Izdvojeno
 • Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore

  Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 10.11.2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti. Od ukupno sedam centara izvrsnosti, Institutu Ruđer Bošković zajedno s Institutom za fiziku odobren je Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, CEMS.
  >> 
 • Magnetska anizotropija spin-tetramerskog sistema SeCuO3

  Spinski sistemi s S=1/2 najčešće su opisani izotropnom Heisenbergovom interakcijom izmjene. SeCuO3 predstavlja S=1/2 sistem karakteriziran anizotropnom interakcijom izmjene, te je iscrpno analiziran i modeliran radom naše kolegice Mirte Herak i suradnika sa IF-a, IRB-a i EPFL-a. Opsežno istraživanje torque-magnetometrijom i ESR spektroskopijom nedavno je objavljeno u Physical Review B.
  >> 
 • Upravljanje Skyrmionskom rešetkom sistema Cu2OSeO3 električnim poljem

  Poznato je da se na Skyrmionsku rešetku itinerantnih sistema može djelovati strujom vodljivih elektrona ili toplinskim gradijentom. U radu suradnika iz brojnih instituacija, uključujući i našeg kolegu Ivicu Živkovića, nedavno objavljenog u PRL, pokazana je mogućnost upravljanja Skyrmionima vanjskim električnim poljem, u izolatorskom sistemu Cu2OSeO3, istraživanjem kojeg se Ivica Živković uspješno bavi već nekoliko godina.
  >> 
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
 • Novi pogled na fazni dijagram kupratnih supravodiča

  Vanjski suradnik IF-a Neven Barišić i kolegica Ana Smontara objavili su, unutar široke međunarodne suradnje a temeljem eksperimenata provedenim dijelom i u laboratorijima IFa, članak u PNAS (USA). Članak dokumentira univerzalnu prisutnost temperaturno linearne i kvadatratične ovisnosti otpornosti u pseudogap fazi visokotemperaturnih supravodiča te baca novo svjetlo na fazni dijagram tih još uvijek enigmatskih sistema.
  >> 
 • Kvantni size-effect u grafenskim nanostrukturama

  Efekt konačnosti veličine uzorka igra važnu ulogu u statističkoj fizici a često služi za demostraciju razdjelnice kvantnog i makrosvijeta. Kako se konačne granice očituju u kvantnom dvodimenzionalnom elektronskom sistemu grafenskih kvantnih točaka pokazuje rad našeg kolege Marka Kralja sa suradnicima sa sveučilišta u Kőlnu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.
  >> 
 • Nelokalne efektivne interakcije u mekanom koloidu

  Naš kolega Antonio Šiber objavio je nedavno, u suradnji s Primožem Ziherlom sa Institut Jožef Štefan, članak u časopisu Physical Review Letters. Njihov rad se bavi odzivom čestica koloida na rubne deformacije, pokazujući da označavanje čestica "mekanim" ili "tvrdim" ne razapinju potpunu bazu potrebnu za kvalitativan i kvantitativan opis deformabilnih čestica mekog koloida.
  >> 
    
Vijesti
6.11.2014..
Natječaj
Institut raspisuje natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik (ž/m) na neodređeno vrijeme.
3.11.2014..
Institut za fiziku partner u projektu Biroa suvremene umjetničke prakse: Vrijeme je!
Institut za fiziku partner je birou suvremene umjetničke prakse, KONTEJNER, u organizaciji međunarodnog trijenalnog projekta Touch me festivala, koje je ove godine tematski naslovljen Vrijeme je!
22.7.2014..
Dr. sc. Rok Zaplotnik dobitnik je NEWFELPRO jednogodišnje poslije doktorske stipendije
Kolega Zaplotnik, sa Instituta Jozef Stefan u Ljubljani, jedan je od 12 dobitnika NEWFELPRO jednogodišnje poslijedoktorske stipendije na prvom natječaju raspisanom 2013.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8