Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Javna nabava — 20.10.2022.

Izmjena Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Usluga revizije KaCIF projekta

Naručitelj, Institut za fiziku temeljem zaprimljenih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata u roku za dostavu ponuda objavljuje Odgovore i objašnjenja dokumentacije, a koja možete naći niže u objavi.
Također, temeljem dostavljenih upita napravljena je i Izmjena Poziva na dostavu ponuda ponudu u postupku jednostavne nabave Usluga revizije KaCIF projekta, evidencijski broj nabave JN-U-08/2022.
 
Novi rok za dostavu ponuda je 26. listopada 2022. godine u 14:00 sati, a otvaranje ponuda nije javno.
 
Zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi, odnosno Izmjenu Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik mogu preuzeti niže u objavi.
 
Sve izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika, a temeljem upita gospodarskih subjekata Naručitelj će objaviti istom web mjestu te se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.
 
Prilozi:
Odgovori i objašnjenja dokumentacije
Izmjena Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik
IF Ⓒ 2017