05.04.2016. Stabilizacija skirmiona pod tlakom

Skirmioni su vrtlozi spinova, magnetskih momenata, koji se javljaju u materijalima s kiralnim magnetizmom. Njihova lokaliziranost na nanometarske domene i relativno niska energija čine ih idealnim kandidatima za pohranu podataka u budućnosti. No, primjena je otežana jer skirmionska faza tipično zauzima vrlo uski dio faznog dijagrama. Novi članak naših kolega pokazuje da je primjenom tlaka moguće znatno povećati skirmionsku fazu.

11.11.2015. Otpor na provlačenje kompleksa DNA i proteina kroz staklenu nanokapilaru

Asistent Sanjin Marion objavio je članak u časopisu Nano Letters (IF=13.6 u 2014.) sa suradnicima na UKF projektu prof. A. Rađenović i R. Bulushevom s EPFL na temu translokacije pojedinačnih proteina vezanih na DNA koja je kontrolirana optičkom pincetom. S. Marion je doprinjeo članku interpretacijom i teorijskim modeliranjem eksperimentalnih rezultata.

05.10.2015. Nano-naborani grafen – modificirani grafen za primjene na velikoj skali

U novom članku u časopisu Carbon, I. Šrut Rakić i M. Kralj zajedno s D. Čapetom (PMF) i M. Plodinecom (IRB) su na vicinalnoj metalnoj površini sintetizirali makroskopske uzorke nano-naboranog grafena i zatim ih takve prenijeli na dielektričnu podlogu. Primjena uključuju senzore, elektrode, optoelektroniku, spintroniku i straintroniku.

09.09.2015. Nesumjerljivi sustavi pokazuju staklasto ponašanje

Unatoč velikom istraživačkom trudu stakla su još uvijek neriješeni problem fizike kondenzirane materije. Iako su po mehanički svojstvima krutine, njihova strukturna neuređenost čini ih srodnijim tekućinama što bitno otežava primjenu koncepata kojima inače opisujemo uređenu, kristalnu čvrstu tvar. Katica Biljaković i Damir Starešinić s Instituta za fiziku su zajedno s francuskim i njemačkim kolegama objavili članak u Physical Review Letters o toplinskom kapacitetu ThBr4 koji ukazuje na vezu kristalnih nesumjerljivih sustava i dinamike stakala.

07.09.2015. Eksperimentalna realizacija sintetske Lorentzove sile

Časopis Scientific Reports nedavno je objavio rezultate eksperimenata na hladnim atomskim plinovima koji su provedeni na Institutu za fiziku. Neven Šantić, Tena Dubček, Damir Aumiler, Hrvoje Buljan i Ticijana Ban opisuju kako se neutralni atomi ohlađeni na temperature od samo par desetaka µK iznad apsolutne nule pod utjecajem laserskog svjetla mogu ponašati kao nabijene čestice u magnetskom polju.

24.08.2015. Nabori grafena na mikro- i nano-skali

Epitaksijalni grafen, koji mnogi smatraju najboljim izvorom grafena za različite tehnološke primjene, često sadržava različite defekte koji narušavaju njegova intrinzična, superiorna svojstva. Među njima su i grafenski nabori (wrinkles) koji su tema istraživanja koje je predvodio naš kolega M. Petrović i koje je u suradnji s A. Šiberom i M. Kraljem te s J.T. Sadowskim iz BNL-a (SAD) objavljeno u časopisu Carbon.

30.04.2015. Uspješno proljeće za nano/bioznanost na IFu

Znanstvenici IFa, A. Šiber i T. Vuletić te doktorandi i suradnici I. Delač Marion, D. Grgičin, M. Lihter, S. Marion, K. Salamon, koji rade u području nano/bioznanosti, ovoga proljeća publicirali su više radova, redom u časopisima značajnog odjeka, ponajboljima u odgovarajućim znanstvenim područjima.

22.12.2014. Marko Kralj predstavlja News & Views u Nature Physics

U rubrici News & Views novog izdanja časopisaNature Physics naš kolega dr. Marko Kralj predstavlja istraživački prodor prema funkcionalizaciji grafena u spintronici, objavljen i opisan u istom broju časopisa kao posebna publikacija.

01.12.2014. Digitalna holografija u uvjetima niske razine signala

Sakupljanje optičke informacije digitalnom holografijom, u uvjetima intenziteta rasvjete ispod razine šuma detektora, izgleda kao ‘nemoguća misija’. Ipak, kolega N. Demoli u suradnji s H. Skenderovićem i M. Stipčevićem (IRB) pokazuje, radom napravljenim u Laboratoriju za koherentnu optiku IFa te nedavno objavljenom u prestižnom časopisi Optics Letters, da se i u uvjetima ekstremno niskog intenziteta rasvjete mogu uspješno optimizirati parametri snimanja digitalnog holograma.

12.11.2014. Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore

Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 10.11.2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti. Od ukupno sedam centara izvrsnosti, Institutu Ruđer Bošković zajedno s Institutom za fiziku odobren je Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, CEMS.

slika
30.12.2015.Institut za fiziku - prvih pola stoljeća

“Institut za fiziku – prvih pola stoljeća” – monografija o institutu povodom pedeset godišnjice postojanja.

PDF – 11.4 MB

24.05.2016.Natječaj za izbor suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika za rad na projektu HrZZa IP-11-2013-1011.
15.06.2016. u 15:00hSeminar: Dr. Daniele Comparat
Ultra cold beam: electrons/ions/atoms/molecules
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.04.2016.Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) za rad na projektu Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem, HrZZ - IP-2014-09-7342.
17.05.2016. u 15:00hSeminar: Prof. dr.sc. Mladen Pavičić
Kvantni kontekstualni eksperimenti
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
slika
15.12.2015.Zajednički kolokvij

U utorak 22. prosinca na IF-u prof. Andras Kis s EPFL-a održat će znanstveni kolokvij “2D dichalcogenide electronic materials and devices”. Kolokvij CEMS-a pripremljen je u zajedničkoj organizaciji IF-a, IRB-a i FO-PMF-a.

06.04.2016.Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) za rad na projektu Jako korelirani elektroni u slojnim organskim materijalima i manganitima: niskofrekventna pobuđenja i nelinearna dinamika, HrZZ - IP-2014-09-7515.
09.05.2016. u 15:00hSeminar: dr. Veljko Zlatić
Universal thermopower of bad metals
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.04.2016.Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) za rad na projektu Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustave, HrZZ - UIP-2014-09-9775.
06.05.2016. u 11:00hSeminar: dr. Ana Akrap
Magneto-optički potpis bezmasenih Kaneovih elektrona u kadmijevom arsenidu, Cd3As2
IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Pulse reshaping in nearly resonant interaction of femtosecond pulses with dense rubidium vapor
Bixbyite-Ta2N3 thin films: Characterization and electrical properties
Metastable helium atom density in a single electrode atmospheric plasma jet during sample treatment
Capillary Dielectric Barrier Discharge: Transition from Soft Ionization to Dissociative Plasma
Phase map, composition and resistivity of reactively magnetron sputtered and annealed Ta–N films
Conversion and temperature rise of remineralizing composites reinforced with inert fillers