Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Izdvojeno — 01.12.2023.

Julio Car uspješno obranio doktorski rad

30.11.2023. godine Julio Car obranio je svoj doktorski rad pod naslovom ”Modeliranje parametara sustava koloidnih otopina nanočestica dobivenih laserskom ablacijom u vodi i primjene”. Doktorski rad izrađen je u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-01-2018 i Istraživačkog projekta IP-2019-04-6418 ”Laserska sinteza nanočestica i primjene” Hrvatske zaklade za znanost voditelja i mentora dr. sc. Nikše Krstulovića. Rad je u potpunosti izrađen na Institutu za fiziku u Grupi za plazmena i laserska primijenjena istraživanja.
Ovaj doktorski rad bavi se modeliranjem parametara koloidnih otopina srebrnih nanočestica u vodi relevantnih za teorijske i praktične primjene prvenstveno pomoću optičkih metoda.
Razvijeni su analitički i numerički modeli za određivanje dijametara i koncentracija te ekstinkcijskih udarnih presjeka koloidnih nanočestica. Rekonstruirani su eksperimentalno mjereni UV-Vis spektri srebrnih nanočestica u vodi te je u potpunosti izvedena funkcija prilagodbe koju čini 10 isključivo fizikalnih međusobno ovisnih parametara. Motivacija za izradu ovog rada je dublje razumijevanje optičkih svojstava koloidnih otopina nanočestica i njihove veze sa strukturalnim parametrima nanočestica. Matematička konstrukcija razvijenih modela bazira se na Mievoj teoriji raspršenja, Beer-Lambertovom zakonu i log-normalnoj funkciji raspodjele, ali sa inovativnim pristupom i naglaskom na analitičnost konačnih formula.
Čestitamo Juliu na uspjehu i želimo mu puno sreće u daljnjem radu!

Car

IF Ⓒ 2017