21.02.2020. Ultrafast hot phonon dynamics in MgB2 driven by anisotropic electron-phonon coupling

Naš kolega Dino Novko u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Humboldt u Njemačkoj i Istituto di Struttura della Materia u Italiji objavio je članak u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori istražuju jedinstvenu dinamiku vrućeg E2g fononskog moda u MgB2 pomoću teoretskih pristupa kvantnog polja iz prvog principa.

06.02.2020. Broken adiabaticity induced by Lifshitz transition in MoS2 and WS2 single layers
Dino Novko, znanstveni suradnik Instituta za fiziku, objavio je rad u prestižnom časopisu Communications Physics, u kojem se dokazuje kako adijabatska Born-Oppenheimer aproksimacija ne vrijedi u dihalkogenidima prijelaznih metala te se aktivira jaka neadijabatska renormalizacija fonona uslijed Lifshitzovog prijelaza.
25.12.2019. Ravnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridija

Lijepa vijest stiže nam na sam Božić od kolege Marina Petrovića koji je, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Duisburg-Essen, došao je do novih rezultata važnih za razumijevanje sinteze jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida. Rezultati istraživanja tog atomski tankog, izolatorskog materijala objavljeni su u časopisu Scientific Reports, gdje je pokazano na koji način morfologija podloge koja se koristi za sintezu određuje oblik rastućih domena heksagonalnog borovog nitrida.

17.12.2019. Konvergencija aproksimacija neperturbativne renormalizacijske grupe

Kolega Ivan Balog, zajedno s grupom znanstvenika sa Sveučilišta Sorbonne, tvrtke Visage Technologies AB, CEA Saclay te Sveučilišta u Montevideu, objavio je rad u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori su proučavali konvergenciju derivacijskog razvoja, aproksimacije koja se često koristi za analitičke račune dugovalnih svojstava sustava u statističkoj fizici, fizici ondenzirane materije, ali i fizici visokih energija.

21.11.2019. Napredna detekcija signala u 2D nanoporama

Naš kolega Damir Altus, zajedno s alumnijima Instituta za fiziku, M. Lihter i S. Marionom koji su sada u grupi prof. A. Rađenović s École Polytechnique Fédérale de Lausanne, objavili su rad u prestižnom časopisu Nano Letters o detekciji DNK u nanoporama u trakicama atomski tankog molidbenovog disulfida. U radu se pored očitanja ionske struje kroz nanoporu, primjenjuje korelirano očitanje struje kroz MoS2 sloj u konfiguraciji tranzistora s efektom polja.

slika-za-naslovnicu 18.02.2020. Laserska sinteza nanočestica i primjene Dobiven je vrijedan projekt Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi kolega dr. Nikša Krstulović u suradnji s nekoliko fakulteta i ustanova te okuplja desetak znanstvenika različitih struka. 
slika-za-naslovnicu 20.01.2020. Početak projekta ''Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji'' Potpisan je ugovor o financiranju novog projekta u kojem kao partner  sudjeluje naš institut te znanstvenici dr. Slobodan Milošević, dr. Mario Rakić i dr. Dean Popović.
slika-za-naslovnicu 16.01.2020. CALT ugovor za građevinske radove Na Institutu za fiziku s tvrtkom STRABAG d.o.o. sklopljen je ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova za rekonstrukciju dijela Instituta za fiziku u okviru CALT projekta.
30.03.2020. VAŽNA OBAVIJEST POVEZNICA na javno otvaranje ponuda za predmet nabave „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija“ u situaciji epidemije COVID-19
27.03.2020. VAŽNA OBAVIJEST Javno otvaranje ponuda za predmet nabave „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija“ u situaciji epidemije COVID-19
18.03.2020. Javni naručitelj Institut za fiziku pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave Optički mikroskop, evidencijski broj nabave JN-R-04/2020.
11.03.2020. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Silvije Vdović
Femtosekundna laserska spektroskopija: mogućnosti i izazovi IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
21.02.2020. u 14:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Mario Rakić
Od fotovoltaika i spektroskopije do optičke digitalne logike IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.02.2020. u 15:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. Tetiana Khristova
SciFindern training: introduction to scientific information retrieval to get the most value out of SciFindern IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Icosadeltahedral Geometry of Geodesic Domes, Fullerenes and Viruses: A Tutorial on the T-Number
Electronic Structure of Yb(Ni1−xCox)3Ga9 Studied by Angle-resolved Photoelectron Spectroscopy
4d and 5p photoabsorption in laser- produced thulium plasmas
Sulfur Structures on Bare and Graphene-Covered Ir(111),
Change of electronic properties on transition from high-entropy to Ni-rich (TiZrNbCu) 1−x Ni x alloys
Ultrafast Hot Phonon Dynamics in MgB2 Driven by Anisotropic Electron- Phonon Coupling
IF Ⓒ 2017