Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Javna nabava — 22.07.2022.

Ponovljeni postupak - Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Materijal za čišćenje i sredstva za higijenu

Naručitelj, Institut za fiziku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu u postupku jednostavne nabave materijala za čišćenje i sredstva za higijenu, evidencijski broj nabave JN-R-53/2022 u svrhu sklapanja jednogodišnjeg ugovora o nabavi robe sa sukcesivnom isporukom, a sve kako je detaljno opisano u Pozivu na dostavu ponuda koji se može preuzeti niže u ovoj objavi.
 
Rok za dostavu ponuda je 28. srpnja 2022. u 14:00 sati, a otvaranje ponuda nije javno.
 
Zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi, odnosno Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik mogu preuzeti niže u objavi.
  
Poziv na dostavu ponuda 
Troškovnik
IF Ⓒ 2017