijalnog grafena razmatraju kontrolirani rast grafena na stepeničastim površinama kako bi se unijela periodička modulacija u elektronsku strukturu grafena. Rad naših kolega, posebno vodeće autorice Ive Šrut, na temu rasta grafena na stepeničastom Ir(332) predstavlja važnu kontribuciju ovom novom polju istraživanja i upravo je primljen za objavu u časopisu Carbon.
  >> 
    
Vijesti
25.7.2014..
Najava natječaja za doktorande
Institut za fiziku će u rujnu 2014. raspisati natječaj za dva doktoranda prema pravilima Hrvatske Zaklade za Znanost. Natječaji će biti raspisani za rad pod mentorstvom dr. sc. Petra Pervana i dr. sc. Slobodana Miloševića.
24.7.2014..
Dr. sc. Marko Kralj dobitnik Državne nagrade za znanost
Naš viši znanstveni suradnik, dr.sc.Marko Kralj, pomoćnik ravnatelja, dobitnik je Državne nagrade za znanost u području prirodnih znanosti. 17.7.2014. Hrvatski Sabor je jednoglasno izglasao odluku o dodjeli 30 nagrada za 2013. Važnost ovog priznanja tim je veća s obzirom na značajnu konkurenciju kolega s ostalih znanstvenih institucija.
8.7.2014..
''Dan za znanost'' u Koprivnici
U subotu 31. svibnja 2014. godine Marijan Bišćan, Đuro Drobac, Zlatko Kregar, Petar Popčević i Ana Smontara sudjelovali su u manifestaciji ''Dan za znanost'' koju je organizirala gimnazija "Fran Galović" u Koprivnici.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8