Izdvojeno
 • Uspješno proljeće za nano/bioznanost na IFu

  Znanstvenici IFa, A. Šiber i T. Vuletić te doktorandi i suradnici I. Delač Marion, D. Grgičin, M. Lihter, S. Marion, K. Salamon, koji rade u području nano/bioznanosti, ovoga proljeća publicirali su više radova, redom u časopisima značajnog odjeka, ponajboljima u odgovarajućim znanstvenim područjima.
  >> 
 • Marko Kralj predstavlja News & Views u Nature Physics

  U rubrici News & Views novog izdanja časopisa Nature Physics naš kolega dr. Marko Kralj predstavlja istraživački prodor prema funkcionalizaciji grafena u spintronici, objavljen i opisan u istom broju časopisa kao posebna publikacija.
  >> 
 • Digitalna holografija u uvjetima niske razine signala

  Sakupljanje optičke informacije digitalnom holografijom, u uvjetima intenziteta rasvjete ispod razine šuma detektora, izgleda kao 'nemoguća misija'. Ipak, kolega N. Demoli u suradnji s H. Skenderovićem i M. Stipčevićem (IRB) pokazuje, radom napravljenim u Laboratoriju za koherentnu optiku IFa te nedavno objavljenom u prestižnom časopisi Optics Letters, da se i u uvjetima ekstremno niskog intenziteta rasvjete mogu uspješno optimizirati parametri snimanja digitalnog holograma.
  >> 
 • Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore

  Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj održanoj 10.11.2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti. Od ukupno sedam centara izvrsnosti, Institutu Ruđer Bošković zajedno s Institutom za fiziku odobren je Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore, CEMS.
  >> 
 • Magnetska anizotropija spin-tetramerskog sistema SeCuO3

  Spinski sistemi s S=1/2 najčešće su opisani izotropnom Heisenbergovom interakcijom izmjene. SeCuO3 predstavlja S=1/2 sistem karakteriziran anizotropnom interakcijom izmjene, te je iscrpno analiziran i modeliran radom naše kolegice Mirte Herak i suradnika sa IF-a, IRB-a i EPFL-a. Opsežno istraživanje torque-magnetometrijom i ESR spektroskopijom nedavno je objavljeno u Physical Review B.
  >> 
 • Upravljanje Skyrmionskom rešetkom sistema Cu2OSeO3 električnim poljem

  Poznato je da se na Skyrmionsku rešetku itinerantnih sistema može djelovati strujom vodljivih elektrona ili toplinskim gradijentom. U radu suradnika iz brojnih instituacija, uključujući i našeg kolegu Ivicu Živkovića, nedavno objavljenog u PRL, pokazana je mogućnost upravljanja Skyrmionima vanjskim električnim poljem, u izolatorskom sistemu Cu2OSeO3, istraživanjem kojeg se Ivica Živković uspješno bavi već nekoliko godina.
  >> 
 • Prvo opažanje ekscitona u metalu

  Za razliku od poluvodiča i izolatora, opažanje ekscitona u metalu u principu je zapriječeno brzim zasjenjenjem elektronima. Na tragu ranijih proračuna našeg kolege Branka Gumhaltera i suradnika, koji ukazuju na značajno produljenje života ekscitonskih eksitacija na metalnim površinama, najnovije eksperimentalno istraživanje femtosekundne dinamike fotopobuđenih elektrona u površinskim vrpcama srebra, ostvareno u suradnji Branka Gumhaltera i Hrvoja Peteka s University of Pittsburgh, po prvi put pokazuje postojanje tranzientnih ekscitona na metalnim površinama. Rad je objavljen u Nature Physics.
  >> 
 • 3D Heisenbergove fluktuacije u skirmionskom sustavu Cu2OSeO3

  Kako princip univerzalnosti faznih prijelaza funkcionira u slučajevima kompleksnog dugodosežnog uređenja, poput helimagnetskog, s skirmionskim segmentom u faznom dijagramu? Tim se pitanjem bavi upravo objavljeni rad našeg kolege Ivice Živkovića, u suradnji s kolegama s EPFL-a i Paul Scherrer Instituta.
  >> 
 • Dinamika mikroskopskih faza u sol-gel prijelazu želatine

  Sudeći po upravo objavljenom radu kolega s PMF-a, Damjana Pelca, Miroslava Požeka i Marija Basletića, nastalog u suradnji s znanstvenim novakam IF-a Sanjinom Marionon, uobičajeni perkolacijski model skrućivanja želatine trebat će zamjeniti, ili barem nadograditi, mnogo kompleksnijim scenarijem. Rad je objavljenom u časopisu Soft Matter, vodećem časopisu u području istraživanja meke tvari.
  >> 
 • Nature Communications i Nano Letters istovremeno o interkalaciji grafena!

  Nije česta prilika da o rezultatima istraživanja suradnika IF-a iz istog laboratorija dva komplementarna članka objavljuju, gotovo istovremene, dva časopisa najviše kategorije. A isto je tako dobra vijest da je Marin Petrović, znanstveni novak IF-a, vodeći autor članka u Nature Communications, objavljenom u koautorstvu s kolegicama i kolegama I. Šrut Rakić, I. Pletikosićem, M. Milunom. P. Pervanom i M. Kraljem te suradnicima iz drugih inozemnih laboratorija!
  >> 
    
Vijesti
24.7.2015..
Novi web
17.6.2015..
Natječaj
Institut raspisuje natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta: jednog višeg znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme (ž/m) u polju fizika / teorijska fizika kondenzirane materije i jednog znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme (ž/m) u polju fizika / eksperimentalna fizika kondenzirane materije, područje magnetizma.
10.6.2015..
Novi projekt
Zadovoljstvo nam je izvijestiti o potpisivanju novog Ugovora između Hrvatske zaklade za znanost, Instituta za fiziku i glavnog istraživača dr. Ticijane Ban o izvođenju četverogodišnjeg istraživačkog projekta IP-2014-09-7342 „Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem“ s početkom 1.09.2015.
©2008 INSTITUT ZA FIZIKU, Sva prava pridržana, Dizajn: Studio8