This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Scientific project

A A A

 

HORIZON-MSCA-2022-PF-01-101106176

 

Overturning Size Effects in Ferroelectric Thin Films (OSE-Ferroelectrics)

  
project leader

Nives Štrkalj

  
associatesMarko Kralj
  
start date01.03.2024.
end date01.03.2026.
  
total ammount161.889,60 EUR
  
research areasSolid state physics
Surface physics

 

Abstract

Brzi porast potrošnje energije za prikupljanje, pohranu i obradu podataka potiče globalni interes za pronalaženjem novih energetski učinkovitih uređaja. Feroelektrični materijali mogu pružiti energetski učinkovita rješenja za ciljane primjene kao što su tranzistori temeljeni na negativnom kapacitetu ili memorijski uređaji kontroliranog otpora. Ključna svojstva feroelektričnih heterostruktura u elektroničkim primjenama su polarizacija, koercitivni napon i vodljivost. Međutim, nekompenziranI naboje i defekti na feroelektričnim površinama tankih filmova rezultiraju smanjenjem polarizacije, povećanjem koercitivnog napona i nekontroliranim stvaranjem nositelja naboja. Cilj projekta OSE-Ferroelectrics je preokrenuti te trendove dizajnom heterostruktura i praćenjem rezultirajućih kristalnih, elektroničkih i feroelektričnih svojstava. Dva temeljna prijedloga su: (i) usvajanje kombinacije skeniranja pretražnom sondom i optičkih tehnika za lokalnu procjenu kristalnih, defektnih i feroelektričnih svojstava te (ii) korištenje neovisne procjene elektroničke strukture, koncentracije nositelja naboja i mobilnosti kako bi se razumjela transportna svojstva. Istraživačka pitanja unaprijedit će znanje o učincima veličine feroelektričnih materijala, skrenuti pozornost na poluvodička svojstva slojeva feroelektričnih materijala i otkriti načine poboljšanja performansi uređaja temeljenih na feroelektričnim materijalima. Konačno, rezultati ovog projekta imali bi važne implikacije za integraciju oksidnih feroelektričnih materijala u elektroničku industriju.

 

IF Ⓒ 2017