28.05.2020. Kvazi-jednodimenzionalna elektronska stanja i preferencijalno vođenje struje između ravnina u 1T-TaS2

Kolega Eduard Tutiš, zajedno s grupom znanstvenika iz Švicarske, Njemačke te Fizičkog odsjeka PMF-a, objavio je rad u časopisu npj 2D materials and Applications. Rad donosi eksperimentalni i teorijski uvid u novo stanje u slojastim kristalima, gdje se elektronske orbitale samoorganiziraju u jednodimenzionalne metalične objekte („lance od zvijezda“) koji se pružaju u smjeru okomitom na slojeve.

21.02.2020. Ultrafast hot phonon dynamics in MgB2 driven by anisotropic electron-phonon coupling

Naš kolega Dino Novko u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta Humboldt u Njemačkoj i Istituto di Struttura della Materia u Italiji objavio je članak u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori istražuju jedinstvenu dinamiku vrućeg E2g fononskog moda u MgB2 pomoću teoretskih pristupa kvantnog polja iz prvog principa.

06.02.2020. Broken adiabaticity induced by Lifshitz transition in MoS2 and WS2 single layers
Dino Novko, znanstveni suradnik Instituta za fiziku, objavio je rad u prestižnom časopisu Communications Physics, u kojem se dokazuje kako adijabatska Born-Oppenheimer aproksimacija ne vrijedi u dihalkogenidima prijelaznih metala te se aktivira jaka neadijabatska renormalizacija fonona uslijed Lifshitzovog prijelaza.
25.12.2019. Ravnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridija

Lijepa vijest stiže nam na sam Božić od kolege Marina Petrovića koji je, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Duisburg-Essen, došao je do novih rezultata važnih za razumijevanje sinteze jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida. Rezultati istraživanja tog atomski tankog, izolatorskog materijala objavljeni su u časopisu Scientific Reports, gdje je pokazano na koji način morfologija podloge koja se koristi za sintezu određuje oblik rastućih domena heksagonalnog borovog nitrida.

17.12.2019. Konvergencija aproksimacija neperturbativne renormalizacijske grupe

Kolega Ivan Balog, zajedno s grupom znanstvenika sa Sveučilišta Sorbonne, tvrtke Visage Technologies AB, CEA Saclay te Sveučilišta u Montevideu, objavio je rad u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori su proučavali konvergenciju derivacijskog razvoja, aproksimacije koja se često koristi za analitičke račune dugovalnih svojstava sustava u statističkoj fizici, fizici ondenzirane materije, ali i fizici visokih energija.

slika-za-naslovnicu 02.06.2020. Potpisana dva ugovora o javnoj nabavi opreme u sklopu KaCIF projekta U okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s tvrtkom Aparatura d.o.o. potpisana su dva ugovora za nabavu opreme.
slika-za-naslovnicu 18.02.2020. Laserska sinteza nanočestica i primjene Dobiven je vrijedan projekt Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi kolega dr. Nikša Krstulović u suradnji s nekoliko fakulteta i ustanova te okuplja desetak znanstvenika različitih struka. 
slika-za-naslovnicu 20.01.2020. Početak projekta ''Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji'' Potpisan je ugovor o financiranju novog projekta u kojem kao partner  sudjeluje naš institut te znanstvenici dr. Slobodan Milošević, dr. Mario Rakić i dr. Dean Popović.
07.07.2020. Institut za fiziku pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave Tekući plinovi i plinovi, evidencijski broj nabave JN-R-48/2020.
24.06.2020. Institut za fiziku je objavio poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave Računala i računalna oprema, evidencijski broj nabave MV-R-08/2020
23.06.2020. Institut za fiziku je objavio poziv na prethodno savjetovanje za predmet nabave PTR agregat za croygen-free hlađenje MV-R-02/2020.
11.03.2020. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Silvije Vdović
Femtosekundna laserska spektroskopija: mogućnosti i izazovi IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
21.02.2020. u 14:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Mario Rakić
Od fotovoltaika i spektroskopije do optičke digitalne logike IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
06.02.2020. u 15:00h (događaj je završio) Seminar: Dr. Tetiana Khristova
SciFindern training: introduction to scientific information retrieval to get the most value out of SciFindern IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
High-Temperature Optical Spectra of Diatomic Molecules: Influence of the Avoided Level Crossing
Self-ordering and cavity cooling using a train of ultrashort pulses
Impact of dehydration and mechanical amorphization on the magnetic properties of Ni(II)-MOF-74
Soft chemistry synthesis of CaMnO 3 powders and films
Probing the Mode of Antibacterial Action of Silver Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Water: What Fluorescence and AFM Data Tell Us
Photoionization of KCs Molecule: Origin of the Structured Continuum?
IF Ⓒ 2017