Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
12.10.2020. Mehanički dizajn apertura i umotavanje peludnog zrna
Antonio Šiber, u suradnji s kolegom Anžeom Božičem s Instituta Jožef Štefan objavio je članak u prestižnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Autori su istraživali su kako umotavanje peludnog zrna ovisi o njegovom mehaničkom dizajnu. Božič i Šiber su u elastičnom modelu zrna pokazali da je za uredan proces umotavanja zrna nužna fina usklađenost elastičnosti i geometrije peludnog zrna, a njihovi rezultati bacaju novo svjetlo na funkcionalnost i evoluciju peludi.
15.09.2020. Membrana mreže nano-klastera

Naši kolege Davor Čapeta i Marko Kralj, u sklopu međunarodne suradnje, objavili su rad u prestižnom časopisu ACS Nano. U radu je demonstrirana mogućnost formiranja slobodnostojeće nano-mambrane, koja se sastoji od periodične mreže metalnih nano-klastera na grafenu, dodatno učvršćene i zaštićene slojem amorfnog ugljika.

17.08.2020. Linewidth narrowing with ultimate confinement of alkali multipole plasmon by modifying surface electronic wavefunction with two dimensional materials

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj, u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Kyotu, objavili su rad u časopisu Physical Review Letters. Interkalacija i adsorpcija alkalijskih atoma korištena je za stvaranje sendviča 2D materijala i alkalija što vodi na izraženu lokalizaciju valne funkcije tog sustava i formiranje oštrog višepolnog plazmona.

14.07.2020. Anomalous temperature dependence of exciton spectral diffusion in tetracene thin film

Naši kolege Marin Petrović i Marko Kralj, u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Kyotu, objavili su rad u visoko-rangiranom časopisu The Journal of Physical Chemistry Letters. Korištenje epitaksijalnog grafena kao podloge za pripremu tankog filma tetracena je omogućilo karakterizaciju novih procesa relevantnih za spektralnu difuziju ekscitona u tetracenu.

28.05.2020. Kvazi-jednodimenzionalna elektronska stanja i preferencijalno vođenje struje između ravnina u 1T-TaS2

Kolega Eduard Tutiš, zajedno s grupom znanstvenika iz Švicarske, Njemačke te Fizičkog odsjeka PMF-a, objavio je rad u časopisu npj 2D materials and Applications. Rad donosi eksperimentalni i teorijski uvid u novo stanje u slojastim kristalima, gdje se elektronske orbitale samoorganiziraju u jednodimenzionalne metalične objekte („lance od zvijezda“) koji se pružaju u smjeru okomitom na slojeve.

slika-za-naslovnicu 14.07.2020. Institut za fiziku na popisu EU znanstvene infrastrukture u programu Obzor Europa Zahvaljujući projektu CALT i članstvu u Laserlab konzorciju, IF je uz IRB jedini nacionalni institut čiji je infrastrukturni potencijal prepoznat u Okvirnom programu za nadolazeće razdoblje.
slika-za-naslovnicu 02.06.2020. Potpisana dva ugovora o javnoj nabavi opreme u sklopu KaCIF projekta U okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s tvrtkom Aparatura d.o.o. potpisana su dva ugovora za nabavu opreme.
slika-za-naslovnicu 18.02.2020. Laserska sinteza nanočestica i primjene Dobiven je vrijedan projekt Hrvatske zaklade za znanost kojeg vodi kolega dr. Nikša Krstulović u suradnji s nekoliko fakulteta i ustanova te okuplja desetak znanstvenika različitih struka. 
08.10.2020. 2. poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave pulsni laserski sustavi i pripadajuća oprema za CALT

08.10.2020. Institut za fiziku pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave radi nabave Ćelije za visoki tlak, MV-R-03/2020
07.10.2020. Instituta raspisuje natječaj za jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj (šef) Odsjeka za tehničke poslove - položaj II. vrste (ž/m 1 izvršitelj)
07. - 10.12.2020. Konferencija: ECMetAC - Days 2020 from December 7 to 10, 2020 in Split Split
18. - 21.09.2020. (događaj je završio) Stručni skup: Obilježavanje 70. godišnjice MFL-a Online - Stručni skup - Okrugli stol - Izvanredni broj MFL-a
11.03.2020. u 15:00h (događaj je završio) Nastupno predavanje: dr. sc. Silvije Vdović
Femtosekundna laserska spektroskopija: mogućnosti i izazovi IF - predavaonica u zgradi Mladen Paić
Najnovije publikacije
Tunable Low-Loss Hyperbolic Plasmon Polaritons in a Td-WTe 2 Single Layer
Mechanical design of apertures and the infolding of pollen grain
Photodegradation of Methylene Blue and Rhodamine B Using Laser-Synthesized ZnO Nanoparticles
The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics
Linewidth Narrowing with Ultimate Confinement of an Alkali Multipole Plasmon by Modifying Surface Electronic Wave Functions with Two-Dimensional Materials
Cluster Superlattice Membranes
IF Ⓒ 2017