14.07.2020. Anomalous temperature dependence of exciton spectral diffusion in tetracene thin film

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj, u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Kyotu, objavili su rad u visoko-rangiranom časopisu The Journal of Physical Chemistry Letters. Korištenje epitaksijalnog grafena kao podloge za pripremu tankog filma tetracena je omogućilo karakterizaciju novih procesa relevantnih za spektralnu difuziju ekscitona u tetracenu.

28.05.2020. Kvazi-jednodimenzionalna elektronska stanja i preferencijalno vođenje struje između ravnina u 1T-TaS2

Kolega Eduard Tutiš, zajedno s grupom znanstvenika iz Švicarske, Njemačke te Fizičkog odsjeka PMF-a, objavio je rad u časopisu npj 2D materials and Applications. Rad donosi eksperimentalni i teorijski uvid u novo stanje u slojastim kristalima, gdje se elektronske orbitale samoorganiziraju u jednodimenzionalne metalične objekte („lance od zvijezda“) koji se pružaju u smjeru okomitom na slojeve.

21.02.2020. Ultrafast hot phonon dynamics in MgB2 driven by anisotropic electron-phonon coupling

Naš kolega Dino Novko u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Humboldt u Njemačkoj i Istituto di Struttura della Materia u Italiji objavio je članak u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori istražuju jedinstvenu dinamiku vrućeg E2g fononskog moda u MgB2 pomoću teoretskih pristupa kvantnog polja iz prvog principa.

06.02.2020. Broken adiabaticity induced by Lifshitz transition in MoS2 and WS2 single layers
Dino Novko, znanstveni suradnik Instituta za fiziku, objavio je rad u prestižnom časopisu Communications Physics, u kojem se dokazuje kako adijabatska Born-Oppenheimer aproksimacija ne vrijedi u dihalkogenidima prijelaznih metala te se aktivira jaka neadijabatska renormalizacija fonona uslijed Lifshitzovog prijelaza.
25.12.2019. Ravnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridija

Lijepa vijest stiže nam na sam Božić od kolege Marina Petrovića koji je, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Duisburg-Essen, došao je do novih rezultata važnih za razumijevanje sinteze jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida. Rezultati istraživanja tog atomski tankog, izolatorskog materijala objavljeni su u časopisu Scientific Reports, gdje je pokazano na koji način morfologija podloge koja se koristi za sintezu određuje oblik rastućih domena heksagonalnog borovog nitrida.

slika-za-naslovnicu 14.07.2020. Institut za fiziku na popisu EU znanstvene infrastrukture u programu Obzor Europa Zahvaljujući projektu CALT i članstvu u Laserlab konzorciju, IF je uz IRB jedini nacionalni institut čiji je infrastrukturni potencijal prepoznat u Okvirnom programu za nadolazeće razdoblje.
slika-za-naslovnicu 02.06.2020. Potpisana dva ugovora o javnoj nabavi opreme u sklopu KaCIF projekta U okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s tvrtkom Aparatura d.o.o. potpisana su dva ugovora za nabavu opreme.
slika-za-naslovnicu 18.02.2020. Laserska sinteza nanočestica i primjene Dobiven je vrijedan projekt Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi kolega dr. Nikša Krstulović u suradnji s nekoliko fakulteta i ustanova te okuplja desetak znanstvenika različitih struka. 
15.07.2020. II. ispravak poziva na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" ebn. JN-R-48/2020.
10.07.2020. Obavijest o nadmetanju - Računala i računalna oprema. Institut za fiziku pokrenuo je ograničeni sustav nabave za predmet nabave Računala i računalna oprema, ebn MV-R-08/2020
17.07.2020. Institut raspisuje natječaj za asistenta (4 izvršitelja) i rukovoditelja (šefa) Odsjeka u središnjoj službi (1 izvršitelj)
11.03.2020. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Silvije Vdović
Femtosekundna laserska spektroskopija: mogućnosti i izazovi IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
21.02.2020. u 14:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Mario Rakić
Od fotovoltaika i spektroskopije do optičke digitalne logike IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.02.2020. u 15:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. Tetiana Khristova
SciFindern training: introduction to scientific information retrieval to get the most value out of SciFindern IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Magnetic-field-induced reorientation in the spin-density-wave and the spin-stripe phases of the frustrated spin-1/2 chain compound β-TeVO4
Conformal invariance in the nonperturbative renormalization group: A rationale for choosing the regulator
Anomalous Temperature Dependence of Exciton Spectral Diffusion in Tetracene Thin Film
High-Temperature Optical Spectra of Diatomic Molecules: Influence of the Avoided Level Crossing
Self-ordering and cavity cooling using a train of ultrashort pulses
Impact of dehydration and mechanical amorphization on the magnetic properties of Ni(II)-MOF-74
IF Ⓒ 2017